6 hodnôt, ktoré hľadá veriaci muž v žene

...

Vo všeobecnosti platí: koľko ľudí, toľko chutí. Nie je tomu inak ani v tejto otázke. Na získanie informácií o tom, čo si muži myslia o nás ženách, po čom túžia, čo ich na nás fascinuje, je potrebné nedohadovať si to v mysli, ale opýtať sa ich na rovinu :) V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať závery z odpovedí nášho silnejšieho pohlavia zo vzorky mladých slovenských veriacich mužov.

6 hodnôt, ktoré hľadá veriaci muž v žene
Foto: © pexels.com

Čo teda hľadá veriaci muž v žene?

Viera
·         „Moje srdce by očarila žena, ktorá sa bude túžiť stále viac približovať Bohu.“
·         „Úprimne veriaca žena je najkrajší dar pre muža.“
·         „Žena je dar Boha mužovi.“
Život modlitby, služba druhým, vernosť, nádej... To všetko si muži všímajú.

Citlivosť – jemnosť, neha, empatia, cit pre krásno. Toto vymenoval každý z opýtaných mužov. Viditeľný rozdiel, ktorý badať v správaní muža a ženy. On – rozum, ona – srdce. A to je to, čo mužov na ženách fascinuje! Sami si často neuvedomia, že byt je útulnejší s tromi kvetináčmi na parapete a že utrápenému často pomôže len šálka kakaa a objatie. To samozrejme neurčuje, že jedno pohlavie je kvôli tomu lepšie od druhého - originalita je požehnaním a vzájomné dopĺňanie má nesmierny zmysel! Ako ešte ale treba pri tomto bode spomenúť, samotným mužom imponuje láskavé, nežné správanie sa žien, ktoré ale nie je na nich samých namierené akoby boli deti.

Ženskosť
Mysleli by sme, že muži pod tým myslia predovšetkým ladné krivky, ale ako jeden muž vysvetlil: „Je to niečo, čo ma fascinuje, čo je neopísateľné, nepredstaviteľné, neuchopiteľné, nevypočítateľné, niečo čo mne chýba. Niečo, čo ma ťahá nachádzať to, spoznávať to.“ Pre muža bude žena vždy záhadou, práve preto, že je tak ťažko pochopiteľná. To vedie v konečnom dôsledku k nekonečne silnej túžbe poznať ženu. Ďalší dopĺňa: „Najviac ma vie očariť žena, ktorá vie, akú má hodnotu, ktorá má rada samú seba a je si istá svojou identitou v Bohu.“ Žena sa stáva ženou pod Otcovým pohľadom – práve upevňovaním lásky k Bohu a k sebe rastie táto krásna tajomnosť.

Materský cit
Skutočne, ani dnešná doba nedokázala tento prvok spomedzi príťažlivých ženských devíz, ktoré veriaci muž hľadá vo svojej budúcej partnerke, odstrániť. Väčšina z odpovedajúcich si uvedomuje poslanie ženy – matky a povzbudzuje ženy k tomu, aby sa nebáli tejto úlohy, ktorá je dnešnou spoločnosťou podceňovaná. Povzbudzujú k využívaniu príležitostí tieto materské inštinkty a vlohy rozvíjať.

Pomocná ruka
Mnoho mužov vníma ženu ako pomocníčku v diele, ktoré im bolo zanechané Bohom. Ako spolupracovníčku – nie ako otroka či sluhu, ale ako plnohodnotnú partnerku v konaní uloženej práce, ktorá bolo zverená ľuďom. Preto muži vítajú, ak žena stojí pri mužovi a pomáha mu psychicky i fyzicky. Je pre nich veľmi atraktívne a motivujúce, ak žena nesedí ako päť peňazí, nebojí sa vyjsť zo seba, ale dokáže sa obetovať  pre druhých.

Prijatie
Prijatie dobrých i zlých vlastností muža, jeho spôsobov prejavovania radosti i bolesti, jeho prejav ako aj smiech... Jeho názory na život, jeho rodina, jeho práca, jeho sny... Muž túži, aby sa ho žena nesnažila neustále meniť, túži nájsť ženu, ktorá ho prijme celého a dá mu pocítiť, že ho bezhranične miluje takého, aký je! (Samozrejme, je normálne sa rozprávať o očakávaniach a v láske sa napomínať, ak to vedie k dobru oboch).

A čo sa mu naopak nepáči a už pri zoznámení, ho to často odradí?

Vulgárnosť
Akonáhle žena zo seba vypustí plejádu nadávok, alebo sa nebodaj pridruží podnapitý stav, pôsobí to v mnohých prípadoch na muža hulvátsky. Arogancia a hrubosť je prvým odpudzujúcim prvkom, ktoré si muž na žene všimne. Mnoho mužov si vtedy predstaví, ako má takúto „dámu“ predstaviť svojej rodine a veru, ďalej ako k predstave sa tento možný vzťah zväčša nedostane.

Vidí viac, ako by sám chcel
Keď ženy stratia svoju tajomnosť, muža opustí túžba spoznávať ženu, taká žena často prebúdza v mužoch len žiadostivosť. „Videl som už všetko, čo je TO skryté len pre mňa?“ pýta sa muž. „Krása ženy sa v dnešnej dobe často meria veľkosťou odkrytej plochy tela v cm2...“ Ťažkým orieškom je pre muža v súčasnosti práve čistý pohľad na ženu. Ako veriaci muž bojuje s plejádou polonahých tiel dnešnej doby? „Keď bokom oka zahliadnem takúto sporo odetú ženu, v duchu sa za ňu modlím a snažím sa nehľadieť na ňu. Už len pre ňu samu.“

„Šumienkovosť“
Veľa mužov ťažko chápe dievčenské chichúňanie sa, ktoré ženy často neopustí ani keď už ich vek prekročil 20tku. Čo je zlé na tom, že mám radosť, že sa smejem a som šťastná? Nič! V mužskom svete je ale toto správanie niekedy vyhodnocované ako nepochopiteľné, infantilné. Na toto správanie je fajn vyhradiť si čas s kamoškami. Je dôležité smiať sa a radovať! Avšak v prítomnosti mužov možno nie ako vybuchujúca šumienka, ale ako zrelý egreš :)

Mužskosť
Ako opýtaní muži spomenuli, hľadajú opak ich samých, teda nie sú veľmi uchvátení zo sebestačných žien, ktoré túžia len po kariére, poprípade sa fyzicky pripodobňujú mužom (schválne nosia mužské prvky oblečenia). Samozrejme, muži nepotvrdili, že je dobré, aby žena prežila celý život za sporákom a starala sa len o deti a domácnosť. Treba si ale uvedomiť, že hľadajú k sebe doplnenie toho, čo chýba im samým, nie ďalšieho kamaráta na pivo.

A prečo muž ženu teda vlastne potrebuje?

„Muž ženu potrebuje, aby sa naučil myslieť srdcom. Muž ženu potrebuje, aby sa naučil vidieť veci aj z inej perspektívy. Muž ženu potrebuje, aby sa naučil jemnosti. Muž ženu potrebuje, aby sa naučil, čo znamená byť mužom.“
 
Poďakovanie za zrealizovanie patrí Vierke a Jakubčatskému mužskému osadenstvu.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!