5 dôvodov, prečo sa katolíci majú vracať ku kuchárskemu umeniu

Zdravé stravovacie návyky sú dobré nielen pre telo; obnovujú tiež RODINU, chránia Božie STVORENIA a posilňujú DUŠU.
Počas histórie Cirkvi mal postoj k jedlu veľký význam. Mnísi začali s varením piva v stredoveku pre vlastné konzumovanie a potom ho predávali verejnosti. Náboženské rády z celej Európy vyrábali víno, syry, chlieb a iné produkty. Táto tradícia pokračuje dodnes v náboženských komunitách, ktoré obrábajú pôdu, pražia kávové zrná, vyrábajú víno a pivo, chovajú zvieratá a predávajú gurmánske jedlá. V skutočnosti katolíci majú podporovať návrat ku kuchárskemu umeniu.

5 dôvodov, prečo sa katolíci majú vracať ku kuchárskemu umeniu
Foto: © pexels.com

Tu je päť dôvodov, prečo by sme sa mali zapojiť do tohto úsilia:

1. Pripravovaním a delením jedla si ľudia spolu prejavujú najväčšiu blízkosť

 Zatiaľ čo sexuálna intimita patrí manželským párom, stravovanie sa týka všetkých ľudí. Pri stole dávame a prijímame lásku. Je to miesto na rozhovor a budovanie vzťahov, na poďakovanie a získanie energie na ďalšie dni.                                                                                              

 Spomeňme si na nespočetné generácie žien a mužov, ktorí sa zahrievali pri teplom jedle a obšťastnili si srdcia domácim varením. Vezmime si jednoduchý sendvič – nikto by nedokázal pripraviť taký ako moja babička. Určite to bola láska, ktorú vložila do prípravy sendviča. Prejavom tejto lásky bolo aj to, že sme spolu sedeli, keď som ho prežúval a zapíjal limonádou. 

 Spoločné posedenie pri jedálenskom stole je jednou z najdôležitejších činností, ktoré môže rodina urobiť. Tento zvyk sa stráca, preto duchovenstvo začína riešiť tento problém. Napríklad v USA v minulosti fungoval projekt „Grace before meals“ (Modlitba pred jedlom), ktorý povzbudzoval rodiny, aby si sadli k domácemu jedlu. Vďaka nemu sa obnovilo mnoho rodinných vzťahov. 

2. Naše telá sú chrámami Ducha Svätého, preto sme povolaní podľa toho s nimi zaobchádzať  

 Duch Svätý v nás prebýva, teda sme skutočne Božími domami. V Svätom Písme sa hovorí, že sme ruky Ježiša Krista a Jeho nohy tu na zemi - cez nás sa dotýka ľudí a pokračuje vo svojom diele spásy. Nemali by sme dávať nášmu telu, to čo potrebuje, aby sme konali Božie dielo? To, že sa k sebe správame s úctou a rešpektom znamená, že sme dobrí k našim telám, ale aj to, že ich nerozmaznávame. Naše telá a mysle potrebujú správnu stravu, aby fungovali na optimálnych úrovniach – a to začína tým, že vieme, čo vkladáme do úst.     

 Ak sme chrámami Ducha Svätého, môžeme sa za to odvďačiť Bohu a ostatným tým, že budeme jesť zdravé jedlá. 

3. Boh nás poveril byť dobrými správcami Zeme 

 Je to jedna z hlavných tém katolíckeho sociálneho učenia. Má pôvod v knihe Genezis, v ktorej je uvedené, že Boh zveril Zem a všetky jej prírodné zdroje mužovi a žene. Tieto pozemské dobrá sú pre každého a sme zodpovední starať sa o nich a vládnuť nad nimi. Pre katolíka to nie sú len "reči". Znamená to, že musíme byť aktívnymi správcami. Máme podporovať úsilie, ktoré pomáha zachovávať naše životné prostredie a ochraňovať ho. Témy ako dobré životné podmienky zvierat, recyklácia, čistenie vodných tokov a vyhľadávanie alternatívnych zdrojov energie sú dôležité. Katolíci sa potrebujú vzdelávať a zapájať sa do hľadania riešení. 

 Samozrejme, hospodáriť je potrebné začať už doma. Väčšina Američanov si necháva posielať veľké množstvo potravín domov značnú vzdialenosť. Použije sa tým veľa fosílnych palív a zaberie veľa času na prepravu. 

 Naši starí rodičia nemali dvanásť mesiacov v roku jahody, ani paradajky v januári, pokiaľ neboli zavárané alebo mrazené. Keď budeme jesť potraviny podľa ročného obdobia, v ktorom je možné ich dopestovať, znížime uhlíkovú stopu a vychutnáme si čerstvejšie a chutnejšie jedlo. Nielen to, ale nákup od miestnych výrobcov vracia peniaze do miestnej ekonomiky.

 Nepochybne aj stvorenia si zaslúžia našu pozornosť. Katolíci musia byť zástancami etického zaobchádzania so zvieratami. Sliepky a kravy, ktoré dnes jeme, sa nechovajú len na zelených pastvinách. Väčšina kurčiat je chovaných v ohradách a je ich tam natlačených veľa, takže im musia byť odrezané zobáky. Tieto zvieratá sú kŕmené antibiotikami, aby im neublížila choroba a dostávajú rastové hormóny, aby rástli rýchlejšie a viac priberali. Spôsob, akým k nášmu stolu prichádza priemerné zviera, nie je znakom dobrého spravovania.

4. Jedlo je dôležité pre obnovu kultúry

 Jedlo je základom kultúry, nevyhnutne k nej patrí. Ľudia si vždy museli zabezpečiť nejaké jedlo. Čím sa národ živí, a ako  sa stravuje, napovie o ňom veľa. Krajina, ktorá sa dokáže uživiť sama, je stabilnejšia a bezpečnejšia ako krajina, ktorá to nedokáže.

 Potravinový systém je prepletenou sieťou vzťahov. Planiny, vodné toky, blahobyt malých fariem, poľnohospodárska stratégia a biodiverzita ekosystému majú vplyv na kultúru.

 Nejde však len o to. Keď si ako rodina sadnete k večeri, keď udržiavate stravovacie tradície, ktoré ste zdedili, keď podporujete malé farmy vo vašom regióneto všetko obnovuje kultúru.

 Kultúra je postavená na základných cnostiach a princípoch. Pri stole sa učíme byť trpezliví, zdvorilí, láskaví, umiernení, dodržiavať tradíciu, slušne sa správať a vhodne sa porozprávať. 

5. Boh zamýšľal, aby sme si vychutnávali jedlo   

 Niektorí tvrdia, že jedlo je len na fyzickú výživu. Je pravda, že nie každý má rovnaký vkus alebo záujem o kulinárske záležitosti. Ale jedlo vyživuje viac ako naše telá: živí naše srdcia, mysle a zmysly. Uvádza nás do kontaktu s našou vlastnou smrteľnosťou a pripomína nám našu závislosť na Bohu tiež ľudí navzájom. Spája nás s prírodným svetom a s rytmami a cyklami života, ktoré v nás upevňujú to, kým sme ako ľudské bytosti.

 Pre katolíkov je jedlo stredobodom dobrého života. Čo a ako jeme, zmení nás a svet, v ktorom žijeme k lepšiemu, alebo k horšiemu.

 
 

Zdroj: Catholic Digest

Preklad: Viera Šoganová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!