List všetkým chorým, zraneným a trpiacim: Záleží na vás!

Dnes Ťa chcem povzbudiť vo viere, tak mi Pán Boh pomáhaj. Chcem sa prihovoriť všetkým slabým, chorým, opusteným, neschopným, hlúpym a škaredým. Ľuďom, ktorí si to o sebe myslia, alebo o ktorých to povedal niekto iný (a mohol sa mýliť, lebo to bol tiež len človek, tak mu never, prosím).

List všetkým chorým, zraneným a trpiacim: Záleží na vás!
Foto: © pexels.com

Milý čitateľ/ka,

Chcem Ti povedať, že Ježiš Ťa miluje. Novinka, čo? Ale ja to myslím vážne.

Je po Vianociach, dobrý čas darčekov a radosti skončil. Rodiny sa aj tak nevideli, lebo corona. Nikto nevie, čo nás čaká a ak si si dal aj nejaké novoročné predsavzatie, tak si pravdepodobne v kríze (alebo čoskoro budeš), lebo je 14. január a prvotná eufória vyprchala a štatisticky po 10. dňoch prichádza nepríjemné obdobie, kedy sa Ti už nechce. Na zavedenie nového zvyku je potrebných tak 21 dní. Si v polovici procesu, vieš? Tak preto to tu píšem. Aby si sa nevzdával. Lebo vo svete chýba láska a podpora. Prečo? Lebo to nie sú veci z tohto sveta. Je to ochutnávka neba. Kde tróni niekto, kto Ti veľmi fandí a chce, aby si to dokázal. A je ochotný Ti kedykoľvek pomôcť, neboj sa poprosiť o pomoc, o podporu, o lásku. Nie žobroniť. Tak to nemyslím. Ale je zdravé vedieť si sám pred sebou a pred Bohom priznať vlastné potreby a túžby.

Všetci máme v srdci dieru a všetci sa cítime nedostatoční!

Po prvé, dôležité je objaviť to. Po druhé, je dôležité byť k sebe úprimný. A po tretie je dôležité vedieť rozsudzovať, či je momentálne možné a vhodné danú potrebu naplniť. A v tom Vám žehnám bázeň pred Hospodinom a Jeho dávku múdrosti. Niektoré potreby budú naplnené až v nebi. A za tú nedokonalosť môže náš pradedko Adam. Tým, že si vybral z ovocia poznania dobra a zla, nám všetkým zanechal dedičstvo poznania dobra a zla. Už si z neho ochutnal a zistil ako chutí bolesť, láska, choroba, zmrzlina, nákupy, hádky, radosť či nepokoj atď.?

Tento článok mal byť pôvodne len pre ZŤP (zdravotne ťažko postihnutých), ale pri písaní nastalo pár zmien. Spoznala som veľa DŤP (moja vymyslená skratka, ktorá hovorí, že sú tu aj duševne ťažko postihnutí a to zraneniami, ktoré im iní ľudia spôsobili). V tomto článku sa ale nebudem venovať všetkým duševných chorobám a duchovným chorobám, posadnutiam a pod.

A teraz, po Vianociach, umiera veľa ľudí. Štatistiky hovoria najmä o dôchodcoch, ale ja myslím aj na tých, ktorí umierajú vnútri, lebo nemajú prečo žiť. A tým môže byť (a často aj je) mladý človek, zaneprázdnená mamička na materskej či vyhorený podnikateľ, ktorí množstvom práce vypĺňajú dieru vo svojom vnútri. A poviem Ti tajomstvo. Je jedno, či si modelka alebo žena bez jednej ruky, nohy, ležiaci, chodiaci, či vieš napočítať do 10 alebo či si na úrovni 3-ročného dieťaťa aj v 40-tke a máš mentálne postihnutie. Všetci máme v srdci dieru a všetci sa cítime nedostatoční! Lebo takými sme. Bez nášho Spasiteľa, Záchrancu a Milenca Ježiša Krista sme všetci prázdni. Jedine skrze Neho sa dostaneme k nášmu Stvoriteľovi. A poviem Ti ďalšie tajomstvo.

Jedine Boh je Otec, ktorého si môžeš vybrať. Lebo On to od Teba nežiada. Dal Ti možnosť voľby. Dal Ti život, ale nenúti Ťa, aby si Ho miloval a ctil ako svojho Otca, lebo z toho plynie požehnanie. Rodinu fyzickú si nevyberieš. Ale v duchovnom svete je Sloboda. Lebo Láska sa rodí jedine zo Slobody. Všetci sme hriešni, všetci sme špinaví a všetci musíme byť vyčistený v krvi Baránkovej. Čiže to, čo nám diabol šepká do uška, je pravda. Pokiaľ si neprijal Krista do svojho života. Ak áno, tak a potom sa to pre Teba stane Cestou Pravda a Živou osobou, tou najúžasnejšou a najdokonalejšou, ktorú hľadáš. Lebo Ježiš je skutočný človek a skutočný Boh v jednom. Spadla klapka, výhybka vlaku sa preklopila a Tvoj život ide v nových koľajach. Tak Ťa povzbudzujem, odovzdaj svoj život Ježišovi, lebo iba On je ten dokonalý človek, ktorého vo svojom živote najviac potrebuješ. Jednoducho, len Mu povedz, aby prišiel a dal sa Ti spoznať.

Darina Feckaničová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!