Sme blízko konca sveta?

Asi každý z nás uzná, že prežívame veľmi zaujímavý a intenzívny rok 2020. A nielen rok, ale celkovo posledné obdobie, plné rozličných udalostí, ktoré nás znepokojujú. Zdá sa nám, že sa na nás všetko valí a hľadáme pravú príčinu týchto vecí. Čo ak je za tým blížiaci sa koniec sveta?

Sme blízko konca sveta?
Foto: © unsplash.com

Znepokojujúce správy okolo nás

K takýmto myšlienkam a predstavám sa čiastočne pričinilo aj to, že sme začiatkom tohto roka ostali uzatvorení doma, aby sme zabránili šíreniu vírusu. Zrazu sme skoncovali so všetkými našimi plánmi do budúcna, a nevedeli sme zaručiť ani to, čo bude o mesiac. Vo všeobecnosti asi platí, že keď sme menej zamestnaní zmysluplnou činnosťou, viac času trávime na sociálnych sieťach. Čítame o sporoch, či ísť na testovanie alebo nie, či nás začipujú alebo nie, či je správne ako o nás rozhodujú alebo nie. Nechýbajú správy o pravidelnom podpálení veľkých katedrál v zahraničí, takmer týždňové násilné umučenia kňazov (nielen) v Latinskej Amerike a zemetrasenia či vojny v okolitých krajinách. Nie je toho už trochu priveľa?

Dosah týchto správ na náš život nenecháva na seba dlho čakať. Asi ich najmarkantnejším výsledkom v rámci spoločnosti je rozdelenie a strach, konkrétne strach o náš život. Strácame z pohľadu ľudí okolo seba a pravé hodnoty a zaujíma nás len jedno – zachrániť si holý život.

Apokalypsa na všetko (?)

Bez ohľadu na to, čo je niekto veriaci alebo neveriaci, počul už niekedy (najmä v posledných dňoch) slovo Apokalypsa.  Je nám všetkým jasné, že v spojení s koncom sveta. Nakoľko je táto kniha na prvý pohľad tajomná a vieme o nej málo, povrchný čitateľ z nej narobí veľké množstvo interpretácií, ktoré mu pasujú podľa jeho vôle. Skúsme sa ale pozrieť na to, čo to tá Apokalypsa skutočne je, a to nie na základe kreatívnych filmových producentov, ale na základe biblických odborníkov.

O čom hovorí Jánova Apokalypsa?

Jánova Apokalypsa alebo Kniha Zjavenia (Zjv) je poslednou biblickou knihou a jedinou prorockou knihou Nového zákona. Napriek tomu, že sa spája s opisom konca sveta, v skutočnosti hovorí o všeobecne platnej šablóne boja dobra a zla, ktorú možno napasovať na akúkoľvek etapu ľudských dejín, pričom zdôrazňuje finálne víťazstvo Boha nad mocnosťami zla. Ján ju napísal prenasledovaným kresťanom, aby im dodal odvahy a ubezpečil ich o tom, že hoci sú v strede silného boja a v čase skúšky, Boh má všetko pod kontrolou a konečný triumf bude patriť Jemu. Na základe tejto knihy môžeme hneď preškrtnúť náš prvý strach, a to: „Čo ak vyhrá diabol nad Bohom?“ V tomto inšpirovanom Božom slove je nádherne vyjadrené, že o Božom konečnom víťazstve niet pochýb. Ján píše o tom, že skôr ako sa strhol urputný boj, anjel stojaci v slnku zvolal všetky nebeské vtáky na telá porazeného nepriateľského vojska. O tom, kto vyhrá, teda nikto ani nezapochyboval (porov. Zjv 19,17-18).

Jánova Apokalypsa je skutočnou „knihou nádeje“ vyzývajúcou k pokániu. Je zaujímavé, že kým sa v rámci celej Biblie sloveso „konať pokánie“ časuje 58x, v samotnej Knihe Zjavenia ho máme prítomné až 12x! Práve pokánie ako zmena zmýšľania a návrat k Bohu je vytrhnutím z večnej záhuby a začiatkom nového zmysluplného života založeného na Božej vôli. V 16. kapitole tejto knihy sa však píše, že „veľká horúčava spaľovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami; ale nerobili pokánie, aby mu vzdali slávu“ (Zjv 16,9). Nepripomína nám to niečo?

