Ako vhodne vyjadrovať hnev?

Je prirodzené, že sa nahneváme, ak sa nám stane nejaká krivda. Spomeňme si na obdobie, keď nás niekto zradil, sklamal, alebo sme zažili nejaké nedorozumenie. Hnev je emócia, ktorú ako kresťania ̶ katolíci nepovažujeme za správnu. Sme ovplyvnení falošnou predstavou, že „sa všetko deje z nejakého dôvodu“ a „máme sa pozerať na svetlú stránku veci.”

Ako vhodne vyjadrovať hnev?
Foto: © pexels.com

Nie je zdravé v sebe dusiť hnev. Má zmysel. Sám o sebe nie je hriechom. Všetci sme počuli v kázni o spravodlivom hneve Ježiša, ktorý prevrátil stoly  peňazomencom v chráme ( Ján:2, 13-16).  Ježiš nám ukázal, že hnev má miesto v našich životoch. 

Zmysel hnevu

Hnev často potláča iné emócie. Hneváme sa, aby sme zatajili iné emócie, ktoré sú pre nás viac zraňujúce. Takýmto príkladom je strach alebo smútok. Hnev je skutočným nástrojom. V priaznivých situáciách funguje ako barometer, ktorý nás pozýva k hlbšiemu sebauvedomovaniu a smeruje k lepšiemu sebapoznaniu. 

Hnev má nás motivovať k pozitívnej zmene. Môžeme ho prirovnať k istému oduševneniu. Podnecuje nás, aby sme dali veci do poriadku. Urovnávame krivdy, ktoré sa nám stali alebo iným. Bolesť ako aj hnev odzrkadľuje našu osobnosť. Ak sme rozumní, obrátime sa na Pána Boha a povieme mu o našom hneve v modlitbe predtým, než urobíme čokoľvek iné. Nič nevyriešime bez pravidelnej a úprimnej modlitby. V nej môžeme vyjadriť to, čo zlomilo naše srdcia.

Hnev zo situácie verzus stav hnevu

Je rozdiel medzi situačným hnevom a stavom zúrivosti/zlosti. Každý z nás zažil hnev spôsobený okolnosťami, keď sme čakali v hustej premávke alebo dlho stáli v rade. Uviazli sme v kolóne, keď opravovali cestu. Situačný hnev je špecifický pre určitú okolnosť, ale môže vyhrotiť do stavu, ktorý nazývame hnev.   

Ak sme smutní z určitej nepríjemnosti, tak nedovoľme, aby ovládala našu myseľ a dušu. Pôsobí nepriaznivo na náš duchovný život. Hnev sa prudko stupňuje, ak nekontrolujeme naše myšlienky a pocity. Súvisí to s nespravodlivosťou, ktorú sme zažili. Stáva sa chorobou našej duše. Negatívne ovplyvňuje každý aspekt nášho života.  

Tento problém je aj medzi kresťanmi. Ak sa často rozčuľujeme na našich manželov/manželky a nevhodne sa voči nim vyjadrujeme, tak sa musíme vyznať vo sviatosti zmierenia. Keď sme často nahnevaní, tak kričíme, sme netrpezliví, ohovárame alebo osočujeme partnera. 

Ako vyjadrovať ťažko zvládnuteľné emócie

Nikdy nie je jednoduché zvládnuť negatívne emócie, pretože nie sme zvyknutí ich rozoznať alebo pomenovať. Väčšina ľudí považuje hnev za negatívnu emóciu na rozdiel od šťastia alebo radosti. Hnev je spúšťačom ďalších negatívnych emócií, ktoré sú hlbšie. Patrí k nim osamelosť, strach, smútok, hanba a skľúčenosť.

V našej modernej dobe je ľahké si vybiť negatívne emócie online alebo cez sociálne médiá. Bohužiaľ to ničí komunikáciu.  85 % komunikácie sa vyjadruje tónovou moduláciou hlasu, gestikuláciou tela a výrazmi tváre. Vtedy je to úplne stratené, ak nie sme opatrní vo svojich slovách alebo v písomnom vyjadrovaní. 

Technológia je užitočná  v mnohých oblastiach. Obzvlášť vtedy, keď posielame informácie cez internet, kontaktujeme sa s  rodinou alebo kamarátmi, ktorí sú vzdialení. Dokonca môžeme evanjelizovať online. Ak nevieme hnev potlačiť, tak nie je rozumné si  zvoliť technológiu na jeho nekontrolovateľné vyventilovanie. 

Nadobúdame pocit, že technológie sú bezpečným miestom, v ktorom môžeme používať nevhodné slová. Nemusíme sa rozprávať priamo s druhou osobou. Lenže slová môžu hlboko zraniť človeka. 

Je ťažké sa porozprávať medzi štyrmi očami a viesť nepríjemný, ale úprimný rozhovor, než vychŕliť nekontrolované emócie online. Niekedy je lepšie, ak svoje pocity napíšeme na papier, zdôveríme sa duchovnému otcovi alebo kňazovi a pomodlíme sa.  Hnev je konštruktívny, ak sa dokážeme prepracovať k samotnému koreňu daného problému, ktorý vypláva na povrch. A ak máme v tom jasno, tak sme pripravení oznámiť to druhému človeku alebo skupine ľudí.  

Budovanie vzťahov

Musíme sa naučiť vhodným spôsobom používať svoj hnev. Nemôžeme nakrájať jedlo s perom, pretože vhodným prostriedkom na krájanie je  nôž. Podobne aj hnev nemá rozširovať nespravodlivosť, klamstvo, klebety a ohováranie. Tento spôsob vyjadrovania  nie je vhodný z duchovného hľadiska. 

Jediným spôsobom, vďaka ktorému môže nastať uzdravenie, je osobná komunikácia. Je prirodzené, že sa  vyhýbame tejto myšlienke, pretože väčšina z nás sa chce vyhnúť nepríjemnému pocitu, ktorý môže vyvolať  konverzácia. Ale ak dostaneme nápad alebo myšlienku, ktorá dokáže povzbudiť diskusiu, tak vedie k budovaniu dobrých vzťahov. 

Najprv identifikujme zdroj nášho hnevu: „Čo sa vlastne deje, a prečo sme kvôli tomu rozčúlení?”. Potom to odovzdajme do modlitby a spýtajme sa Pána Boha, aké ponaučenie si máme zobrať z danej situácie. Požiadajme Ho, aby sme to vnímali jeho očami. Nakoniec, upozornime človeka, na ktorého sa hneváme, kde urobil chybu, resp. spôsobil nedorozumenie. Povedzme mu to  s úctou, ale úprimne: „To ma skutočne zranilo, keď... alebo očakával som niečo iné a namiesto toho sa stalo toto...“

Čím viac budeme praktizovať túto techniku, tým viac si budeme všímať, že naše vzťahy získavajú hlbšiu úroveň zrelosti. V takýchto situáciách zistíme, že môže byť hnev v našom živote skôr užitočný ako zraňujúci.


Autor: Jeannie Ewing
Preklad: Viera Šoganová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!