Ako žiť lásku v izolácii?

Tak, a opäť sme viacej doma, viac izolovaní od druhých. Niektorí z nás skončili nakazení v úplnej karanténe, iní máme pohyb tiež značne obmedzený, aby sme zamedzili šíreniu vírusu. No a v takejto situácii sa kresťan, ktorý chce svoj život naďalej prežívať efektívne a zmysluplne, pýta: „Čo mám teraz robiť? Ako mám žiť lásku, ak sa už toľko nestretávam s ľuďmi alebo som v izolácii?“ Je to skutočne dobrá otázka, lebo predpokladá istú duchovnú životaschopnosť človeka. Aké sú teda naše možnosti?
Dočítate sa v novom článku od Peťa Olasa. :)

Ako žiť lásku v izolácii?
Foto: © pexels.com

Ako žiť lásku v izolácii?

Na úvod treba povedať, že pravá láska sa nenechá len tak ľahko zastaviť alebo ohraničiť. Či sme už zostali doma úplne sami, alebo sme viacerí v rodine, no viac-menej nevychádzame, lásku môžeme naďalej rozvíjať a praktizovať v týchto troch veľkých oblastiach:

1.  Vo vzťahu k Bohu

Náš vzťah s Bohom je naším najdôležitejším vzťahom, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné. Dôležité je teda udržať si ho a rozvíjať ho aj počas akýchkoľvek obmedzení a zmien v našom osobnom režime. Tu sú rozličné možnosti, ako na to:

Osobná modlitba – To, či máme voľnosť pohybu stopercentnú alebo obmedzenú, nemení vôbec nič na našom osobnom vzťahu s Bohom. Máme ho totiž neustále „na linke“, pripraveného počúvať nás a sprevádzať nás vo všetkom, čo prežívame. Čiže toto je hneď prvá oblasť, v ktorej môžeme pokračovať ako doteraz, dokonca teraz sa už nemôžeme vyhovoriť na nedostatok času na modlitbu, ktorá živí každú lásku.

Čítanie Svätého písma – Sme viac doma, a to znamená jednoducho viac času. A ten môžeme venovať aj čítaniu Svätého písma. V tejto situácii, ktorú momentálne prežívame, je to dokonca nevyhnutné. Prečo? Pretože potrebujeme formovať naše zmýšľanie podľa toho Božieho, aby sme neustále nepozerali na negatívnu stránku vecí a nenechali sa udupať nudou či konšpiráciami. Potrebujeme sa naučiť pozerať na svet ako Boh. No a príklad toho, ako zmýšľa, nachádzame práve v Biblii.

Online svätá omša – Áno, Cirkev skutočne žije z Eucharistie, ako povedal už sv. pápež Ján Pavol II. Sú však aj situácie ako táto, kedy to nachvíľu nie je možné. No táto doba nám prináša aj možnosť pozerania svätej omše online s možnosťou duchovného svätého prijímania, čo nie je síce rovnocenný, ale určite momentálne dobrý spôsob nestratenia našej zameranosti na Ježiša v Eucharistii a na to, že našu vieru neprežívame sami, ale v spoločenstve veriacich. Môže nás povzbudzovať aj fakt, že slávenie Eucharistie jednoducho neprestalo, ale všetci kňazi v našom mene naďalej pokračujú v slávení súkromných svätých omší a prihovárajú sa za svoje farnosti i za celý svet.

Duchovné čítanie – Možno aj vy dostávate na Vianoce rôzne knihy s náboženskou tematikou a hoci je november, ešte stále máte tie z posledných Vianoc neotvorené. Toto je práve ten čas, kedy sa môžete duchovne nasýtiť aj tak, že si prečítate niečo pre potešenie vašej duše.

Prednášky a iné povzbudenia – Kniha nie je jedinou formou nasýtenia sa. Určite nie všetci z nás sú vášniví čitatelia. No vždy sa dá zájsť na internet a vypočuť si nejakú dobrú prednášku, povzbudenie alebo niečo, čo v nás rozhorí lásku k Bohu.

2. Vo vzťahu k sebe

Ak chceme milovať druhých a zaujíma nás, ako na to v týchto súčasných obmedzeniach, v prvom rade musíme pamätať na lásku k sebe samým. Ježiš predsa povedal, že  blížneho máme milovať tak ako seba samého (porov. Mt 19,19). Tu je zopár podnetov:

Odpočinok a spánok – Ak máme efektívne fungovať a byť pre druhých darom, v prvom rade musíme byť my sami v pohode. No a na to, aby nám to šlo, musíme byť oddýchnutí. Inak sme mrzutí a nervózni, čo je potom o to horšie regulovať, ak sme v jednej domácnosti skončili všetci nakope.

