Prečo by nemalo byť tvojím cieľom zostať čistým do manželstva

Chrániť si svoj prvý bozk do svadobného dňa bolo mojím snom už od detstva.

Prečo by nemalo byť tvojím cieľom zostať čistým do manželstva

Pamätám si, že ako 13 ročné dievča som počula jedno staršie dievča (vtedy sa mi zdala stará, ale mala asi len 21) rozprávať, ako si ona chránila svoj prvý bozk do manželstva.

Spomínam si, že som bola tak inšpirovaná jej ambicióznym cieľom, že som sa na mieste rozhodla uchrániť si môj prvý bozk tiež. Milovala som tú myšlienku!

Ako roky ubiehali a môj ,,radar chutný chlapec“ sa zosilňoval, neustále som pamätala na svoj záväzok. Žiadne bozkávanie s chlapcami.

Keď som sa dozvedela viac o čistote a Božom volaní aby som bola čistá, môj záväzok bol ďalej zakotvený v mojom srdci.

Avšak ako čas šiel, spravila som malú zmenu v mojom myslení bez toho, aby som si to uvedomila. Moja motivácia ,,uchrániť môj prvý bozk“ bola čoraz menej o uctievaní Boha a čoraz viac o tom proste zostať čistou.

Moja motivácia ,,uchrániť môj prvý bozk“ bola čoraz menej o uctievaní Boha a čoraz viac o tom proste zostať čistou.

V mojom srdci som vedela, že čistota by mala pochádzať z túžby po oslave Boha, ale moje motivácie sa menili.
Na prvý pohľad sa to nemusí zdať ako problém. Myslím, že nakoniec som sa držala svojho záväzku a nechala si prvý bozk na svadobný deň...tak čo bol ten problém?

Nemali by sme byť motivovaní zostať čistí do manželstva? Nie je to dosť?
V krátkosti – nie. To nestačí.

Ak zostať čistým do manželstva je naším cieľom, tak nám úplne chýba zmysel toho všetkého.

V skutočnosti, ak sa pozriem späť na roky, keď som bola slobodná a potom zasnúbená, tak vidím, že motivácii môjho srdca často chýbal zmysel.
Čistota je úžasná vec, ale ak sa o ňu usilujeme predovšetkým kvôli tomu, aby sme boli ,,čistí“, tak robíme chybu.

Pre nás, ako kresťanské dievčatá, zostať čistými do manželstva by nemal byť náš primárny cieľ. No zostať čistými z túžby osláviť tým Boha áno.

Pre nás, ako kresťanské dievčatá, zostať čistými do manželstva by nemal byť náš primárny cieľ.
No zostať čistými z túžby osláviť tým Boha áno.
Je v tom obrovský rozdiel.

Keď je našou primárnou motiváciou zostať čistým do manželstva, často môže nastať takáto situácia (viem to, lebo som to zažila) – prídu na nás myšlienky ako: ,,Žiadne dotyky tu až do svadby, žiadne bozky tam až do svadby, žiadne myšlienky na toto až do svadby, o tomto nemôžeme hovoriť až do svadby...“ A zoznam pokračuje ďalej a ďalej.

Všetky tieto veci sú dobré, necháp ma zle, ale keď sa tieto ciele stanú primárnym zameraním a motiváciou pre našu čistotu, naše srdcia sa vzdialia od oslavy Boha a budú iba dodržiavať pravidlá.
A keď sa to stane, už sa viac neusilujeme o čistotu na Božiu slávu, ale chápeme ju ako prostriedok našej vlastnej spravodlivosti.

Keď sa prestaneme snažiť oslavovať Boha, zistíme, že je ťažké zostať dlhodobo motivovaný. Čistota sa stane len ,,ďalšou vecou“ na kresťanskom zozname úloh. A keď k tomu dôjde, určite bude nasledovať kompromis.

Počas toho, ako sme boli so Zackom zasnúbení, sme si vytvorili zoznam ,,pravidiel čistoty“. Bol to dosť prísny zoznam. Avšak, počas pokušenia, keď som bola so Zackom von, spomínam si, že som rozmýšľala asi takto: ,,No...technicky neporušujeme žiadne naše pravidlá...takže...malý kompromis by mal byť v poriadku.“

Vidíš čo sa stalo? Namiesto pýtania sa, ,,Je toto na oslavu Boha? Prinesie mu to slávu?“ som sa len snažila byť dosť dobrá. Bolo pre mňa ľahké trochu ohýbať pravidlá, pretože motivácia môjho srdca nebola zameraná na Boha.
Mojím cieľom sa stalo ,,byť čistá“ namiesto ,,oslavovať Boha.“

Potrebujeme pracovať na rozvoji srdca, ktoré miluje Boha a chce ho oslavovať svojimi myšlienkami a činmi, ktoré je zakorenené v Božej pravde a túži ho oslavovať svojím životom (Ef 4,1-3).

A to je presne dôvod, prečo zostať čistým do manželstva by nikdy nemalo byť hlavným cieľom našej čistoty. Namiesto toho potrebujeme pracovať na rozvoji srdca, ktoré miluje Boha a chce ho oslavovať svojimi myšlienkami a činmi, ktoré je zakorenené v Božej pravde a túži ho oslavovať svojím životom (Ef 4,1-3).

Mať správnu motiváciu pre čistotu je dôležité.

Ak skutočne žijeme na Božiu slávu, bude pre nás oveľa ľahšie odolávať pokušeniu. Ak chceme milovať Boha viac ako seba, budeme sa vyhýbať kompromisu, namiesto toho, aby sme kompromis dosiahli.

Čistota je krásnou a podstatnou súčasťou kresťanského života, ale musí byť výsledkom našej lásky k Bohu, nie iba pravidlom, ktoré musíme dodržiavať.

Čistota je krásnou a podstatnou súčasťou kresťanského života, ale musí byť výsledkom našej lásky k Bohu, nie iba pravidlom, ktoré musíme dodržiavať.

Odporúčam ti nechať si svoj prvý bozk (alebo budúce bozky) iba pre svojho manžela? Rozhodne! Len ťa povzbudzujem, aby si to robila so srdcom, ktoré túži páčiť sa a chváliť v prvom rade Boha.

Na záver, moja modlitba je, aby naše srdcia opakovali modlitbu Pavla v liste Filipanom 1,9-11:
,,Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.“
Modlím sa, aby si bola dievča, ktoré sa usiluje o čistotu na Božiu slávu. Modlím sa, aby si milovala Boha tak, že nebudeš ochotná pristúpiť na kompromis. Modlím sa, aby tvoj život bol svedectvom krásy a čistoty Krista.

Autor: Kristen Clark

Preklad: Dominika Trnková

Zdroj: https://www.girldefined.com/staying-pure-marriage-shouldnt-goal

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!