Interview s Bohom

Ľudské vzťahy sú niečo, čo prežíva každý jeden z nás. Sú pre nás veľkým bohatstvom, ale niekedy aj poriadnou skúškou. O. Peter Olas sa preto rozhodol, že sa opýta toho Najkompetentnejšieho, ako ich správne žiť a čo by nám poradil, aby sme prežívali vzťahy skutočnej lásky a šťastia. Prinášame vám článok v trochu netradičnej forme fiktívneho rozhovoru s Bohom Otcom o vzťahoch. Prajeme vám príjemné čítanie. :)

Interview s Bohom

Ja: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!

Boh: Ďakujem. Aj ty vitaj. Poď si sadnúť tu vedľa mňa na môj trón, nech sa nerozprávame cez štyri kilometre.

Ja: Vďaka. No na Božom tróne som ešte nesedel. To mi nikto neuverí.

Boh: (smiech) Čo by si dnes rád počul?

Ja: Dnes by som sa ťa chcel popýtať na naše vzťahy – ako sa v nich máme správať, aby sme si navzájom neubližovali, boli pre druhých darom a žili v pokoji.

Boh: Dobre. Veľmi sa teším, že sa o to zaujímate. Keď po tom túžite, znamená to, že ste už pochopili značnú časť toho, čo som vám chcel povedať či už cez prorokov alebo cez môjho Syna.

Ja: Asi ako prvé by som sa ťa chcel spýtať na to, ktorý vzťah je v našom živote ten najdôležitejší.

Boh: (potmehúdsky úsmev) Budeš prekvapený, ale ten so mnou. Nedá sa skutočne milovať druhých, ak nečerpáš lásku z môjho srdca. Iba človek zakorenený v mojej láske dokáže porozumieť hodnote odpustenia a darovania sa. Až keď lásku prijímaš, dokážeš ju aj skutočne dávať. Keď ma dáte na prvé miesto vo vašom živote, všetky vaše vzťahy budú prežiarené láskou. To mal na mysli Ježiš, keď vám povedal, že kto má radšej otca, matku, deti ako mňa, nie je ma hoden.

Ja: Keď sme už pri tej láske, ako ju máme prakticky žiť v našom každodennom živote?

Boh: Dobrá otázka. Láska je to, prečo ste stvorení a k čomu ste povolaní. Láska je vzťah, láska je záujem o druhého človeka, láska je vyjdenie zo seba a darovanie sa druhému. Láska ťa pohýna vpred, nedovoľuje ti zostať nečinným. Máš o druhého starosť a chceš mu dať to najlepšie, čo poznáš. Ja som dokonalá Láska a chcem, aby ste aj vy spoznali, že milovať znamená naplno žiť. Prakticky to znamená asi toľko: ideš z roboty nakúpiť veci pre rodinu, hoci sa ti nechce. Zavoláš svojej starej mame, keď je chorá. Pomôžeš rodičom v domácnosti. Pomôžeš chudobnej rodine... Tých možností je nevyčísliteľne veľa, pretože láska je kreatívna.

Ja: Áno, asi je na ňu naozaj veľa príležitostí. A dá sa dnes ešte žiť láska v rodinách? Vieš, akými všelijakými problémami dnes rodiny prechádzajú.

Boh: Pravdaže. Rodinu som chcel ako kolísku pokoja a bezpečia pre každého jedného z vás. Má odrážať niečo z našej lásky v Trojici. Má zmysel a vždy ho bude mať, hoci je na ňu v týchto časoch naozaj veľa útokov. Aj môj vzťah k vám je ako vzťah Otca k deťom. Môžete sa mnou inšpirovať. Pekne to pod mojím vedením vyjadril prorok Ozeáš v jedenástej kapitole svojej knihy.

Ja: Čo máš konkrétne na mysli?

Boh: To, že tak, ako som sa správal v k svojmu vyvolenému národu, sa správam ku každému z vás osobitne. Doslova vás ako otec učím chodiť, keď vás staviam na nohy a povzbudzujem vás, aby ste napriek pádom napredovali. To sú obdobia skúšok, ktoré prežívate. Keď ale vidím, že už nevládzete, alebo že ste zo seba znechutení, beriem vás na ruky, aby ste si odpočinuli. To sú zas chvíle duchovnej útechy. Ale nie vždy v tom dokážete rozpoznať moju lásku a starostlivosť a pripisujete to všetko svojim schopnostiam.

Ja: Áno, máš pravdu. Keď prežívame skúšky, často ti nedôverujeme, že ich máš pod kontrolou. A keď je nám dobre, pripisujeme to svojim úspechom.

Boh: Chcem teda povedať, že takéto správanie ako ja by mal mať každý otec. S láskou sa venovať svojim deťom, povzbudzovať ich a chrániť. Ale JA SOM vzorom aj pre matky – tak, ako si vás s láskou viniem a milujem, ako vás živím, aj matky majú milovať, živiť a chrániť svoje deti, tráviť s nimi čas, inšpirovať ich a povzbudzovať. Dávať im dôveru a zároveň ich chrániť. Je pre mňa veľkou bolesťou, keď v niektorých krajinách idú matky do práce krátko po pôrode a dieťa dajú do profesionálnej starostlivosti v podobe jasieľ alebo sa oň starajú len starí rodičia. Dieťa potrebuje už na začiatku svojho života prežiť bezpečie a lásku zo strany vlastných rodičov. Inak bude mať v živote problém, nebude zakorenené v láske.

