7 tipov, ako si zamilovať svoj život

Radosť zo života môžeme denne objavovať, no neraz nám ju zastrú problémy alebo nespokojnosť. Sústredíme sa na nedostatky. Sme negatívne naladení a spochybňujeme zmysel svojho života. Máme slušne našliapnuté na depresiu. No zbytočne. Život je dar. Závisí od toho, ako ho prijímame a či ho spochybňujeme alebo denne rozbaľujeme a rozvíjame. Niekedy nám chýba láska a jednoduchá radosť z vlastného bytia. Nášmu nepriateľovi by sa páčilo, keby sme chodili „zdeptaní” a smutní, lebo sa bojí veselých ľudí. Skúsme si zamilovať svoj život a zvoliť protiútok. Ako? Môže nám pomôcť týchto sedem tipov.

7 tipov, ako si zamilovať svoj život
Foto: © pexels.com

Digitálny minimalizmus

Neustále sa pozeráme na iných. Sledujeme dianie v spoločnosti, diskusie, seriály, články, fotky, životné udalosti našich priateľov, ale aj podstatné, resp. zbytočné informácie. To všetko si cez displeje púšťame do hláv. Cítime, že je toho na nás priveľa, až keď sa „odpojíme”. Ak máme náročnejšie obdobie, tak sme často ešte smutnejší a unavenejší. Ak si hľadáme svoju životnú cestu, tak nás fotky zamilovaných alebo úspešných ľudí podvedome deptajú. Nerobme to. Vložme svoju silu a pozornosť radšej do toho, čo máme naozaj v rukách t. j. rodina, domov, priateľstvá, práca, štúdium, zveľaďovanie svojej duše. Náš pobyt vo virtuálnom svete určme hranicami, ktoré sme schopní zvládať. Menej je skutočne viac.

Vďačnosť

Uvedomujeme si, čím všetkým sme v skutočnosti obdarovaní? Skúsme si to všímať a byť vďačnejší. Je to pozvanie pozrieť sa na život z nadhľadu. Vnímajme bolesti a problémy ako nástroje, ktoré nás formujú. Majú v našom živote svoje miesto. Táto zmena pohľadu prináša so sebou uistenie, že Boh nás vedie v živote. S ním sme schopní zvládať výzvy.
„Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28) Chýba nám ešte jeden druh vďačnosti. Je to schopnosť oceniť každodennosti, že veci fungujú tak, ako majú. Často berieme ako samozrejmosť, že je všetko v poriadku. No iba dovtedy, kým sa niečo nepokazí. Zrazu si uvedomíme, čo sme stratili. Nečakajme! Trénujme si prirodzenú vďačnosť. Každé ráno poďakujme za jedlo, strechu nad hlavou a za naše nohy, ktoré nás nesú tam, kam potrebujeme ísť.

Filozofia

Zamýšľajme sa hlbšie nad životom. Všetky naše myšlienky a názory ovplyvňujú naše skutky a rozhodnutia.Venujme im pozornosť. Kresťanstvo nám ponúka bohaté dedičstvo myšlienok o tom, čo je naozaj dôležité pre šťastný život i spásu. Ale aj ako žiť, poradiť si s vlastnými nedostatkami a dosiahnuť cnosť. Načrime do tejto hlbiny múdrosti a dajme úvahám o ľudskom živote väčší priestor. Nie je to stratený čas. Nájdeme cestu k lepšiemu životu a budeme môcť napraviť omyly svojej mysle. Hľadanie odpovedí na dôležité otázky nám ponúkne nový rozmer. Napokon zostaneme stáť v nemom úžase nad nepochopiteľnými tajomstvami, z ktorých budeme čerpať silu. Rozvíjajme dar rozumu. Spoznávajme pravdu. Dovoľme filozofii, aby obohatila náš život. Siahnime po kvalitných knihách.  Dajme priestor dôležitým témam pri rozhovore s priateľmi. Nebojme sa hľadať pravdu a prehodnocovať vlastné názory.