Zastaviť sa – Čiže STOP! Niekedy sme už takí rozbehaní, že nám utekajú úplne základné životné hodnoty. Kvôli práci a zisku zanedbávame tých najbližších, ale aj seba. Možnosť zastaviť sa je veľkým darom pre každého jedného z nás. Prečo to nevyužiť? Porozmýšľajme v rozhovore s Bohom o tom, či vôbec utekáme tým správnym smerom.

Dať si svet okolo seba do poriadku – Áno, do toho spadá aj upratovanie. A to nie je len pre kutilov. Múdre pravidlo hovorí, že ako vyzerá tvoja izba, tak vyzerá aj tvoje vnútro. Čo tak dať ju trochu dokopy? Možno doteraz na to nikdy nebol čas, ale už nastala tá správna chvíľa. Uvidíme, že aj vonkajšie prostredie nám môže pomôcť k tomu, aby sme boli pokojnejší a menej vystresovaní zo zmätku okolo nás.

Pohyb, cvičenie – Nakoľko je to len možné, netreba zabudnúť na pohyb. Nenadarmo sa hovorí, že v zdravom tele prebýva zdravý duch. Je to tiež dobrá prevencia pred nudou a otrávenosťou pochádzajúcou z nedostatku motivácie.

Relax, hudba, film – Dopraj si čas na relax. Je treba investovať aj do seba. Dávaj si ale pozor na to, aby si si vyberal to, čo ťa buduje, nie to, čo ťa ničí. Lebo ako hovorí apoštol Pavol – „Všetko smiem, ale nie všetko osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť“ (1Kor 6,12).

3. Vo vzťahu k druhým ľuďom

Až potom, ako sme si nastavili naše fungovanie vo vzťahu k Bohu a pripomenuli si lásku k sebe, môžeme sa rozhliadnuť okolo seba. Ako sa dá žiť láska medzi štyrmi stenami?

Telefonát – Hoci zostávame fyzicky od druhých odlúčení, máme veľa prostriedkov, ako byť spolu aspoň virtuálne. To nám dnes netreba príliš vysvetľovať. Možno je práve teraz čas na to, aby sme sa ozvali starým rodičom, rodičom či kamarátom, ktorých sme dávno nepočuli, a zaujímali sa o to, ako sa majú a čo prežívajú.

Povzbudivé maily a správy – Telefonát nie je jedinou možnosťou, ako sa zaujímať o druhých alebo ich potešiť. Rozpošlime druhým nejaké povzbudivé myšlienky, biblické citáty či dobré návrhy na zaujímavé články. Aj pri súčasnom šírení negatívnych informácií musíme byť tými, ktorí sú svetlom pre tento svet, pretože my vieme, komu sme uverili (porov. 2Tim 1,12).

Modlitba za niekoho – Asi najkrajším prejavom lásky k druhému človeku je modlitba za neho. Tým dávame najavo, že chceme, aby ho Boh obdaril presne tým, čo potrebuje. My mnohokrát ani nevieme, čo je pre druhého najlepšie, no Boh vezme našu lásku, našu modlitbu a premení ju na požehnanie pre toho, za koho sa modlíme.

Pomoc na diaľku – Tu môže ísť o nejakú finančnú alebo inú organizačnú pomoc. Možno sme sa dozvedeli, že niekto potrebuje peniaze viac ako my, a tak sa dá praktizovať láska aj cez bankový prevod. Prípadne môžeme niekomu zorganizovať inú materiálnu pomoc alebo zabezpečenie, a to tak, že oslovíme niekoľko kamarátov a známych, ktorí by mu v tejto veci vedeli kompetentne pomôcť.

Konferenčný hovor – Tu sa všetci žiaci a študenti trochu pousmejú. Teraz mám však na mysli spoločnú modlitbu, nie školskú hodinu. Ak patríte do nejakého spoločenstva, pravdepodobne ste to už absolvovali. Hoci niet nad osobný kontakt, lásku môže udržiavať aj naše virtuálne stretávanie a modlitba. Vieme, že vzájomné zdieľanie sa a modlitba rovnako platia aj cez internet, a tak môžeme  pokračovať v našom vzájomnom raste aj takýmto spôsobom.

Vidíme, že možností je viac. Určite vám hneď napadli aj ďalšie, ktoré tu nie sú uvedené. A to preto, lebo láska je kreatívna. Vie si vymyslieť spôsob, ako milovať. V prvom rade sa držme biblického pravidla: „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo“ (Rim 12,21). No a na to, aby sme to dokázali, potrebujeme vytrvať v láske.

Tak si niečo z tohto vyberme a naďalej pokračujme v konaní dobra, možno aj úplne novým a iným a spôsobom ako doteraz!

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!