Je masturbácia hriech? Kde sú hranice? Možno sa túto otázku pýtame zle

Za 10 rokov mojej práce s témami sexuality medzi kresťanmi som spozorovala, že sme posadnutí „pravidlami“ v sexe. Hádame sa na tých, ktoré sa nám zdajú prísne a donekonečna rozoberáme morálne hranice, ktoré sa nám zdajú nejasné.

Je masturbácia hriech? Kde sú hranice? Možno sa túto otázku pýtame zle
Foto: © freepik.com

Kedykoľvek hovorím k nejakej skupine ľudí ohľadom sexuality, vždy dávam priestor pre anonymné otázky. Nezáleží na tom, aká je to skupina ľudí, mladí alebo starí, muži alebo ženy, v manželstve alebo slobodní, som si istá, že sa ma budú pýtať na masturbáciu: Je to nesprávne? Čo o nej hovorí Biblia? Mnohí kresťania sa vyjadrili k danej téme, ústne či písomne, niektorí z nich s otvoreným nesúhlasom. 

Ak by si chcel vedieť moju odpoveď na túto otázku, môžeš si ju prečítať tu (pozn. ang.). Nechcela by som opakovať moje myšlienky v tomto blogu, skôr by som navrhla pohľad z iného uhla. Čo ak je už samotná otázka krátkozraká?

Všimol si si niekedy, že keď sa ľudia pýtali Ježiša nejakú otázku ohľadom morálky, často ju obišiel a reagoval inou otázkou? Nebolo to preto, že by nepoznal odpoveď. Robil tak preto, lebo poznal srdce človeka, ktorý otázku kládol, a bolo pre Neho dôležitejšie zamerať sa na srdce než ako reagovať konkrétne na ich vypočúvacie otázky.
 

Keď sme nevyspelými na našej ceste s Bohom, sústredíme sa na pravidlá. Povedz mi, ako ďaleko môžem zájsť s mojím priateľom? Môžem s manželom používať sexuálne hračky? Je v poriadku čítať erotické romány?


Je pravdepodobné, že ak čítaš tento článok, prečítal si už aj iné blogy alebo názory na masturbáciu. Je možné, že máš na to svoj vlastný názor. A teda, prečo sa zaujímaš o ďalší článok na túto starú otázku, ktorú, úprimne povedané, Biblia ani priamo nerieši? Inými slovami, aká otázka sa ukrýva za tvojou otázkou? Možno by si chcel, aby niekto napísal blog, ktorý by ťa zbavil pocitu hanby z masturbovania. Možno dúfaš, že potvrdím tvoje tušenie o tom, že sebapotešovanie je nepekná činnosť. Mám podozrenie, že čokoľvek o masturbácii napíšem, možno ti to stále nebude stačiť a budeš hľadať ďalší názor k danej téme. 

Preto tu chcem navrhnúť inú otázku – a podľa mňa, zdravšiu otázku. Možno je to otázka, ktorú by položil aj Ježiš mužovi či žene, ktorí by u Neho hľadali múdru odpoveď. Si pripravený? Tu je:
 

Prečo ti na masturbácii záleží? 

Už dlhšie vnímam, že masturbácia je menej otázkou kresťanskej morálky než otázkou kresťanskej vyspelosti. 

Keď sme nevyspelými na našej ceste s Bohom, sústredíme sa na pravidlá. Povedz mi, ako ďaleko môžem zájsť s mojím priateľom? Môžem s manželom používať sexuálne hračky? Je v poriadku čítať erotické romány? Možno sa aj sťažujeme na priveľa pravidiel v kresťanstve, no zároveň si „vyrábame“ ďalšie.

Za 10 rokov mojej práce s témami sexuality medzi kresťanmi som spozorovala, že sme posadnutí „pravidlami“ v sexe. Hádame sa na tých, ktoré sa nám zdajú prísne a donekonečna rozoberáme morálne hranice, ktoré sa nám zdajú nejasné. Ježiš prišiel, aby nám daroval slobodu, nie aby nás naučil ešte viac sa sústrediť na pravidlá. 

V liste Rimanom, v 6. kapitole, Pavol napísal, že tí, ktorí nepoznajú Boha, sú otrokmi svojich telesných túžob. Nemajú slobodu zvoliť si to, čo je správne, a preto potrebujú pravidlá a trest, ak ich porušia. Bez Krista sme vinou a hanbou donútení k dobrému správaniu. Keď v nás však žije Boží Duch, naše oči vidia väčší obraz než sú len pravidlá. Žijeme zákonom lásky k Bohu a k blížnym.
 

Ježiš prišiel, aby nám daroval slobodu, nie aby nás naučil ešte viac sa sústrediť na pravidlá. 


