5 biblických veršov po rozchode

Rozchod je ťažké rozhodnutie. Či už išlo o vzájomné rozhodnutie vás oboch alebo to bola srdcervúca skúsenosť len jedného z vás, Pán chce byť pre teba tým, na koho sa obrátiť v tejto chvíli sklamania. Tu je päť odkazov k modlitbe, v ktorej nechávaš Pána zaujať aktívnu rolu v tvojom uzdravovaní.

5 biblických veršov po rozchode
Foto: © unsplash.com

1. Útecha

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
(Ž 34, 18-20)

Modlitbová výzva: Najtemnejší deň v celej histórii bol deň, keď zomrel Boh. Čo môže byť beznádejnejšie a desivejšie? Avšak, cez kríž nám Pán priniesol nový život a zmŕtvychvstanie. Nikto nepochopí tú bolesť, zradu a toľko neopätovanej lásky ako Ježiš. Nechaj ho zjednotiť Jeho utrpenie s tým tvojím, a tak sa budeš môcť spolu s ním podieľať aj na Jeho odmene.
 

2. Osamelosť

Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ... Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život... Neboj sa, veď som s tebou ja. (Iz 43, 1-5)

Modlitbová výzva: V jednom z riadkov modlitby ,,Duša Kristova” sa hovorí: ,,Do svojich rán skry ma.” Často, počas mojich najťažších časoch plných pochybností a strachu v mojom živote, používam tento obraz, aby som si od Boha prosila útechu v mojej osamelosti a strachu tak, že ma schová do Jeho Najsvätejšieho Srdca. Nikto nemôže pochopiť tú intimitu, akou nás Ježiš miluje a zjednocuje Jeho samého s nami – práve v našej slabosti.
 

3. Dôvera v Božiu vôľu

Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.” (1. Kor 2, 9)

Modlitbová výzva: Tvoje poslanie má MENO. Predstaviť si to v tomto momente môže byť nemožné. Pán má tú najlepšiu cestu pre teba – zjednotiť sa s Ním v nebi. Keď sú veci najhoršie nemôžeme zabudnúť veriť tomu, ktorý pozná tú poslednú kapitolu v našom príbehu lásky. Božie plány vždy presahujú naše najdivokejšie sny.
 

4. Odpustenie

Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! (Lk 6, 27-28)

Modlitbová výzva: Tvoj/a bývalý/á sa v tomto momente môže, ale nemusí cítiť ako tvoj nepriateľ, avšak kľúčom k odpusteniu je chcieť, aby ten druhý poznal a miloval Boha, v čo najväčšej miere. Fr. Mike Scanlan (katolícky františkánsky kňaz III. rádu) povzbudzuje, aby sme žiadali Pána, nech urobí tých, ktorí nám ublížili ešte svätejšími než sme my, ak je to Jeho vôľa. Je ťažké ostať s niekým navždy rozhnevaný, keď skutočne chcem jeho svätosť. Modli sa za nich a keď príde čas, zver ich Ježišovi a nechaj ich ísť.
 

5. Uzdravenie

A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ (Mk 5, 34)

Modlitbová výzva: V evanjeliách, keď ľudia pristupujú k Ježišovi, aby ich uzdravil, im najprv Ježiš odpúšťa hriechy. Nájdi si cestu k zmiereniu a daj Pánovi jasnú cestu čistoty, aby si sa pohol dopredu s Jeho uzdravujúcou túžbou. Navyše, jediná vec, ktorá môže znemožniť Boha pracovať v nás je nedostatok našej dôvery. Maj vieru, že Boh je Nebeský Lekár a že ti predpíše liečbu, ak mu to dovolíš.

 


Autor článku: Katie Hartfiel

Preklad: Veronika Kuffová

Zdroj: https://chastity.com/

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!