Necháva ťa Boh single?

Poviem ti o troch znakoch, ktoré poukazujú na to, že Boh je pravdepodobne ten, kto ťa necháva slobodným. Dozvieš sa, či existuje nejaký dôvod a či je to naozaj On, kto v tvojom živote momentálne zatvára dvere pred vzťahom.

Necháva ťa Boh single?

Všimni si tiež, že používam slová ako „pravdepodobne“ a „možno“, pretože nechcem tvrdiť, že presne viem, čo Boh robí v niekoho živote a nemôžem teda vedieť, čo Boh koná práve v tvojom živote. Len hovorím, že tieto tri znaky môžu byť a pravdepodobne sú signálmi toho, prečo si single.

Prvým znakom toho, že Boh ťa pravdepodobne necháva slobodným a nedovolí ti práve teraz vstúpiť do vzťahu, je, že si na to ešte nedozrel, a preto by pre teba manželstvo nebolo vhodným krokom. Keď si čítame pasáže z Písma, napríklad Matúš 7, verše 7 a 11, vidíme, že Boh túži požehnať svoje deti tým, o čo prosia. To sa píše v Matúšovi (Mt 7, 7): „Hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám“. Ale keď sa pozrieme o pár veršov ďalej, vo verši 11 je napísané, že Boh v skutočnosti dáva svojim deťom iba dobré dary. Takže áno, Boh ti dá to, o čo Ho prosíš, ak je to niečo dobré. Nedá ti niečo, čo by mohlo ublížiť alebo uškodiť tvojmu životu.

Kedy by ti vzťah alebo manželstvo mohlo uškodiť? Jednou obrovskou premennou je úroveň tvojej zrelosti. Ak nie si pripravený zvládnuť kresťanské manželstvo, bolo by to skôr prekliatie ako požehnanie, ak by ti ho Boh dal. Napríklad, ak by rodičia dali svojmu 14-ročnému synovi Ferrari, to by nebolo veľmi láskavé. Ale ak by niekto dal Ferrari dospelému človeku, ktorý po ňom veľmi túži, bolo by to obrovské požehnanie. Úžasné a drahé auto, ktoré si ten človek nemohol dovoliť a teraz môže byť nadšený, že ho má. Ferrari je skvelé, ako aj manželstvo je skvelé. Ale dať Ferrari niekomu, kto nevie šoférovať a nie je schopný ovládať také rýchle auto, je ako želať niekomu smrť. Dieťa by pravdepodobne narazilo do stromu, zranilo sa alebo dokonca zomrelo, pretože nevie šoférovať. A preto Boh niekedy nepožehná ľudí manželstvom, aj keď po ňom veľmi túžia, pretože nie sú dosť zrelí na to, aby tento dar zvládli. No nie každý, kto je slobodný, je slobodný preto, lebo nie je dostatočne zrelý. To tým nechcem povedať. Ale ak si nezrelý a vieš, že musíš popracovať na svojom charaktere, pravdepodobne ťa Boh chráni pred vzťahom, lebo by z toho nebolo manželstvo, aké by pre teba chcel Boh.                                                                                       

Druhým znakom toho, že ťa Boh pravdepodobne necháva slobodným, je, že si stále nestretol osobu, ktorú pre teba On chce. Ak si proaktívny a nečakáš, kým niekto príde do tvojho života, ale radšej ideš von a rozprávaš sa s inými ľuďmi a vyhľadávaš príležitosti, je to pre teba užitočné. Lebo potom vieš, že to, že si slobodný, nie je založené na tvojej pasivite, ale na Božom načasovaní. Ak si teraz z akéhokoľvek dôvodu pasívny, len tak sedíš, čakáš a Boh ti možno hovorí, aby si niečo robil, potom je možné, že si slobodný preto, lebo nič nerobíš. Nehovorím, že každý, kto je slobodný, je slobodný z tohto dôvodu.

Ale ak si biblicky proaktívny a stále nie si v manželstve a ešte si nestretol toho správneho človeka, je to znakom toho, že Boh ti hovorí, že robíš všetko, čo treba, ale ešte nie je správny čas. Takže teraz ťa necháva slobodným. Používam slovo biblicky proaktívny, pretože pri hľadaní manžela/manželky môžeš byť aj hriešne proaktívny, čo v skutočnosti spôsobí, že slobodným zostaneš dlhšie. Ak si hriešne proaktívny, znamená to, že berieš veci do vlastných rúk, namiesto toho, aby si nasledoval Boha, konajúc vo viere. Robíš čokoľvek, len aby si sa dostal do vzťahu, bez ohľadu na to, či takým konaním oslavuješ Boha, a preto zostaneš slobodný.

Ale netrestá nás. Takže to, že si slobodný, nie je trest. 

A znakom číslo tri je, že si v období aktívneho vzdoru voči Bohu. To je jasný znak, že Boh je ten, kto ťa necháva slobodným. Je to podobné ako pri prvých dvoch znakoch. Ak si v období aktívneho vzdoru voči Bohu, nepožehná ťa niečím, čo by pre teba nebolo dobré. Ale nemyslím tým, že ťa Boh trestá, keď ťa necháva slobodným. Určite to nerobí, a to z viacerých dôvodov. Prvým je to, že Boh netrestá kresťanov, pretože Kristus za nás zomrel na kríži, aby sme nemuseli platiť za naše hriechy. On nás vychováva, čo znamená, že sa snaží nasmerovať naše správanie tak, aby sme nehrešili rovnakým spôsobom znova a znova. Ale netrestá nás. Takže to, že si slobodný, nie je trest.

A po druhé, ak si slobodný, podľa Písma ide o dar, ako to je napísané v siedmej kapitole Prvého listu Korinťanom. Možno to nie je dar, ktorý práve teraz chceš, ale nie je to ani forma trestu. Prečo obdobie vzdoru môže byť príčinou, že si single a byť znakom toho, že Boh je ten, kto ťa necháva slobodným? On ti nedá niečo, čo by ti mohlo uškodiť. A ak si v aktívnom období vzdoru, nie je múdre a ani biblické si myslieť, že bezbožný život ťa bude viesť k svätému zväzku. Ak žiješ bezbožným spôsobom a búriš sa proti Bohu, potom je naivné myslieť si, že budeš schopný fungovať zdravým spôsobom v manželstve, ktoré je navrhnuté a vytvorené Bohom. Aby si sa doň dostal, musíš nasledovať Boha.

Takže ak to zhrnieme, pravdepodobne najčastejším dôvodom, prečo Boh necháva ľudí slobodnými, je, že sa práve nachádzajú v aktívnom období vzdoru. Pretože ak nenasleduješ Boha, kým si slobodný, nebudeš mať vo vzťahoch úspech, ani vnímať manželstvo tak, ako by to od teba Boh chcel. Nechce ti ublížiť a nechce ti dať niečo, čo by tvoj hriech ešte zhoršilo, pretože v manželstve tvoja hriešna vzbura ovplyvní viacerých, nielen teba. Boh ťa v období tvojho vzdoru necháva slobodným z lásky. Ak od Neho práve utekáš, nedovoľuje ti stiahnuť so sebou aj ostatných ľudí.

Mark Ballenger

Video: Is God Keeping You Single?


Preklad: Denisa Sonntagová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!