Ako byť nájdená dobrým mužom

Pôvodne som chcel tento článok pomenovať “ako si nájsť dobrého muža” ale po krátkom zvážení mi došlo, že taký názov by nebol úplne v poriadku, keďže žena nie je tá, čo hľadá, ale tá, čo je nájdená. A nie hocikým, ale kýmsi dobrým.

Ako byť nájdená dobrým mužom
Foto: © unsplash.com

Bol som viackrát prítomný na prednáškach o vzťahoch a už som si tak nejak zvykol na to, že väčšinu publika tvoria dievčatá a ženy. Budem teda predpokladať, že ty, žena, ktorá toto čítaš, si už na takejto prednáške bola, alebo si počula isté myšlienky o sebe, tvojej identite a hodnote. Zdá sa mi niekedy smutné, že aj keď mnohé ženy toľkokrát počuli, že sú vzácne a hodné (dobrej, čistej) lásky, samé tomu vôbec neveria. Ústami vravia: “Som dcéra Kráľa smiley”, ale v srdci a rozume samé seba nemajú rady a pohŕdajú sebou. Lásku definoval svätý Tomáš Akvinský ako chcenie dobra pre toho, koho milujem. Ak miluješ seba ( a mala by si, je to v Písme), mala by si pre seba chcieť frajera a časom manžela, ktorý bude dobrý. Preto by som bol rád, keby každá z vás bola raz (ak je to samozrejme tvoje povolanie) nájdená dobrým mužom, ktorý potvrdí všetko to, čo ti o tebe hovorí Boh. 

Rozlišuj, ale nezdržuj

Je potrebné, aby si správne rozlíšila, či je muž a rodina vlastne to, čo v živote od teba chce Boh. Tento krok je múdry a nevyhnutný na to, aby si vedela, aký je tvoj cieľ. Ale ak už cieľ máš, prosím, nezasekni sa v rozlišovaní. Keď si rozlíšila, že raz chceš mať muža a rodinu a veríš, že tak chce aj Boh, nevyhováraj sa neustále na svoju nerozhodnosť a nezostávaj v procese rozlišovania viac, ako je potrebné. Čo tým myslím ? Viac krát som videl veriacu ženu, za ktorou prišiel so záujmom muž (napr. zavolať ju na rande) a ona mu povedala: “Ja ešte neviem, či je to Božia vôľa pre môj život.” Ak nevieš, tak je v poriadku to takto povedať, ale ak to už máš rozlíšené, tak neklam. Sú dnes ženy, ktoré majú 40+ a stále sa tvária, že rozlišujú povolanie. Netvrdím, že každý z nás rozlíši všetko perfektne a okamžite, ale nerobme z toho dlhší proces, ako je potrebné.

Rozmýšľaj

Rozum je úžasná vec. Svätý Tomáš Akvinský vraví, že podstatou rozumu je hľadať a poznať pravdu. Nemôžeš ty ako žena zavrhovať rozum, dokonca ani vo veciach, o ktorých si myslíš, že sú otázkou srdca. Rozum a srdce nevedú proti sebe navzájom vojnu. Nie sú v protiklade. Ak áno, niečo je zle a v tom prípade by mal rozum naučiť srdce čo je správne. Tieto dve veci by mali ísť ruka v ruke, pokiaľ ide o naše vzťahy (aj pokiaľ ide o vzťah s Bohom). Keď sa človek zaľúbi, často mu doslova “prepne” a upustí od rozumu. Ja myslím, že je to spôsobené hlavne nedostatkom sebaovládania. Pretože ovládať a umŕtvovať nemáme len svoje telá, ale aj svoje pocity. Tie nás bez ohľadu na naše pohlavie nemôžu hádzať kade-tade a už si zrejme zažila aj sama na sebe, že pocity nie sú dobrými vodcami. Preto ťa chcem povzbudiť, premýšľaj kým si sama, premýšľaj, keď budeš s niekým chodiť a premýšľaj aj keď budeš v manželstve. 

