Tretí krok k sebaprijatiu: Kto som, Bože?

Vo svete nájdeš mnoho odpovedí na otázku, kto vlastne si. Sypú sa na teba z rôznych strán. Môžeš sa pýtať ľudí okolo seba, ale nikdy ti žiaden z nich neposkytne trvalú uspokojivú odpoveď. No opýtal/a si sa niekedy, ako ťa vidí Boh?

Tretí krok k sebaprijatiu: Kto som, Bože?

V predchádzajúcich článkoch sme vykročili na cestu sebaprijatia. Spoločne sme prešli cestou prijatia svojho charakteru, vlastností a schopností cez snahu neporovnávať sa s inými. A práve v tomto bode je dôležité hľadať odpoveď, ako ma Boh vidí. Kým vlastne som, ako som bol/a stvorený/á. Kým ma chceš mať, Bože?

Vo svete nájdeš mnoho odpovedí na otázku, kto vlastne si. Sypú sa na teba z rôznych strán. No opýtal/a si sa niekedy, ako ťa vidí Boh? Keď píšem tento článok, vybaví sa mi moja cesta hľadania Božej odpovede. Vo svojom živote, uprostred nachádzania cesty, ktorú mi Pán vybral, som sa ocitla v situácii, že som sa nevedela stotožniť s tým, kto a aká som. Ba ešte viac, prežívala som dlhodobý stav, že som ani nevedela, kto vlastne som. Ľudia okolo mňa sa priam pretekali, aby mi vytvorili obraz o mne... a hoci tých pohľadov (dobrých aj horších) bolo niekoľko, nezhodovali sa a ja som si len uvedomila, že veľmi dávam na názory iných. Že v skutočnosti určujú moju identitu a ja som im už jednoducho uverila. Dokonca ma tieto názory tak pohltili, že som už ani sama nevedela rozlíšiť, kto vlastne som a aká som.

A vtedy som si vypočula svedectvo pre mňa veľmi vzácnej osoby, ktorá vravela o tom, že jej Boh ukázal, ako ju vidí. Zasiahlo ma to. Uvedomila som si neuhasiteľný smäd po poznaní Božej pravdy o mne a naozaj som ju začala hľadať a horlivo vyprosovať. Odpoveď však neprišla hneď. Možno Pán chcel, aby som ho (aj seba) presvedčila, že mi naozaj záleží na Jeho názore omnoho viac, ako na názoroch ľudí.
 

...a hoci tých pohľadov (dobrých aj horších) bolo niekoľko, nezhodovali sa a ja som si len uvedomila, že veľmi dávam na názory iných.


Dnes viem, že Jeho odpoveď na moju otázku, kto som, bola kľúčovou na ceste môjho sebaprijatia. Do dnešného dňa z nej čerpám a v okamihoch neistoty a pochybností si túto pravdu o mne pripomínam.

Som si istá, že každý z nás potrebuje poznať pravdu, kým skutočne je a pre čo bol stvorený. Toto pátranie je často dôsledkom mnohých pádov a hriechov. Hľadáme odpovede o našej identite u človeka, ktorého pohľad je skreslený momentálnou skúsenosťou, predsudkami alebo len minulými zážitkami. Ak je tento človek pre nás dôležitý, často mu uveríme, a to nám môže priniesť buď hlboké sklamanie (ak jeho názor nie je veľmi pozitívny), alebo slepú oddanosť (napr. zaľúbenosť, ak nájdeme niekoho, kto v nás odrazu dokáže vidieť dobro a potenciál).

Áno, môžeš sa pýtať ľudí okolo seba, ale nikdy ti žiaden z nich neposkytne trvalú uspokojivú odpoveď. Prečo je dôležité na ceste sebaprijatia sa obrátiť na Boha? Pretože len On vie, ako ťa stvoril a kým si preňho. Jeho odpoveď je tá jediná, ktorá ťa naplní dokonale. Tak, že už viac nebudeš hľadať iné odpovede ani potvrdenia. A zároveň, nasmeruje ťa na ceste napĺňania Božieho plánu, pretože v Božej odpovedi sa skrýva často aj služba, v ktorej ťa chce Pán používať.
 

Je jednoduchšie povedať – ja Boha neviem počúvať – než hľadať cestu, ako sa naladiť na Jeho hlas. Toto je kameň úrazu pre všetky oblasti...


Čo nám však bráni prijať odpoveď na túto našu otázku? Je to nedôvera. Najčastejšou odpoveďou človeka je – ja Boha nepočujem, Boh ku mne nehovorí. Problémom je, že sa nepustíme do tohto dobrodružstva, pretože by to chcelo čas, túžbu a nutnosť vykročiť zo svojho pohodlia. Je jednoduchšie povedať – ja Boha neviem počúvať – než hľadať cestu, ako sa naladiť na Jeho hlas. Toto je kameň úrazu pre všetky oblasti – od prázdneho odriekania naučených modlitieb (kde pamäť funguje ako mlynček, ale srdce je ďaleko od Pána), potrebuješ prejsť k rozhovoru. A ten sa nezrodí v hluku, nezrodí sa v dave. Boh chce hovoriť. A hovorí. No často tak jasne a priamo, až Jeho hlas prehliadneme.

Takže tretí krok? Stras zo seba všetky názory, výroky a pohľady na teba a upriam sa na toho, ktorý je Pravda. A klop, naliehaj, pros, pýtaj sa: „Ako ma vidíš Ty, Pane?“ Milujúci Otec je pripravený odhaliť veľdielo, ktoré vytvoril, keď ťa stvárňoval. Túži, aby si prežíval/a radosť z poznania pravdy o sebe a naplnený/á touto radosťou bol/a v prijatí svojej hodnoty darom pre tento svet.

Prvý krok k sebaprijatiu si môžeš prečítať TU.
Druhý krok k sebaprijatiu si môžeš prečítať TU.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!