Apokalypsa a celosvetové čipovanie

Asi najmodernejším a najobľúbenejším použitím Apokalypsy je jej spojenie s teóriou celosvetového čipovania. Vychádza to z mylného chápania tohto textu: „A (šelma) pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak“ (Zjv 13,16-17). Moderný človek ihneď vidí v znaku na čele a ruke čipovanie. Podľa biblických odborníkov však znak na čele znamená jednoducho zmýšľať ako šelma, kým znak na ruke znamená konať ako šelma. Ján píše, že šelma, ktorou je diabol, sa snaží do fungovania sveta pretláčať svoje „hodnoty“ a ten, kto sa im nepoddá, je vytlačený von a diskriminovaný. Tu by bolo zaujímavé uviesť reakciu nejakého dnešného biznismena, ako je ťažké robiť dobrý biznis v pravde, čestnosti a spravodlivosti.

Apokalypsa nie je zašifrovaným odkazom pre koniec sveta, zrozumiteľným iba pre vyvolených, ale zhrnutím celosvetových dejín s poukázaním na základné princípy duchovného boja. Či k samotnému čipovaniu  dôjde, nevieme. Netreba však zabúdať, že Apokalypsa bola napísaná na prelome 1.-2. st. po Kr. a teda Ján ťažko mohol tušiť o niečom ako je čip. Tiež nie je pravdepodobné, že by Boh cez Jána adresoval komunite posolstvo, ktoré by pre ňu zatiaľ nič neznamenalo. Ak aj takéto čipovanie nastane, tak nie preto, že by nevyhnutne muselo byť založené na proroctve znaku na čele a ruke, ktoré Ján používa, pretože toto s veľkou pravdepodobnosťou nie je aplikovateľné na čip. Môže nás upokojiť, že samotné čipovanie by ešte nič nezmenilo na našom nasmerovaní na Ježiša, pretože na to, aby sme sa od Boha vzdialili alebo sa k nemu priblížili, je potrebné len a len naše osobné rozhodnutie.

Reakcia Kristových priateľov na súčasné dianie

Ako má na toto všetko reagovať Kristov učeník a priateľ a čo má podnikať? Ako v tom nemá stratiť správny smer? Odpoveď znie: Má pozerať na Ježiša. Zameranosť na Ježiša a jeho slová zachytené v Božom slove je to, čo nás zachráni pred tragickým utopením vo vodách sveta. Ježiš nám nesľúbil bezproblémový život na tomto svete, ale povedal: „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16,33). On je teda Víťazom nad všetkým týmto zlom a my sa môžeme jednoducho vlastným rozhodnutím pridať do jeho víťazného vojska. Tam to funguje nejako takto:

- Kristov priateľ si nezúfa, pretože „vie, komu uveril“ (porov. 2Tim 1,12).

- Kristov priateľ každý jeden deň využíva naplno, pretože vie, že minulosť už nezmení a budúcnosť nemá v rukách – vie, že má len dnešok.

- Kristov priateľ je soľou zeme a svetlom sveta, ktoré svieti v tmách zmätku a strachu a napĺňa ich pokojom, pričom všetkým ukazuje na   Krista

- Kristov priateľ žije ľudskosť a lásku aj tam, kde vidieť len nenávisť a bolesť

- Kristov priateľ denne číta Bibliu, pretože vie, že potrebuje svoje zmýšľanie pretvoriť podľa Božieho zmýšľania, inak ho tento svet prevalcuje a stiahne

- Kristov priateľ pri pohľade na rôzne pohromy koná pokánie a prosí Boha o odpustenie svojich hriechov i hriechov celého sveta

- Kristov priateľ sa neznepokojuje, lebo vie, že starosťami si ani trochu nepredĺži svoj život (porov. Mt 6,27)

Čiže...

Na trochu provokatívny nadpis tohto článku ohľadne blízkosti konca sveta dávam diplomatickú odpoveď: „Neviem.“ Pretože to ani nemôžem vedieť, nakoľko „o tomto dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec“ (Mt 24,36). Napriek tomu, že nevieme, kedy tento koniec, alebo skôr začiatok nového sveta príde, môžeme už rozpoznávať znaky posledných časov. Našou reakciou na ne nemá byť strach, ale návrat k Bohu. To, že Ježiš Kristus príde v sláve druhýkrát na konci tohto teraz viditeľného sveta, je obsahom našej viery, potvrdeným Svätým písmom. No nemali by sme to brať ak koniec všetkého, ale práve naopak, ako nový nádherný začiatok. Mali by sme sa tešiť, že konečne vstúpime do obnoveného sveta naplneného láskou k Bohu a k blížnym, do premeneného sveta, kde už nebude ani smrť, ani plač, ani žiadna bolesť. Tiež by sme si mali uvedomovať dar každého jedného dňa, ktorý máme využiť na obrátenie a lásku. Neodkladajme s obrátením na dôchodok, ktorého sa nemusíme dožiť. Žime neustále v túžbe stretnúť sa s Bohom z tváre do tváre a pri pohľade na rozličné katastrofy a znamenia si opakujme Ježišove slová:

„Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ (Lk 21,28).

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!