Mysli dopredu

Neviem ako si na to ty, čo čítaš tento článok, ale sú ľudia, ktorí neradi plánujú a myslia dopredu. Zrejme sú situácie, kde sa takéto zmýšľanie môže zdať neužitočným, ale nachádzanie človeka, s ktorým budeš zakladať rodinu nie je jednou z nich. Je veľmi múdre myslieť na to, ako veci budú po čase vyzerať. V chodení málokto myslí na to, ako veci budú vyzerať v manželstve. Ľudia by sa však mali zamýšľať aj nad tým, pretože v chodení budeš len chvíľočku v porovnaní s tým, ako dlho budeš vydatá. Preto mysli do budúcnosti a pamätaj na váš spoločný cieľ – manželstvo. Manželstvo má dva ciele – mať a dobre vychovať deti a navzájom si pomôcť k svätosti. Nie vždy všetko vieme zistiť dopredu, ale ak sme múdri, často vidíme, kam veci smerujú. Ak tvoj nápadník veľa pije teraz, keď má 20, čo myslíš, čo bude robiť, keď bude mať 40 ? Ak sa ho teraz bojíš, keď je nahnevaný, čo bude potom, keď už od neho nebudeš môcť odísť? Ak teraz chorobne žiarli a nechce, aby si nikam chodila, čo bude potom, keď budete bývať spolu pod jednou strechou? Je múdre myslieť dopredu, pretože už je na tomto svete dosť manželov, ktorí pred uzavretím manželstva miesto rozmýšľania nasledovali svoje pobláznenie tým druhým a presne toto mnohých priviedlo na veľmi temné miesta. 

Neboj sa povedať nie

Prečo by sme mali hovoriť nie? Aby sme sa chránili od zlých vecí, ľudí, okolností. Nie každý muž je dobrý, to zrejme už dávno vieš. Nie každý muž je vhodný pre manželstvo. Nie každý muž je vhodný na otcovstvo. Je pravdou, že každý z nás má isté predispozície, talenty a predpoklady byť dobrým mužom, ale nie je pravda, že každý z nás takým mužom aj raz bude. Pretože jedna vec je potenciál a druhá vec je jeho úspešné naplnenie. Všetci máme potenciál byť svätí, koľkí naozaj sú? Každý muž má potenciál byť perfektným mužom, ale koľkí sa takými stanú? Nechcem ťa odrádzať a ani nechcem, aby si hľadala muža, ktorý je hneď teraz úplne dokonalý, ale chcem, aby si sa nebála povedať nie takému, ktorý sa o svätosť a dokonalosť usiluje málo alebo vôbec.
Existuje teória medzi psychológmi, že žena si často nájde muža veľmi podobného svojmu otcovi. Ak máš otca a čosi, čo robí je veľmi hriešne (veľa pije, podvádza mamu, bije, nadáva všetkým, keď sa hnevá, všetci doma sa trasú atď.) daj si veľký pozor na to, aby si s podobným mužom raz neskončila aj ty. Tvoj pozemský otec nemusí byť pre teba vzorom, s ktorým budeš porovnávať svojho manžela. Kiež by mohol byť, ale všetci dobre vieme, že to tak býva len veľmi zriedka. V takýchto prípadoch je múdre povedať nie a pokojne mu aj vysvetliť dôvod: “Nemôžem byť s mužom, za ktorého sa musím hanbiť keď sa v jeho blízkosti otvorí fľaša” a podobne.

