„Vklady“ do našich vzťahov (1/8): Samota „zabíja“ podobne ako alkohol alebo cigarety

Začíname sériu článkov “Vklady” do našich vzťahov od skúsenej psychologičky Jarky Blahovej. V tejto sérii na pokračovanie si predstavíme to, čo je pre život človeka zásadné, aby prospieval, rástol a naplnil svoj životný potenciál a to je neoddeliteľne spojené so vzťahmi. „Človeku nie je dobré samému“ nie v tom zmysle, že by nikdy nemal zažívať chvíle len sám so sebou. To sú mimoriadne dôležité súčasti zrenia a celkového prospievania na tele aj na duši.

„Vklady“ do našich vzťahov (1/8): Samota „zabíja“ podobne ako alkohol alebo cigarety

Škodlivosť tkvie v zmysle opustenia a izolácie, ktorá brzdí, bolí a zväzuje do úzkeho kruhu vlastného smútku, hnevu alebo zatrpknutosti. Takmer 80-ročný výskum z Harvardu poukázal na to, že takáto „samota zabíja“ porovnateľne ako fajčenie alebo alkoholizmus. Dobré vzťahy vedú k lepšiemu zdraviu a prežívanému šťastiu. Trik tkvie v tom, že takéto vzťahy musia byť živené.[1] Sú totiž nenahraditeľnými spojivami a ich absencia alebo nedostatok sa nedá ničím nahradiť. 

Môžeme ich prirovnať k živinám v pôde, ktoré pomáhajú semienkam a stromom rásť alebo, ako to vyjadruje heslo tohtoročného národného týždňa manželstva, k vitamínom, ktoré sú také podstatné pre naše zdravie. Známy autor S. Covey ich prirovnáva k účtu v banke, do ktorého buď niečo vkladáme alebo z neho uskutočňujeme výbery. Obraz vkladov na emočné konto každého jednotlivého vzťahu priam dokonale vyjadruje, že naša aktívna účasť pri zveľaďovaní pút, ktoré nás viažu k ostatným, je nevyhnutná.

Vzťahy sú natoľko citlivé záležitosti, že si niekedy môžeme pomýliť čo je vkladom a čo už výberom z účtu. Dokonca môžeme z účtu urobiť veľké výbery bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Preto je dôležité vzájomné pochopenie, ktoré je základom pre každý jeden dobrý a fungujúci vzťah. 
 

Dobré vzťahy vedú k lepšiemu zdraviu a prežívanému šťastiu. Trik tkvie v tom, že takéto vzťahy musia byť živené.


Poviete si: „to predsa nie je pre mňa nič nové“. Slová o budovaní vzťahov nám často znejú ako bezduché, prinajlepšom celkom pekné frázy. Množstvo populárnych článkov a kníh ponúkajúcich rýchle a zaručené „vzťahové“ riešenia v nás len posilňujú pocit, že o týchto veciach všetko vieme a máme to už dávno poriešené. Problém je, že nestačí, keď niečo vieme alebo si prečítame.

Bez konkrétnych skutkov to všetko ostane, v síce možno pôsobivej, ale len teoretickej rovine. Láska však nie je teoretický konštrukt. Nie je to ani dobrý pocit, ani vzletná myšlienka. Je to rozhodnutie. A určite sa nedá riešiť v zrýchlenom konaní. Je potrebné niečo pre jej rast a rozvoj urobiť. Nájsť ten správny spôsob, ako do našich vzťahov viac vkladať než vyberať je zásadné. Ak totiž chceme s ľuďmi okolo nás komunikovať aj na citlivé a dôverné témy, potrebujeme mať na účte kladný zostatok. Inak to veľmi škrípe. 

Náš účet v „emočnej banke“ tvorí, zjednodušene povedané, miera dôvery, ktorú si v každom jednotlivom vzťahu vybudujeme. Vyjadruje pocit bezpečia a istoty, ktorú pociťujeme k danému človeku.
 

