MUŽ & ŽENA: 5 vecí, ktoré by sme o sebe navzájom mali vedieť

"Muži sú z Marsu, ženy z Venuše" - taký názov nesie kniha autora Johna Greya. A aj tak musíme spolu žiť na jedinej obývateľnej planéte Zem. Táto kniha hovorí o odlišnosti mužov a žien vo všetkých oblastiach života, lebo taká je pravda - sme ROZDIELNI. Vo všetkom. A táto rozdielnosť, aj keď je krásnym darom, nám spôsobuje mnoho nepochopení. Veľakrát si nerozumieme, lebo zabúdame na svoju mužskú a ženskú IDENTITU hlboko zakorenenú v našej podstate, z ktorej vychádzajú aj naše túžby, očakávania, potreby, ale i obavy či preferencie. Nahliadnite s nami do týchto dvoch "svetov" mužským i ženským objektívom, a tak si pripomeňte niekoľko vzájomných rozdielností, vďaka ktorým sa nenahraditeľne muži a ženy navzájom dopĺňajú.

MUŽ & ŽENA: 5 vecí, ktoré by sme o sebe navzájom mali vedieť
Foto: © pexels.com

Čo by mal MUŽ vedieť o ŽENE

1. Žena túži predovšetkým po cite

Žena potrebuje vo vzťahu cítiť emocionálne bezpečie. Keď muž prejavuje svojej žene lásku a náklonnosť, hovorí jej tým, že je pre neho dôležitá, že sa na neho môže spoľahnúť, že ju bude chrániť a starať sa o ňu.

Žena potrebuje dotyk a objatie ako bežnú súčasť života. Aj keď prejavy nežnosti nie sú každému mužovi prirodzené, dajú sa naučiť. Prvým krokom, ako sa stať nežnejším, je spoznať citové potreby ženy. Môžete sa svojej ženy spýtať na to, akým spôsobom by ste jej mohli prejaviť svoju náklonnosť. Začnite od tých prejavov nežnosti, ktoré sú pre vás najľahšie. Postupne prechádzajte k zložitejším a nevzdávajte sa. Čím častejšie prejavíte svojej žene lásku, tým viac to bude pre vás prirodzenejšie a vaša manželka bude spokojnejšia. 

Prinášame vám niekoľko tipov na láskyplné prejavy:

 • prekvapte ju darčekom - len tak, aj keď nemá sviatok,
 • pochváľte jej účes, oči, ako jej to pristane,
 • usmejte sa na ňu,
 • kým ráno vstanete z postele, alebo keď sa v noci vrátite domov, pobozkajte ju a objímte,
 • pomocou originálneho odkazu ju pozvite na večeru do reštaurácie,
 • urobte jej masáž,
 • obdarujte ju kyticou, do ktorej vložíte kartičku s milým odkazom.

 

2. Žena od muža očakáva čestnosť, otvorenosť a dôveru

Žena potrebuje svojmu mužovi veriť, najmä v tom, že jej dáva pravdivé informácie (napr. ako nakladá s časom, s peniazmi a pod.). Dôvera je pre partnerský vzťah zásadná. Bez čestnosti a vzájomnej dôvery nefunguje medzi partnermi vzájomná otvorenosť. Každý rozhovor je utlmený nedôverou.

Niektorí muži zvyknú „nevinne klamať“ alebo prekrúcať pravdu, len aby uchránili svoje ženy pred nepríjemnou realitou. Žena sa však skôr či neskôr pravdu dozvie. Tak prečo ju radšej nepovedať hneď a uchrániť si vo vzťahu vzájomnú dôveru?

3. PMS - skutočný príbeh

Predmenštruačný syndróm je fyziologický problém, ktorý sa objavuje u mnohých žien. Je dobré, aby o ňom muž vedel, nakoľko ovplyvňuje nielen ženu, ale aj jej blízkych.

PMS tvorí súbor príznakov, ktoré sa u ženy môžu objavovať v období pred menštruáciou. Tieto príznaky sú ovplyvnené hormonálnymi zmenami, ktoré v tomto období u ženy nastávajú. Medzi časté príznaky patria: únava, depresia, napätie, bolesti hlavy, podráždenosť, výbušnosť, zmeny nálad... Keď prichádza PMS, mnohé bežné problémy a boje sa komplikujú a zveličujú. Ak manžel vie, že žena je práve v tomto období, môže mu to pomôcť preklenúť dané obdobie bez hrotenia vzniknutých konfliktov.