Osobné poslanie

Odkrývajme neobjavený poklad. Každý z nás má svoje poslanie. Našou úlohou a výsadou  je to objaviť. Ako na to? Opýtajme sa samých seba, aké máme dary a talenty, čo nás baví. Zistíme, že je to zlatá niť, ktorá sa vinie naprieč celým naším životom. Možno si budeme potrebovať dopriať odstup, aby sme ju objavili. Pohľad iných ľudí môže byť pre nás užitočný. Budeme potrebovať sa viackrát uisťovať, kam skutočne patríme. Dôležité je, že sme milované Božie deti povolané k svätosti. Je to univerzálne poslanie pre nás všetkých. Každý z nás ho realizuje unikátnym spôsobom. Spoznávanie nášho poslania nám pomôže žiť hodnotnejšie. Ľahšie sa zorientujeme v možnostiach, ktoré máme a dosiahneme cieľ. 

Stálosť

Žime tu a teraz. Buďme tam, kde sme. Robme to, čo máme robiť. To podstatné dosiahneme v našom živote tak, ak pri tom zostaneme. Nevyhneme sa pádom a chybám. Dôležité je rozhodnúť sa v tom vytrvať, čo sme si vybrali. Namiesto úteku radšej vzdorujme problémom. Znesme aj frustráciu resp. šedú každodennosť. Neobzerajme sa neustále, čo majú iní. K vytrvalosti povzbudzuje aj český kňaz Štepán Smolen. Vo svojej knihe Buď,kde si predstavuje spôsob dosiahnutia dokonalosti. Výzvy nás pretvárajú a formujú. Ak sme si vybrali cestu, ktorú považujeme za správnu (horí nám srdce), tak zostaňme na nej. Aj keď prídu ťažkosti. Je lepšie čeliť výzvam a byť verný svojmu povolaniu, ako utiecť a hľadať dobro inde. 

Poriadok

Dajme všetkému patričné miesto. Správne to vystihuje rímske príslovie: „Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba.“ Čo to znamená? Poriadok vo veciach, upravené prostredie, vyvážený harmonogram? Nielen to. Poriadok predstavuje širší systém okolo nás, ktorý tvoria nemenné princípy. Mnohé z nich sú vystihnuté v prikázaniach a v evanjeliu. Zachovanie poriadku sa dotýka celého nášho života. Pri všetkom sa môžeme držať princípov, ktoré nás chránia od mrhania síl, omylov, pocitu prázdnoty a nenaplnenia. Pomôcť nám môže v tom spomenutá filozofia a objavovanie nadčasových princípov, ktoré zachovalo ľudské pokolenie už stáročia. Treba sa zamyslieť nad tým, do ktorej oblasti nášho života potrebujeme vniesť poriadok. Skúsme to. Na základe pravidelného režimu a pri dodržiavaní istých zásad môžeme objaviť zdroj pokoja, vyrovnanosti aj radosti.

Vzťahy

Podeľme sa s druhými ľuďmi. Je to obohacujúce. Vzťahy patria k našej prirodzenosti. Budujú sa prostredníctvom zdieľaného času, materiálnych vecí, ale aj samotným životom. 
Od narodenia sú to práve ľudia, vďaka ktorým rastieme, rozvíjame sa a dozrievame. Potrebujeme iných a oni potrebujú nás. Deľme sa o náš život, ktorý nám bol daný. Nezabúdajme ani na ten najdôležitejší vzťah  ̶  vzťah s Bohom. On je naším Otcom a priateľom. Po jeho boku je radosť žiť. Pozýva nás pretvárať život pre naše dobro, ale aj pre celý svet.
Vytvárať si pozitívny vzťah k vlastnému životu je proces, pre ktorý sa musíme rozhodovať. Púšťajme sa do toho každý deň s vedomím, že aj náš život je súčasťou veľkolepého diela Stvoriteľa, na ktorom máme svoj podiel. Problémy sa nikdy zo života nestratia, no vedia nám rozjasniť pohľad na dobro, ktoré máme. Najlepšou investíciou je zamerať sa na každodenné radosti a na príležitosti k svätosti,ktorá je tým najväčším šťastím.


Autor: Katarína Adamčáková

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!