Exorcista Elias Vella: 3 otázky, ktoré si musíte položiť pred manželstvom

Exorcista Elias Vella v novej knihe Diabol sa nás bojí hovorí aj o vzťahoch, manželstve i problémoch v nich. Zdôrazňuje, že snúbenci by si mali položiť pred sobášom tri otázky. Prinášame úryvok z novej knihy.

Exorcista Elias Vella: 3 otázky, ktoré si musíte položiť pred manželstvom

Páter, podľa vás je dôležité, aby si mladí pred svadbou položili tri otázky. Prvá znie: Kto vám kázal, aby ste vstúpili do manželstva?

Často berieme mnohé veci ako samozrejmosť a nepátrame po ich význame, nejdeme do hĺbky. Nepýtame sa: Prečo sa vlastne chcem oženiť či vydať? Neraz snúbenci nevedia odpovedať.

A tí, ktorí vedia?

Manžel povie: „Chcem byť milovaný!“ Manželka tiež: „Aj ja chcem byť milovaná!“ Tak sa rovno snúbencov spýtam: „Ak sa obaja beriete preto, že chcete byť milovaní, kto vás bude milovať? Musíte si na to niekoho nájsť!“ (úsmev)

Všetci si musíme pripomínať, že skutočným dôvodom na manželstvo je, aby sme sa učili milovať toho druhého. Ak milujem, ovocím je, že som tiež milovaný. To je výsledok dávajúcej lásky. Ak však žiadam byť milovaný a určujem si povinnosti, nie je to dobrá pôda na pevné manželstvo.

Druhá otázka znie: Prečo som si vybral práve teba?

Každé manželstvo je povolanie. Nie je to iba výber hocijakého dievčaťa či chlapca. Vyberám si partnera, ktorého mi vybral Boh. Boh mi ho daroval. 

Ak povieme: „Vybrala som si tohto chlapca, lebo som ho stretla v nákupnom centre,“ alebo „Stretol som toto dievča v kostole“ – je to iba vonkajšia stránka veci. Je to Boh, ktorý vybral toto dievča či chlapca a je pre mňa darom.

Vždy to obom zdôrazňujem. Snúbencovi pripomínam: „Toto dievča, ktoré máš, je Bohu veľmi vzácne. Vylial za ňu všetku svoju krv. Takže ju nechce dať do rúk hocikomu, ale dáva ju tebe a prejavuje ti tým obrovskú dôveru!“

Tretia otázku, ktorú kladiete, znie: Prečo chceme uzavrieť sobáš v kostole?

Mnohí snúbenci sa berú kvôli tomu, že sa to tak v rodine robí, alebo to vyzerá slávnostnejšie a vlastne si ani neuvedomujú, k čomu sa zaväzujú. Nemyslia na to, že ide o sviatosť a Boh im touto sviatosťou hovorí, aby urobili v manželstve, čo budú vládať, a ak nebudú už mať silu, on im pomôže. Dá im silu vzájomne si odpúšťať, podporovať sa, vzájomne sa uzdravovať. 

Čo to znamená?

Málokto tomu rozumie, rovnako nevedia, že môžu byť uzdravovateľmi svojich detí. Často ku mne prichádzajú mamy, aby som sa modlil za zdravie ich detí a ja to, samozrejme, urobím. Ale nezabudnem sa ich opýtať: „A vy ste to už skúsili? Položili ste už ruku na svoje dieťa a modlili ste sa za neho v rodičovskej autorite, ktorú máte od Boha? Vy ste pomazaní pre túto službu, vy môžete uzdravovať svoje rodiny.“ Mnohí nevedia, že majú túto moc skrze svoju sviatosť manželstva.

Knihu Exorcista Elias Vella: Diabol sa nás bojí si môžete kúpiť počas októbra za najvýhodnejšiu cenu na Slovensku tu:

https://www.nakupujemplus.sk/nase-knihy/exorcista-elias-vella--diabol-sa-nas-boji--predpredaj-do-5--novembra/

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!