Aký zmysel má sexualita, ak som single?

Sexualita nie je len o sexe. Tvoja sexualita má duchovný a vzťahový význam.

Aký zmysel má sexualita, ak som single?
Foto: © freepik.com

Pre mnohých kresťanov bolo biblické učenie o sexe zhrnuté do jediného povzbudenia „uchovať si sex do svadby.“ Aj keď je daná rada oprávnená, v tom najlepšom prípade sa ukázala ako nedostatočná odpoveď na otázky a nejasnosti ohľadom sexu v reálnom živote. Aký zmysel má sexualita, ak som single? Čo ak sa nikdy neožením/nevydám? Inými slovami, prečo nás Boh stvoril ako sexuálne bytosti, a prečo Mu tak veľmi záleží na tom, ako narábame so svojou sexualitou? 
 

Boh nestvoril sexualitu predovšetkým pre manželstvo. 


Sexualita je pre mnohých mätúca, pretože nechápeme jej základný význam. Keď prakticky takmer na každú otázku ohľadom sexu odpovedáme nejakou verziou „uchovaj si sex do svadby“, tak nám chýba rozsiahlejšie vysvetlenie o zmysle biblickej sexuality. A preto ťa možno šokuje nasledujúce tvrdenie:  

Boh nestvoril sexualitu predovšetkým pre manželstvo. 

Ak si single, zaobchádzanie s tvojou sexualitou neznamená jednoducho len udržať sa čistým, kým ti Boh nedá manžela/manželku. Tvoja sexualita má duchovný a vzťahový význam, ktorý ďaleko prevyšuje uchovanie sexu do manželstva.
 

Jeho zmluvná láska

Boh nás stvoril ako sexuálne bytosti, aby nás niečomu naučil – a manželstvo je toho len ozvenou. Úmyselne stvoril našu sexualitu ako metaforu, ktorá nás má učiť o Jeho zmluvnej láske. Každý jeden z nás, single alebo v manželstve, muž alebo žena, sexuálne aktívny alebo žijúci v celibáte, sa má niečo naučiť o Božej láske práve zo skúsenosti s našou vlastnou sexualitou.  

Ak sa ti táto myšlienka zdá čudná, pouvažuj o tom, čo napísal John Piper: “Základným dôvodom (nie jediným), prečo sme sexuálni, je to, aby sa Boh stal hlboko poznateľným.”
 

Všetko, čo Boh na tejto zemi stvoril, bolo zámerne navrhnuté tak, aby vyjadrovalo niečo z Jeho povahy a prirodzenosti.


Zamysli sa nad tým takto: Všetko, čo Boh na tejto zemi stvoril, bolo zámerne navrhnuté tak, aby vyjadrovalo niečo z Jeho povahy a prirodzenosti. Biblia poukazuje na to, že fyzické veci ako stromy, voda, vietor a zvieratá nám komunikujú duchovné pravdy. Podobne, naše skúsenosti hladu, smädu, únavy a choroby sú metafory poukazujúce na naše duchovné potreby a stav. Nie je to obyčajná náhoda, ale zámer. Uvažuj nad levom a baránkom – Boh ich zámerne stvoril vediac, že nás jeden deň budú učiť o Ježišovi.

Boh rovnako zámerne postupoval pri navrhnutí sexuality. 

Nebol si stvorený so sexuálnymi orgánmi a túžbami iba preto, aby si sa mohol oženiť/vydať a mať deti. Celá dráma našej sexuality, vrátane slobodného stavu, manželstva a plodenia, sú časťami väčšieho obrazu.
 

Stvorený pre dôverný vzťah

Kresťanská tradícia, že sex bol stvorený pre manželstvo, vysvetľuje sexualitu takým úzkoprsým spôsobom, že slobodní ľudia zostávajú bezradní. Ak je sex len do manželstva, prečo mám ako slobodný muž alebo žena také silné sexuálne túžby? Prečo Boh túto túžbu neodníma do času, kým mi daruje manželku/manžela? A prečo Ho vôbec trápi, či som mal sex s niekým, kto nie je mojím manželom/manželkou? 