Maj múdre požiadavky a očakávania a sama ich spĺňaj 

Dnes má mnoho žien požiadavky na svojho budúceho manžela nastavené úplne nereálne. Čakajú, že ich budúci manžel bude svätý ako Ježiš a k tomu bude vedieť hrať na gitare. Požiadavka svätosti je múdra a ako som už spomínal, hľadaj takého, ktorý sa o svätosť usiluje. Lenže tu veľa žien skončí. Chcú, aby on bol svätec a ony samé svoju svätosť akosi neriešia. Buď svätá, ak chceš svätého muža. Myslíš si, že svätý muž by chcel ženu, ktorá svätá nie je? Ale dá sa to zobrať aj opačne. Dajme tomu, že ty sa o svoju svätosť vôbec neusiluješ. Myslíš, že sa ti bude žiť dobre s mužom, ktorý sa bude denne modliť ruženec, bude čítať sv. Písmo a hovoriť ti o tom, čo číta, ktorý bude rád a často chodiť na sväté omše a ktorý bude na svojej dokonalosti denne pracovať? Zrejme ťa taký muž bude neskutočne vytáčať. Pretože protiklady sa vo vzťahoch nepriťahujú, ale sú v protiklade. Pre človeka, ktorý má od svätosti ďaleko je svätosť šialená, divná a odpudivá. Ak nie si do istej miery ty sama svätá, tak svätý manžel by sa ti nepáčil, to mi ver. 
Ako ty ako žena môžeš pracovať na svojej svätosti ? No v prvom rade nájdi veci na sebe, ktoré nie sú v poriadku. Hneváš sa veľa keď ti niekto protirečí alebo s tebou niekto nesúhlasí? Vadí ti, ak nie je niečo podľa teba? Neznášaš, keď ti niekto niečo vytkne alebo ťa niekto napomenie? Chceš mať veci pod kontrolou a ty chceš byť šéf? Baví ťa nadmerne rozoberať životy ľudí okolo so svojimi kamoškami? Nečítaš/nepozeráš náhodou čosi, čo sa nepatrí na svätú ženu? Žiarliš na všetky ženy, ktoré sú podľa teba krajšie, chudšie, milšie, usmievavejšie? Ako sa vieš ovládať (pokiaľ ide o svoje nálady, hnev, domýšľanie, jedlo)? 
Neviem, s čím ty bojuješ, máš ale určite niečo, čoho sa potrebuješ zbaviť. Prvý krok k svätosti obnáša práve hľadanie svojich nedostatkov a ich odstraňovanie. Neočakávaj svätosť len od svojho budúceho manžela, ale daj mu ženu, ktorá bude svätá spolu s ním. 

Modli sa

Všetky ostatné body, ktoré som doteraz spomínal súvisia s tým, čo môžeš robiť ty sama a na čo si máš dávať pozor. Tento bod je však tiež veľmi dôležitý, keďže vieme, že bez Boha nemôžeme nič dobré urobiť. Ak túžiš po dobrom a svätom manželovi, je múdre do tohto procesu zapojiť toho, ktorý je dobrý a svätý. Pros Boha často za svojho budúceho manžela. On vo svojej prozreteľnosti presne vie, kto to je a čo potrebuje. Modli sa, aby bol svätý a aby sa skutočne usiloval o tú pravú dokonalosť. Modli sa, aby bol chránený od všetkého zlého, čo sa mu v tomto svete predkladá. Boh tieto modlitby rád vypočuje, lebo pramenia z lásky k blížnemu a slúžia mu na dobro. Zároveň sa modli aj za seba samú, aby si s Božou pomocou aj ty bola preňho svätou manželkou a časom matkou vašich spoločných detí. Svätosť a dobro sa bez Boha naozaj dosiahnuť nedajú, mnohí to skúšali, nikto to nezvládol sám. Existuje mnoho modlitieb, ktoré sa môžeš za neho a za seba modliť, ja by som ti však odporučil ešte jednu vec – pôst. Zriekaj sa vecí, ktoré máš rada už teraz pre svojho budúceho manžela. Takéto zriekanie sa má veľkú cenu a váhu v Božích očiach a bude mať obrovské ovocie vo vašom budúcom spoločnom živote. 

Záver

Každej jednej z vás, ktorá čítala tento článok želám, aby ste raz mali dobrých a svätých manželov. Želám vám aj veľa trpezlivosti a vytrvalosti, ktoré dnes toľkým ženám chýbajú. Ak chýba vytrvalosť a trpezlivosť, človek časom poľaví a zníži sebe aj svojmu budúcemu partnerovi latku a takmer vždy to znamená, že obaja začnú robiť nemúdre a nedobré veci. Neznižuj latky, ži ako máš a neboj sa to očakávať aj od svojho budúceho partnera.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!