​Manželstvo – možno je tu na to, aby ťa zabilo

Ak už nejaký čas žiješ v manželstve, možno si si viackrát pomyslel: „Toto manželstvo ma raz zabije!“ Napokon, život v manželstve rozhodne nie je jednoduchý. Naozaj sa v ňom vyskytujú obdobia, ktoré od nás vyžadujú nadmerné úsilie a prinášajú len málo radosti.

​Manželstvo – možno je tu na to, aby ťa zabilo

Jedna vec je istá. Manželstvo je určené dospelým ľuďom. Je plné výziev i ťažkostí, zároveň však poskytuje aj mnoho uspokojenia.

Niekedy, keď sa manželstvo borí v problémoch, máme tendenciu zameriavať sa na chyby svojho partnera. Áno, existujú manželstvá, v ktorých jeden z partnerov citovo alebo fyzicky zneužíva toho druhého. Alebo svoj manželský sľub opakovane zrádza neverou. Takéto správanie často vyjadruje opovrhnutie manželským partnerom a môže voviesť manželstvo do krízy.

Aj v zdravých vzťahoch sa nezriedka zameriavame na chyby a slabé miesta svojich milovaných. Samozrejme, veď v manželstve vždy vidíme cnosti aj neresti svojho životného partnera ako z prvého sedadla v divadle.

Manželstvo je niekedy náročné, pretože v ňom začneme vidieť naše nedostatky a hriechy. Ak chceme byť naozaj pretváraný na Ježišov obraz, môže zameriavanie sa na chyby toho druhého brániť nášmu duchovnému rozvoju.
 

Možno je jeho cieľom odhaliť časti tvojho JA, ktoré sú nekresťanské, nezrelé, sebecké, aby mohli byť Kristovou milosťou zničené.


Možno je tu však manželstvo presne na to, aby ťa zabilo. Možno je jeho cieľom odhaliť časti tvojho JA, ktoré sú nekresťanské, nezrelé, sebecké, aby mohli byť Kristovou milosťou zničené.

Ako nasledovníci Krista odmietame žiť dvojaký život. Namiesto toho si uvedomujeme, že Boh nás túži úplne pretvoriť na obraz jeho Syna. Toto je v našich životoch neustále trvajúci proces. Boh používa naše skúsenosti, myšlienky a návyky, aby nás pretvoril na ľudí skutočne podobných Kristovi. A práve vo sviatostnom manželstve má Boh príležitosť zabiť v nás čokoľvek, čo sa nepodobá na Krista. Avšak musíme naozaj chcieť, aby zničil celé toto naše staré JA.
 

V sviatostnom manželstve má Boh príležitosť zabiť v nás čokoľvek, čo sa nepodobá na Krista. Avšak musíme naozaj chcieť, aby zničil celé toto naše staré JA.


S mojou manželkou Charlotte sme sa vzali v roku 1978. Pochádzali sme z dvoch veľmi odlišných prostredí a v manželstve sme si začali budovať svoj vlastný domov. Prvé spoločné roky boli radostné, ale občas aj náročné. Vďaka manželstvu som začal viac vnímať hĺbku svojho egoizmu a samoľúbosti. Manželstvo mi pomohlo uvedomiť si, že môj najväčší manželský problém som bol ja sám.
 

Manželstvo mi pomohlo uvedomiť si, že môj najväčší manželský problém som bol ja sám.


Manželstvo je tu možno naozaj na to, aby nás zabilo. Napokon, v každom z nás sú postoje a správanie, ktoré musia zomrieť skôr, než zrania našich partnerov a deti a zabránia iným vidieť Ježiša v našich vzťahoch. Nechajme teda Boha použiť naše manželstvá na to, aby nás urobil lepšími ľuďmi - ľuďmi viac podobnými Kristovi.


Autor: Jim Martin
Preklad: Veronika Teťáková
Korektúra: Daniel Zámečník
Zdroj: http://www.godhungry.org/marriage-maybe-it-was-meant-to-kill-you/


 

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!