Milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, čo vás potupujú... dokážeme to vôbec?

Sme radi, keď nás počúvajú deti, keď sme v práci rešpektovaní. Bez VZŤAHOV to nepôjde. Prosím, budujme VZŤAHY!

Milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, čo vás potupujú... dokážeme to vôbec?
Foto: © freepik.com

Nedávno som po dlhom rozhovore počul zaujímavú vetu od jednej milej ženy: „Aj keď viem, že nie so všetkým, čo som povedala, súhlasíš, ďakujem, že si ma vypočul.“ Až potom som si uvedomil, čo mi Boh tým chce povedať. Stále bojujeme o svoju pravdu. Reálne je to na mnohých frontoch. Či je to politika, náboženstvo, manželstvo, vzťahy v rodine, vzťahy s partnerom a mnoho iných. Sami si ju aj vieme obhájiť, dokonca aj citátmi zo sv. Písma. Vieme, že tak to má byť a toto je spravodlivé. Keď sme sa raz s chalanmi v kapele o tom bavili, ktosi (myslím, že Jakub) povedal: „Najdôležitejšie sú VZŤAHY.“ 

Odvtedy som nad tým uvažoval a rozoberal to. Naučil som sa, že pri všetkom si mám položiť otázku: Čo by urobil Ježiš na mojom mieste? Ježiš nerobil rozdiely. Mal VZŤAH s každým. Uzdravoval, čítal písma, jedol, chodil, bol na svadbách a aj pil víno. Predtým ale mal s každým VZŤAH. Každý jeden z nás chceme žiť, byť milovaný (možno niektorí aj milovať- neviem smiley). Sme radi, keď nás počúvajú deti, keď sme v práci rešpektovaní. Bez VZŤAHOV to nepôjde. Prosím, budujme VZŤAHY! Milujme ako Ježiš, bez podmienok. Naučil som sa, že keď nás niekto preklína, nadáva nám, ubližuje, chce nás zničiť, najviac mu „ublížime“ LÁSKOU. Keď ho budeme milovať. A vtedy sa ten VZŤAH začne budovať.

Cez LÁSKU mu prinesieme živú VIERU a NÁDEJ do života. Nikdy nezabudnem na slová väzňa odsúdeného na doživotie v Leopoldove. Sedel pred nami (slúžili sme tam s LCH LIVE!) a povedal: „Prosím, choďte medzi ľudí a hovorte, aký je Boh dobrý. Aby sa o tom ľudia dozvedeli skôr ako ja a nemuseli skončiť tu. Ja som sa to dozvedel až na doživotnom oddelení v Leopoldove.“ Hovoril to so slzami v očiach.

 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: „Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!“ Lk 6, 27-28.

Viem, že je to veľmi ťažké, niekedy v našich predstavách nereálne. No ja viem a som o tom presvedčený, že Boh, ktorého poznám, dokáže cez nás všetko. Stačí, keď nebudeme „svojvoľníkmi“, ale budeme vo VIERE, v LÁSKE a s NÁDEJOU plniť Jeho vôľu.  A na záver... Ako spomínal jeden môj priateľ: Horme pre Ježiša! Lebo zapáliť sa pre Ježiša v krematóriu je už skutočne neskoro. smiley

Matúš Uriga


 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!