Ako ťa vidí Boh

To, čo Boh vidí, keď sa na Teba díva, je Tvoje skutočné ja, Tvoje pravdivé ja. Človek, ktorého mal na mysli, keď Ťa stvoril.

Ako ťa vidí Boh
Foto: © unsplash.com

Tvoj hriech je už vyriešený. Tvoj Otec ho od Teba oddialil tak ďaleko „ako je vzdialený východ od západu“ (Ž 103,12). Tvoje hriechy boli zmyté (1 Kor 6,11). Keď sa Boh na Teba díva, nevidí Tvoj hriech. V Bohu nie je voči Tebe ani jedna jediná odsudzujúca myšlienka (Rim 8,1). Ale to nie je všetko. Máš nové srdce. Toto je prísľub novej zmluvy: „A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ (Ezech 36,26-27). To je dôvod, prečo Nový zákon nazývame dobrou zvesťou.

Príliš mnohí kresťania dnes žijú v Starom zákone. Vryli do seba stať Jeremiáša 17,9 a žijú v presvedčení, že ich srdce je klamlivé a hriešne. Nie, už nie je. Prečítaj si zvyšok knihy. V Jeremiášovi 31,33 Boh oznamuje, akým liekom všetko uzdraví:  „Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.“ Dám Ti nové srdce. Preto Pavol v Rim 2,29 hovorí: „ale Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v Duchu..“ Hriech nie je tou najhlbšou pravdou o Tebe. Máš nové srdce. Počul si ma? Tvoje srdce je dobré. 

To, čo Boh vidí, keď sa na Teba díva, je Tvoje skutočné ja, Tvoje pravdivé ja. Človek, ktorého mal na mysli, keď Ťa stvoril. 


Autor: Neznámy
Preklad: Františka Olejárová
Zdroj: www.wildatheart.org

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!