Má cudnosť v obliekaní zmysel?

Má vôbec spôsob a štýl obliekania význam a hovorí o kresťanovi, že je kresťan? Otázka vzhľadom na obliekanie v spojitosti s vnútrom môže byť mnohým ľuďom vzdialená a pokladajú ju za zbytočnosť. Veď predsa kresťana definujú jeho skutky a srdce, a nie oblečenie. Je to však skutočne tak?

Má cudnosť v obliekaní zmysel?
Foto: © pexels.com

   Je pravda, že o kresťanovi by mali v prvom rade vypovedať jeho skutky, ale je taktiež dôležité vedieť, že cudnosť v obliekaní vysiela správu o čistote a celkovom vnímaní a postoji k vlastnému telu. Keď ukážeme aj navonok, že si ho vážime, budú si ho vážiť aj iní. 

   Kresťanstvo definuje cudnosť ako významné zdržanie sa nezákonných sexuálnych činov a myšlienok, ale taktiež ako skromnosť vo vzťahoch, vzhľade, slovách či obliekaní. Tomáš Akvinský hovorí, že spomínaná skromnosť v obliekaní, slovách či správaní sa je odvodená od pojmu UMIERNENOSŤ, čiže keď niečo robíme vhodným, premysleným spôsobom, ktorý je, ako sa hovorí, zlatá stredná cesta medzi extrémami. V tomto prípade sa za extrém považuje na jednej strane nemravnosť a na strane druhej nezdravý ostych.

   Katechizmus sa k cudnosti vyjadruje slovami: „Cudnosť citov sa napríklad vzpiera  vystavovaniu ľudského tela v istých reklamách s cieľom vzbudiť nezdravú zvedavosť alebo podnecovaniu zo strany niektorých masmédií na to, aby sa zachádzalo príliš ďaleko vo vyjavovaní intímnych dôverností.” (KKC 2523) Cudnosť vnuká štýl života, ktorý umožňuje odolávať vábeniam módy a nátlaku prevládajúcich ideológií. Nejde teda len o niečo, čoho sa máme báť a má nás to zastrašovať. Cudnosť má byť naším životným štýlom. Je to cnosť, z ktorej vychádzajú ďalšie cnosti, ako je napríklad miernosť, rozvážnosť, múdrosť... 

Taktiež je dôležité pamätať na to, že práve čistota si vyžaduje cudnosť, ktorá je súčasťou miernosti. Cudnosť chráni intimitu osoby. Znamená odmietanie odhaľovania toho, čo má zostať skryté. 

   Pýtaš sa, či má cudnosť nejaké výhody? Ponúkneme ti zopár z nich:

  • Cudnosť chráni pred unáhlenými činmi a nepredvídateľnými následkami.

  • Cudnosť dáva silu, aby si dokázal/a ovládať svoje túžby.

  • Cudnosť dáva slobodu od hriešnych vzťahov a nízkych myšlienok.

  • Cudnosť ukazuje krásu nášho vnútra.

  • Cudnosť je zameraná na čistotu a dôstojnosť človeka.

  • Cudnosť tvorí úctu k nášmu telu a k dušiam iných ľudí.

  • A nakoniec, cudnosť tvorí krásu. 

   Dostojevskij v knihe Idiot napísal: „Krása spasí svet.“ Prečo neukázať svetu skutočnú krásu, ktorú do nás vložil Boh a tak svet obohatiť? Buď dôkazom Božej dobroty aj v tejto oblasti. Nedaj sa strhnúť módnymi trendmi, ktoré sa snažia ukazovať stále viac obnaženosti a vôbec nedbajú o ľudskú dôstojnosť. Keď si prečítaš viac o módnom priemysle, zistíš, že je jednou z najväčších ekologických stôp, zomiera kvôli nemu mnoho ľudí, no taktiež ničí životy mnohým modelkám, ktoré v ňom pracujú. 

   Keď budeš premýšľať nad tým, čo si obliecť, premýšľaj nad tým, že svojím oblečením vždy inšpiruješ. No nezabudni na to, že inšpirovať môžeš buď k dobrému alebo zlému. Verím, že si vyberáš dobro a aj svojím oblečením budeš hlásať o svojej vzácnosti a o tom, aký dobrý je Boh.

“Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.” (1 Tim 2, 9-10)


Autor: Lenka

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!