Muž potrebuje vedieť, že problémy jeho ženy sú skutočné, ale majú dočasný fyziologický podklad. Zároveň by obaja, muž i žena, mali vedieť, že s týmto problémom je možné niečo robiť, napr. zmierňovať jeho príznaky i dopady.

4. Žena potrebuje finančné zabezpečenie

Najmä v období, keď žena doma zabezpečuje starostlivosť o malé dieťa, prichádza do popredia jej potreba, aby sa muž o ňu postaral a zabezpečil nielen ju, ale aj dieťa. Istota v tejto oblasti pomáha žene sústrediť sa naplno na materinské povinnosti a zažívať bezpečie.

Ženy by mali mať možnosť venovať sa kariére, ak o ňu stoja. Zároveň by však mali mať možnosť spoľahnúť sa na manželov plat, ak sa rozhodnú naplno venovať deťom a starostlivosti o rodinu v určitom období.

Manželia by si však mali  dať pozor, aby zabezpečovanie životnej úrovne rodiny nenadradili nad ich vzájomný vzťah a vzťah s deťmi.

5. Žena potrebuje manželovu oddanosť rodine

Pre ženu je dôležité vnímať, že mužovi na rodine záleží. Ak sa muž stane rovnocenným partnerom pri výchove detí a starostlivosti o ne, automaticky tým posilňuje aj svoje manželstvo. Pre ženu je pri výchove detí nesmierne dôležité, ak ju muž v jej výchovných snahách podporuje a pomáha jej pri výchove svojou autoritou.

Plnohodnotný čas strávený s deťmi je čas, v ktorom sa budujú dobré vzťahy, láskyplné putá a vzájomný rešpekt. Môže to byť:

 • spoločný výlet na bicykloch,
 • čítanie kníh deťom pred spaním,
 • rodinné stretnutia,
 • zapojenie detí do chodu domácnosti,
 • stolové hry,
 • športové aktivity,
 • rodinné projekty, napr. stavanie vtáčej búdky, iglú, bunkra a pod.

Čo by mala ŽENA vedieť o MUŽOVI

1. Muž potrebuje predovšetkým ocenenie

Dnešná spoločnosť zameraná na výkon a dokonalosť kladie vysoké nároky nielen na ženy, ale aj na mužov. Najmä v pracovnej oblasti môže byť mužovo sebavedomie vystavené mnohým tlakom a výkyvom. Mužovo sebavedomie a ego denne balansuje nad priepasťou možného zlyhania a neúspechu. Dnes sa od muža očakáva, že bude citlivým manželom, dobrým milencom, aktívnym otcom, vtipným spoločníkom a vynikne aj vo voľnočasových aktivitách a koníčkoch. 

Po návrate domov po náročnom dni v práci potrebuje muž balzam na sebavedomie, ktoré je vystavené veľkým tlakom a otrasom. Mnohým sa však dostáva opaku. Namiesto pochvaly a uznania sú terčom neustálej kritiky a nespokojnosti zo strany ženy. Mnohé ženy podrývajú mužovu autoritu v nepatrných náznakoch (napr. tým, že sa sťažujú na manželov príjem). Muž často kompenzuje pocity vlastnej menejcennosti tým, že sa chváli svojimi úspechmi. Jednou z najdôležitejších úloh ženy je upevňovanie manželovej sebahodnoty najmä vtedy, keď je často terčom útoku.

Prinášame vám niekoľko tipov ako poskytnúť mužovi ocenenie:

 • pochváľte ho za jeho schopnosti a vyzdvihnite jeho pozitívne povahové vlastnosti,
 • dajte mu najavo súhlas a podporu,
 • oceňujte jeho pracovné a osobnostné kvality,
 • venujte mu pozornosť,
 • nikdy muža verejne neponižujte, nevtipkujte na jeho účet, ani ho nekritizujte!

