Je manželstvo len papier?

...

Dnes počujeme od mnohých mladých vetu: Na čo sa viazať manželstvom? Keď mám niekoho rád, na to papier nepotrebujem. Je smutné, že aj u mnohých mladých, dokonca aj ich rodičov, ktorí sa vyhlasujú za veriacich, sa takého názory vyskytujú.
Ako to teda je?

Je manželstvo len papier?

Manželstvo je v prvom rade sviatosť. A zo sviatosti plynú milosti a požehnanie.

Manželská láska vrcholí vo vzájomnom sebadarovaní sa jeden druhému – na celý život. Sľubuje lásku a vernosť. V šťastí, ale i v nešťastí, v zdraví, ale i v chorobe a vzájomnú lásku a úctu. Je to záväzok – z ktorého vyplýva istota. Chcem len teba a na celý život. 

​Manželská láska vrcholí vo vzájomnom sebadarovaní sa jeden druhému – na celý život. 

Vo voľnom zväzku – tzv. konkubináte, to neplatí. Ak mi nebudeš vyhovovať, ,,pobalím sa“ a idem ďalej. Naozaj je lákavé žiť takto? Naozaj si myslíte, že toto je láska? Pravá láska CHCE dať záväzok tomu druhému, chce sa zaviazať vernosťou, vytrvalosťou, láskou. A o tomto pri voľnom spolužití hovoriť absolútne nemôžeme.

A je tu ďalšia vec. Ľudia, ktorí sa snažia praktizovať vieru, by mali vedieť, že pokiaľ s niekým trvale žijú – čiže v smilstve alebo cudzoložstve, nemôžu pristupovať k sviatostiam! O tomto mnohí ani nevedia, že nemôžu ísť na sv. spoveď a sv. prijímanie od momentu, ako začali spolu bývať v jednej domácnosti. Pretože aj keby išli na spoveď, jej súčasťou je snaha polepšiť sa.  Ale ak stále nechcú po spovedi nič zmeniť – teda chcú žiť tak, ako pred ňou – nemôžu chodiť k sv. prijímaniu. Pretože spoveďou sa chceme napraviť a zmeniť, a nie žiť tak, ako doteraz. 

Pravá láska CHCE dať záväzok tomu druhému, chce sa zaviazať vernosťou, vytrvalosťou, láskou.

Ďalším problémom je verejné pohoršenie. Mnohí si kladú otázku: ako to, že títo dvaja spolu žijú v jednej domácnosti bez sobáša a pristupujú k sv. prijímaniu? Nestačí, že ty si vo svojom vnútri povieš, že toto za hriech nepovažuješ. Ty nie si meradlom toho, čo je dobré a čo zlé, na to je tu Boží zákon. 

Pamätaj, že svätokrádežným prijímaním sa dopúšťaš ďalšieho ťažkého hriechu, takže nebuď meradlom toho, čo je dobré a čo zlé, ale riaď sa jasným Božím zákonom. Nezosmilníš, nescudzoložíš...

Katechizmus katolíckej cirkvi  hovorí o voľnom zväzku:
2390 Voľný zväzok (voľná láska) jestvuje vtedy, keď muž a žena odmietajú dať právnu a verejnú formu vzťahu,(1631) ktorý zahŕňa v sebe sexuálnu intímnosť. 
Výraz „voľný zväzok“ je zavádzajúci. Čo môže znamenať aký zväzok, v ktorom sa osoby navzájom nezaväzujú a tým dokazujú nedostatok dôvery k druhému, k sebe alebo v budúcnosť? 
Výraz „voľný zväzok“ sa vzťahuje na rozličné situácie: konkubinát, odmietanie manželstva ako takého, neschopnosť zaviazať sa dlhodobými záväzkami. Všetky tieto situácie urážajú dôstojnosť manželstva, ničia samu ideu rodiny a oslabujú zmysel pre vernosť.(2353) Sú v rozpore s morálnym zákonom: pohlavný úkon má mať miesto jedine v manželstve. Mimo neho je vždy ťažkým hriechom a vylučuje zo sviatostného prijímania.(1385) 

Veronika (25)

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!