Priateľu, ak poznáš Boha, máš nekonečnú slobodu v zaobchádzaní so svojou sexualitou. Môžeš na svoje telesné túžby odpovedať odmietnutím, pričom však zároveň chápeš dlhodobé následky takýchto rozhodnutí – ochudobňovanie sa o dôverný, intímny vzťah s Bohom a ľuďmi. Ale môžeš sa tiež rozhodnúť nazerať na svoje túžby vo svetle Božej lásky k tebe. Naučíš sa sebakontrole, povedať „nie“ tomu, čo chceš, aby si tak mohol povedať „áno“ väčšiemu potešeniu. Nie zo strachu, ale v múdrosti. Dospieť ako kresťan nie je len o pamätaní si pravidiel a žití podľa nich, ale o pozývaní Boha, aby ťa uzdravil a premenil. Keď rastieš na ceste kresťana, pravidlá sa stávajú nepotrebnými, pretože zákon lásky k Bohu a k blížnym sa stáva (sú)časťou teba. 

Kresťania sa môžu slobodne rozhodnúť masturbovať, práve tak, ako si slobodne môžeme zvoliť mnoho iných vecí, ktoré môžu a nemusia odzrkadľovať Božiu dobrotu. Keď sa naše napredovanie s Bohom prehlbuje, mali by sme smerovať k plnosti Jeho plánu pre sexualitu. Kým sme však zaseknutí pri otázke „Je masturbácia nesprávna?“, nikdy sa nepohneme smerom k veľkolepejšej vízii plnosti sexuality, ktorá nám pomáha prekonať samotnú otázku. 
 

Masturbácia je dočasný spôsob ako zažiť len nepatrný záblesk potešenia a útechy, pozbavenej skutočnej intimity, po ktorej prahneš.


Bol si stvorený pre dôverný vzťah: hlboké a trvalé spojenie s Bohom a s blížnymi. Masturbácia je dočasný spôsob ako zažiť len nepatrný záblesk potešenia a útechy, pozbavenej skutočnej intimity, po ktorej prahneš. Podobne ako cukrová vata chutí na pár sekúnd, a potom sa rozplynie v sladké nič. Deti sú priťahované cukrovou vatou. Nemajú skúsenosť, aby vedeli, že ten farebný zjav je len zdanie skutočnej hmoty. Dospelí vedia viac. Predstav si nespočetné blogy pojednávajúce o tom, či je múdre jesť cukrovú vatu. Prestáva to byť otázkou, keď máš viac ako desať. 

Aj keď by to v podstate možno nebolo nesprávne, predsa je masturbácia vnútorne nevyspelá. Všetci začíname našu púť s Bohom ako deti, vrátane toho, ako chápeme sexualitu, ale nechceme zostať deťmi navždy. Ako Boží ľud, pozrime sa za danú otázku a hlbšie do túžob nášho srdca. Riešiš masturbáciou tvoju osamelosť? Tvoju úzkosť? Tvoje pohŕdanie sebou samým? Masturbácia je prinajlepšom dočasným opatrením v boji s pokušením. Alebo možno nástrojom na znovuobjavenie bezpečného telesného dotyku a odpovede naň po sexuálnom zneužití. Ale aj vtedy sa treba pýtať – čo je prameňom tvojej sexuálnej túžby? A čo je tým najtrvácnejším uspokojením a naplnením, ktoré hľadáš? 
 

Boh ťa stvoril pre viac ako len nasledovanie zoznamu „toto nesmieš.“


Ak budeme mať kostoly plné sexuálne morálnych, ale nevyspelých kresťanov, tak zlyhávame v tom, ako priniesť plnosť Božej slávy do našich vzťahov. Boh ťa stvoril pre viac ako len nasledovanie zoznamu „toto nesmieš.“ Daroval ti túžby, vrátane sexuálnej, ako znak toho, že si nebol stvorený pre život v izolácii. Bol si stvorený, aby si bol poznaný, aby si dával život, a aby si zakúsil pravú jednotu s Ježišom Kristom. 

Čo ak by si všetku námahu, ktorú vkladáš do toho, aby si prestal masturbovať, zameral na to, aby si danú telesnú túžbu prerástol? Dovoľ mi ti v láske navrhnúť, aby si sa prestal pýtať, či je masturbácia nesprávna, a začal sa pýtať priamo Boha, „Pane, prosím, veď ma k pravému poznaniu intimity, pre ktorú som bol stvorený.“ 


Autor: Juli Slattery

Preklad: Františka Olejárová

Zdroj: https://www.authenticintimacy.com/resources/24748/is-masturbation-a-sin-you-may-be-asking-the-wrong-question

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!