...naše najpevnejšie vzťahy si vyžadujú najčastejšie vklady, pretože každý deň sa stretávame s novými situáciami a očakávaniami a naše staré vklady miznú.


Ak sa správame prívetivo, sme láskaví a milí, čestní, dodržíme, čo sľúbime a preukazujeme danému človeku úctu, vytvárame si na tomto účte tzv. rezervu. Dôvera daného človeka v nás rastie a aj keď urobíme nejakú chybu, môže ju daná rezerva vykompenzovať. 

Ak sme však nevrlí, často frfleme, kritizujeme, sme nespoľahliví, prchkí, používame tvrdé slová, nadávame, ignorujeme, zastrašujeme, či snažíme sa druhých manipulovať, z účtu robíme veľké výbery, až ho nakoniec prečerpáme. Dôvera klesá a neustále napätie spôsobí, že výbery ďaleko prevyšujú vklady a my sa dostávame do červených čísel

Zaujímavé je, že naše najpevnejšie vzťahy si vyžadujú najčastejšie vklady, pretože každý deň sa stretávame s novými situáciami a očakávaniami a naše staré vklady miznú. Keď sa napr. stretneme s kamarátom zo strednej, máme pocit, že môžeme začať tam, kde sme prestali. Je to tak, pretože na našom emočnom konte sú ešte dávne vklady.

Ak však ide o ľudí, s ktorými sa pravidelne stretávame, je situácia celkom iná. Pri každodenných interakciách totiž automaticky dochádza k čerpaniu niekedy dokonca bez toho, aby sme to postrehli. Takéto vzťahy si vyžadujú neustále investície nie v zmysle zahltenia a ovládnutia každej minúty života toho druhého, ale v zmysle aktívneho záujmu o toho druhého s úctou, rešpektom a ohľadom na individualitu daného človeka. 
 

Najdôležitejšou súčasťou našich vzťahov totiž nie je to, čo hovoríme, ani to, čo robíme, ale to, kým naozaj sme. 


Tak ako to funguje napr. pri vetroni. Tým, že nemá motor, pohybuje sa vo vzduchu kĺzaním. Na to potrebuje „doprednú“ rýchlosť, ktorú získa od motorového lietadla, ktoré ho dostalo do výšky. Táto rýchlosť mu zabezpečuje klesanie. Za istých okolností by vetroň v podstate stále klesal. Aby sa tak nestalo a neskončilo to fatálne alebo prirýchlo, potrebuje vyhľadávať stúpavé prúdy. A tak je to aj vo vzťahoch.

Aby sme neustále neklesali, potrebujeme vyhľadávať stúpavé prúdy, ktoré nás vo vzťahoch vynesú do správnej výšky a dostanú nás do cieľa. Keď ich objavíme a aj do nich vstúpime, je veľká pravdepodobnosť, že pocítime nový zdroj nášho pohybu, nádherný výhľad a možno sa nám vyjasní aj nová perspektíva a zmysel života.

Aké sú teda tie správne a overené praktické príklady stúpavých prúdov, vitamínov, živín alebo „vysokých vkladov“ na emočné konto? Ešte predtým, ako ich uvedieme, je dôležité uvedomiť si jednu vec. Nestačí sa sústreďovať len na nejaké „techniky“ medziľudskej komunikácie. Je nevyhnutné zamerať sa predovšetkým na zmenu nášho vnútra, na skutočný rozsah nášho vplyvu a na pravidelné kultivovanie nášho vlastného charakteru. Najdôležitejšou súčasťou našich vzťahov totiž nie je to, čo hovoríme, ani to, čo robíme, ale to, kým naozaj sme

 

Prečítaj si tiež nasledujúcu časť: „Vklady“ do našich vzťahov (2/8): Snaha pochopiť toho druhého


Zdroje a inšpirácia pre vás:

 

[1] https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!