Naozaj sú vek, plodnosť či zručnosti najdôležitejšími kritériami pre výber manželky?

Pri blúdení internetom možno naraziť na rôzne opisy ideálnej partnerky. Obzvlášť pozoruhodné sú často tie pochádzajúce z kresťanského prostredia, ktoré sa snažia vychádzať z Biblie, z určitých náuk alebo z tradície. Medzi týmito opismi sa jeden vyníma. Cnostný ideálny katolícky muž vraj chce iba takú ženu, ktorá je mladá, plodná, cudná a ovláda mnoho "ženských zručností". Iná žena vraj zoči voči tejto "morálnej dokonalosti" neobstojí.

Naozaj sú vek, plodnosť či zručnosti najdôležitejšími kritériami pre výber manželky?
Foto: © freepik.com

Všetky tieto hodnoty sú samozrejme dobré. A taktiež treba uznať, že každý má právo na určitú predstavu o svojom partnerovi. Avšak kam smeruje úzkoprsá prieberčivosť?


Žena je degradovaná na prostriedok, objekt

Predstavte si, že si muž (údajne ten najviac cnostný) vyberie ženu takýmto spôsobom. Aká je to láska? Čo potom vlastne miluje? Miluje vôbec samotnú ľudskú bytosť alebo len tieto jej vlastnosti? Odpoveďou je v tomto prípade žiaľ tá druhá možnosť. Žena tu nie je milovaná. Je iba povinná prinášať to, čo daný muž miluje, je degradovaná na prostriedok, objekt. Nie, to nie je vysoko nastavená latka. To je zneužívanie, vypočítavosť. Máš niečo, čo od teba chcem a ty mi to dáš. Vieš šiť, tak si ťa zoberiem, aby mi mal potom kto zašiť nohavice.

Vyššie vzdelanie je údajne dokonca nevýhodou, pretože to znamená, že daná žena nepestovala "ženské cnosti", ale miesto toho "márnila" čas štúdiom. Miesto toho sa mala radšej učiť dobre piecť buchty, aby ich vedela upiecť pre nášho modelového "cnostného" muža a deti. To, aká je dobrá manželka a aká je jej hodnota vôbec, sa odvodzuje od kvality a množstva napečených buchiet. Za pečenie buchiet si môže čitateľ dosadiť čokoľvek chce.


Kritérium plodnosti?

Je pre cnostného muža neplodná žena nehodná? Ona za to vari môže? A ako to daný cnostný muž vôbec zistí? Cnostné kresťanky sú povinné ísť na prehliadku a zisťovať či sú plodné? Následne sú na vydaj súce iba tie žienky, ktoré držia certifikát o tom, že sú? A cnostný kresťan si danú ženu vyberie alebo nevyberie podľa toho? A následne ju "cnostne" odsunie na bok?


A čo kritérium veku, čistoty?

Prečo ignorovať fakt, že nie všetci sme nikdy nemali obdobie, keď sme museli hľadať? Čo ak ste v mladosti nikoho nenašli? Ak ste žena, tento náš modelový vraj "cnostný" muž už s vami nechce nič mať. Nie ste už pre neho hodnotná.


Láska ako obchod alebo využívanie

Musíme to otočiť. Naozaj cnostný muž pragmaticky hľadá iba matku svojich detí? Čo znamená láska? Ty budeš šiť, rodiť, prať a ja ti postavím dom? To je len obchod. To je vzájomné využívanie. To je nízko nastavená latka. Tam niet lásky. Láska znamená snahu o neustále potvrdzovanie nekonečne (bezhranične) vysokej hodnoty toho druhého. Znamená to snažiť sa byť tu denno denne pre toho druhého, pre neho samotného. Tu sa stáva takáto úzkoprsá prieberčivosť čistým nezmyslom - je popretím lásky. Láska znamená TY, nie ja. 

Pri rozlišovaní toho, kto je vlastne hoden lásky (každého typu) vstupujeme na posvätnú pôdu. Tak by sme k tomu mali aj pristupovať. Označovať ženy staršie, neplodné, nečisté či možno menej zručné pre mňa menej hodnotné a nehodné mojej lásky vedie do priepasti. Vzniká tak akási tesná šablóna, ktorá neoprávnene a predčasne diskvalifikuje ženy, ktoré do nej nezapadnú. Je to šablóna, ktorá ideologicky hodnotí iba určitú úzku oblasť kvalít (dokonca aj tých, ktoré daná osoba nemôže ovplyvniť) a ostatné strašným spôsobom ignoruje. Hlásaním takýchto ideí dochádza k degradácii tých, ktorí sa do tejto tesnej šablóny nevtesnajú. Akoby ľudia boli všetci jednoliati a vždy všetci takí istí. A potom stačí už iba vymyslieť jednoduchú šablónku. Ale tak to nie je. Sú isté pravdy, ktoré platia, ale zároveň platí, že každý je originál, každý má iné dary, iné talenty. 


Čo je teda dôležité pri výbere partnera?

Vek? Plodnosť? Zručnosti? Čistota? Nie, treba skúmať mnoho iných vecí. Manžel/manželka je partnerom do všetkého, do celého života. Od voľného času, cez rodinný spoločný život až po intimitu. Takmer vo všetkom sú spolu. To je oveľa širšia problematika, než len vek, plodnosť, cudnosť, čistota a "ženské zručnosti". Preto aspektov, ktoré je potrebné sledovať je mnoho. Uveďme len niekoľko príkladov: 

  • Sme vôbec schopní spolu komunikovať? 
  • Ako riešime nezhody? 
  • Dokážeme nájsť niečo spoločné? 
  • Máme vzájomný kompatibilitu? 
  • Nie je potencionálny partner toxickou osobou. 
  • Dokážeme si odpustiť? 
  • Je potenciálny partner zrelý pre vzťah?


A mnohé iné…
Nasaďme si teda latku vyššie. Nedegradujme sa vo vzťahoch iba na nástroje k dosiahnutiu niečoho. Nerozdeľujme takýmto spôsobom ľudí (a najmä ženy) na hodných a nehodných lásky. Manželstvo je niečo oveľa hlbšie, než len takýto chladný, cynický, pragmatický obchod.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!