Ja: Vďaka za povzbudenie a radu. Potom, ako dieťa začína chodiť do školy, si stále viac získava nové vzťahy so svojimi kamarátmi. Tie neskôr prechádzajú do priateľských vzťahov. Čo by si nám poradil do vzťahu dvoch zaľúbených, chlapca a dievčaťa, muža a ženy?

Boh: V prvom rade vás chcem ubezpečiť, že sa na vás s láskou pozerám. Byť zaľúbený nie je zlé, je to niečo, čo odráža našu vzájomnú lásku v Trojici: mňa Otca, Syna Ježiša i Ducha Svätého. Zaľúbeným radím, aby mali odvahu obetovať sa jeden pre druhého. Samotná zaľúbenosť, aj keď je krásna, je len prvým stupienkom lásky. Každý takýto pár pozývam k tomu, aby rástol vo vzájomnej úcte, rešpekte, láske a obete. Až láska, ktorá je schopná obety pre milovaného, je pravá láska.

Ja: A keď je niekto sám a nemôže si nikoho nájsť?

Boh: To je často obdobie jeho duchovného rastu a zdokonaľovania. Nech sa ku mne modlí a bezhranične mi dôveruje, že všetko príde v pravý čas.

Ja: Niekedy však prichádza vo vzťahoch napätie, založené na rozličných názoroch a pohľadoch.

Boh: Áno, a to nie je hneď zlé. Takto sa dvaja ľudia môžu vzájomne zdokonaľovať, spoločne rásť. Povzbudzujem vás, aby ste nezahadzovali vaše vzťahy kvôli drobným nedorozumeniam. Hľadajte spoločnú cestu a učte sa pokore.

Ja: A nehneváš sa, keď sa hádame alebo na seba kričíme?

Boh: Nie, iba mi je to ľúto. Ani nie tak, keď si v hádke vymieňate názory, ako keď ste zaslepení pýchou a sebectvom a vidíte len seba a svoje záujmy, ktoré narážajú na záujmy druhého. Ale trpezlivo si vás vychovávam a učím vás pravej láske. Ja to s vami nikdy nevzdám. Ste to vy, ktorí to vzdávate so mnou.

Ja: A ako zvládať sexuálne túžby v našich vzťahoch? Vieš, že sme slabí a vie to s nami poriadne zalomcovať...

Boh: Áno, ste k tomu náchylní, lebo som to do vás vpísal: darovať sa milovanému bez výhrad aj takýmto spôsobom. A je to dobré. V mojom pláne to bolo niečo krásne a sväté, ale ľudský egoizmus to pošliapal a urobil zo svätosti manželského spolužitia prostriedok osobného uspokojenia. Spoločné spolužitie je posvätné a vytvára aj duchovné puto, preto som aj vo svojich prikázaniach zdôraznil hrôzu smilstva a cudzoložstva, ktoré ho narúšajú. Toto spolužitie musí byť uchránené samotným párom a sviatosťou manželstva. Tá je pre oboch zárukou vernosti. Ak je teda mimo neho, viaže na seba milovaného aj duchovne, aj telesne, a pritom mu nedáva žiadnu záruku ani istotu vlastnej vernosti. Ak príde problém, môže druhého opustiť a zanechá ho zlomeného. Toto som ja nechcel. Pravá láska dáva milovanému istotu a prijíma ho takého, aký je.

Ja: A čo by si nám poradil do našich bežných medziľudských vzťahov? Niekedy musíme vychádzať s ľuďmi na našich pracoviskách, v spoločenstvách, v podstate všade, kam ideme. Nie je ľahké správať sa ku všetkým milo a mať všetkých rád, zvlášť ak sú nám nesympatickí, protivní alebo nám dokonca ubližujú.

Boh: Nie je to ľahké, preto som ti na začiatku povedal, že najprv musíš prijímať lásku odo mňa, aby si dokázal milovať tých, ktorí sú ti nepríjemní. Ja som vás nepovolal k svätosti preto, aby som v nebi každého z vás umiestnil na opustený ostrov s vašimi obľúbenými vecami. Povolal som vás do spoločenstva svätých, povolal som vás k spoločnému prežívaniu lásky. To, že ste rozdielni, je mojím zámerom. Takto sa môžete vzájomne obohacovať. Nebojte sa byť trpezliví s druhými, aj keď nie sú vždy podľa vašich predstáv, a hlavne ich nesúďte. Od toho som tu ja. Nepoznáte ich minulosť a nikdy nebudete kompetentnými sudcami. Vy ich máte iba milovať a preukazovať im lásku, aj keď si to podľa vašich kritérií niektorí nezaslúžia.

Ja: Vďaka ti, Bože, za tento rozhovor. Vďaka ti za to, že sa o nás zaujímaš a vychovávaš si nás s nesmiernou láskou. Ešte nám všetkým daruj silu, aby sme dokázali milovať druhých v našich vzťahoch ta, ako nás miluješ ty. Som zvedavý, čo mi doma povedia na to, že som sedel na Božom tróne.

Boh: (smiech) Aj ja ti ďakujem za tvoj záujem o život podľa mojich predstáv. Som stále s vami a milujem vás. Hovor o tom aj ostatným. Nie všetci o tom vedia.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!