Prečo je prehnaná starosť o budúcnosť formou pýchy?

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará (1Pt 5,6-7). Prečo je starosť o budúcnosť formou pýchy?

Prečo je prehnaná starosť o budúcnosť formou pýchy?
Foto: © pexels.com

Božia odpoveď by mohla znieť asi takto (parafráza Iz 51,12):

Ja - Pán, tvoj Stvoriteľ - ja som ten, ktorý ťa potešuje, ktorý sľubuje, že sa o teba postará, a tí, ktorí ťa ohrozujú, sú len ľudia, ktorí zomrú. Takže tvoj strach musí znamenať, že mi nedôveruješ - a aj napriek tomu, že si nie si istý, či sa o seba postaráš, predsa si radšej vyberáš krehkú sebadôveru než vieru v moju budúcu milosť. Preto všetky tvoje obavy odhaľujú pýchu.

Takže tvoj strach musí znamenať, že mi nedôveruješ - a aj napriek tomu, že si nie si istý, či sa o seba postaráš, predsa si radšej vyberáš krehkú sebadôveru než vieru v moju budúcu milosť. Preto všetky tvoje obavy odhaľujú pýchu.

Aká môže byť náprava?

Prestúp od sebadôvery na dôveru v Boha a vlož svoju vieru do úplne postačujúcej sily sľubu Jeho budúcej milosti.
To, že sú starosti formou pýchy, môžeš vidieť v 1. Petrovom liste, 5:6-7. Všimni si gramatické spojenie medzi veršami. ,,Pokorte sa...pod mocnou Božou rukou...zložiac naňho všetky svoje starosti." Alebo: ,,Pokorte sa...(tým, že) naňho zložíte všetky svoje starosti."
To znamená, že zloženie svojich starostí na Boha je spôsobom pokorenia sa pod Božou mocnou rukou. Je to ako povedať: ,,Jedz slušne...žuvaním so zatvorenými ústami." Alebo: ,,Jazdi bezpečne...upieraním očí na cestu." Alebo: ,,Buď štedrý...pozvaním niekoho na obed." Alebo: ,,Pokor sa...zložením svojich starostí na Boha." Jedným zo spôsobov, ako sa pokoriť, je zloženie svojich starostí na Boha. Čo znamená, že jednou z prekážok zloženia svojich starostí na Boha je pýcha. A to znamená, že prílišná starosť je formou pýchy.

Prestúp od sebadôvery na dôveru v Boha a vlož svoju vieru do úplne postačujúcej sily sľubu Jeho budúcej milosti.

Ale prečo je zloženie našich starostí na Pána opakom pýchy?

Pretože pýcha nerada pripúšťa, že má nejaké starosti, alebo že sa o nich nemôžeme sami postarať. A ak pýcha musí priznať, že obavy sú nezvládnuteľné, stále nerada pripúšťa, že pomocou môže byť dôverovať niekomu, kto je múdrejší a silnejší.
Inými slovami, pýcha je forma nevery a nerada dôveruje Bohu s jeho budúcou milosťou. Viera, na druhej strane, priznáva potrebu pomoci. Pýcha nie. Viera počíta s pomocou od Boha. Pýcha nie. Viera skladá starosti na Boha. Pýcha nie.

Pýcha je forma nevery a nerada dôveruje Bohu s jeho budúcou milosťou. Viera, na druhej strane, priznáva potrebu pomoci. 

Preto spôsob, ako bojovať s nedôverou a pýchou, je slobodne priznať, že máš starosti a zachovať si v srdci prísľub budúcej milosti, ktorý máme v slovách: ,,On sa o vás stará." A potom zlož svoje starosti na Jeho silné ramená.

Autor: John Piper

Preklad: Dominika Trnková 

Zdroj: https://www.desiringgod.org/articles/god-cares-for-you
 

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!