 

2. Muž potrebuje zázemie

Viac než po vyluxovanom byte či drahom vybavení túži muž po úteche, podpore a pokoji. Muž po náročnom dni v práci potrebuje útočisko, kam sa rád vracia, kde sa cíti byť prijatý, vypočutý a pochopený. Pokojný a podporujúci domov je pre neho nevyhnutnou potrebou.

Muži svoje pocity nevyjadrujú ľahko, ale keď to už urobia, potrebujú, aby ich ženy chápali a dôverovali im. Ak žena nie je dostatočne diskrétna a vyzrádza druhým manželove pocity, môže sa uzavrieť a prestať sa zverovať žene s tým, čo prežíva.

3. Muž oceňuje atraktívnu ženu

Väčšina mužov potrebuje, aby žena, s ktorou žije, o seba dbala a zostala pre neho atraktívnou. Atraktívnou ženou je pre neho taká žena, ktorá sa podobá žene, s ktorou sa oženil. Pre mužov sú v oblasti partnerskej príťažlivosti vizuálne podnety oveľa dôležitejšie ako pre ženu. Ak sa žena o svoj vzhľad nestará, muž nemá toľko podnetov na to, aby si ju prezeral.

Preto by sa žena, aj vo svojom vlastnom záujme, ale aj pre potešenie muža, mala primerane usilovať zostať atraktívnou. Žena nemusí byť oslnivo krásna, ale vhodnou starostlivosťou môže urobiť maximum s tým, čo dostala do vienka.

Nesmieme však zabúdať na to, že atraktivitu ženy nevytvára len fyzický výzor, ale aj jej osobnostné vlastnosti a celkový šarm.

4. Muž potrebuje spoločníčku na voľný čas

Pre väčšinu žien je prirodzené vyjadrovať sa slovne – napr. vyrozprávať sa manželovi, kamarátke, kolegyni... Pre muža je prirodzenejšie vyjadriť sa činmi. Táto danosť sa prejavuje aj v oblasti voľného času. Väčšina mužov má potrebu „niečo robiť“ – hrať futbal, chytať ryby, modelovať, kosiť trávnik... Žena by mala poznať túto mužovu potrebu a stať sa mu spoločníčkou pri rôznych aktivitách.

Páry, ktoré vedia spoločne oddychovať, tráviť voľný čas a zabávať sa, posilňujú svoj vzťah. Ženy, ktoré nepovažovali túto oblasť za dôležitú, postupne zistili, že sa im nedarí vytvoriť s manželom hlboký intímny vzťah. Ak žena túto oblasť podcení, muž začne svoj voľný čas tráviť bez ženy - buď sám, alebo s kamarátmi.

Samozrejme nie je cieľom, aby muž a žena trávili spolu všetok voľný čas! Dôležité však je, aby si nezabudli plánovať aj spoločné voľnočasové aktivity, napríklad výlety, bicyklovanie, návštevu kina, galérie, či spoločný obed alebo večeru.

5. Pre mužov je stres vražedný

Výskumy ukazujú, že  pre mužov je stres nebezpečnejší ako pre ženy. Potvrdzuje to aj fakt, že na následky rôznych srdcových ochorení umiera dvakrát viac mužov ako žien. Pre muža je stresujúce všetko, čo ho obťažuje, rozrušuje, ohrozuje, frustruje alebo spochybňuje jeho sebavedomie.

Keď sa muž vracia domov po náročnom dni v práci, potrebuje na stres zabudnúť a nájsť úľavu. V tom mu pomáha odpútanie pozornosti od problémov. Potrebuje sa odreagovať, napr. sledovaním televízie, cvičením, prácou v záhrade, alebo nerušenou chvíľou ticha.

Pre ženu je dobré vedieť aj to, že v stresujúcich situáciách môžu mať muži tendenciu uzavrieť sa do seba a prestať komunikovať. Muž sa stane akoby duchom neprítomný, zábudlivý, ľahostajný. Čím väčší problém ho trápi, tým viac môže byť ním pohltený. Ak žena o tejto mužovej tendencii vie, môže si uvedomiť, že jeho momentálna uzavretosť neznamená, že ju ignoruje a nemiluje. Zároveň môže mužovi vytvoriť priestor na to, aby si mohol situáciu premyslieť a nájsť primerané riešenie problému.


Spracovala Zuzana Fabianová podľa Nancy van Peltovej

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!