Ako odpovieme na tieto otázky? Tým, že si uvedomíme, že Boh stvoril sexualitu, aby nám pomohol pochopiť zmluvnú lásku. Zmluvná láska ide ďalej ako romantické city či radosť z hlbokého priateľstva. Základom takejto lásky je sľub, ktorý nie je možné porušiť, a to je láska, akou Boh miluje svoj ľud. Zastrešujúcim odkazom Biblie je Božia zmluvná láska – hovorí o tom, že Boh sa obetavou, vášnivou láskou snaží priviesť nás do spoločenstva s Ním. Tvoja sexualita je hlbokým hmatateľným dôkazom o tejto pravde. A síce:  

  • Sexuálna túžba ťa pozýva k tomu, aby si sa usiloval o zmluvu. 

  • Sexuálna intimita v rámci manželstva je oslavou zmluvy. 

  • Sexuálna vernosť je sľubom zmluvy. 

Pre slobodných je najdôležitejším prvý bod: Sexuálna túžba ťa pozýva k tomu, aby si sa usiloval o zmluvu.
 

Pozvanie sexuálnej túžby

Mala som možnosť byť s mnohými mladými ľuďmi. Pre viacerých týchto mladých mužov a ženy je sexuálna túžba veľký boj. Chcú prestať sledovať porno a chcú prestať masturbovať. Zaujíma ich, či je to až taký problém spať s niekým, s kým chodia. Chcú vedieť, ako „pauznúť“ sexuálne pocity. Pretože sa zdá, že ich sexuálna túžba vytvára priveľa drámy, pokušenia a hanby, často sa na ňu dívajú ako na zlú vec. Matt Chandler to povedal takto: 

„Niekedy stretávam mladých mužov, ktorí si zúfajú nad svojím sexuálnym apetítom a hovoria veci ako „Chcem len, aby mi to Boh odobral!“ A ja vždy poviem, „To naozaj nechceš.“

Mali by skôr chcieť, aby Boh posilnil ich disciplínu a silu byť poslušným, pretože sexuálna túžba je dar. Nemali by sme Boha žiadať, aby od nás odňal svoje dary. 

Musíme pamätať na to, že sexuálna túžba nie je len dobrá vec, ale je to Božia vec. Boh ti úmyselne daroval túžby, ktoré máš, aby si zdieľal svoj život a telo s druhým človekom. 

V každom jednom z nás diabol pokrútil a poškvrnil tieto túžby, aby stelesňovali, buď sebecké snaženie, alebo zahanbujúce obmedzovanie sa. Toto však nebol Boží plán na začiatku. Naša sexuálna túžba bola stvorená, aby nám pripomínala, že sme stvorení pre dôverný vzťah. Nie pre povrchné vzťahy, ani pre sexuálne uvoľnenie pred počítačom, ale pre obetujúci sa, život darujúci, dôverný vzťah, ktorý predstavuje manželská zmluva.
 

Manželská metafora

Mnohých kresťanov časom privedie sexuálna túžba k manželským sľubom. Aj vďaka sexuálnym a romantickým túžbam obetujeme čas, peniaze a naše kariérne ciele pre získanie lásky. Je to dobre! Z jedného pohľadu, sexuálne túžby nás „oblbnú“, aby sme urobili celoživotný sľub, ktorý bude od nás vyžadovať viac, ako by sme očakávali. Ale pri realizácii tohto zmluvného zasľúbenia počas nášho života, vzťahovo a fyzicky napodobňujeme to, ako Boh miluje svoj ľud a Ježiš miluje svoju nevestu Cirkev. 
 

Manželstvo nie je odpoveďou na tvoju samotu...


Manželstvo je však len obrazom skutočného dôverného vzťahu, pre ktorý sme boli stvorení. Manželstvo nie je odpoveďou na tvoju samotu, je metaforou, je obrazom tejto odpovede. Práve to je príčinou, prečo manželstvo, i keď krásne, nakoniec zlyhá v snahe naplniť tvoju najhlbšiu túžbu byť poznaný a milovaný.  

Prečo, myslíš, že nebude manželstvo v nebi? Pretože v realite dôverného vzťahu s Bohom už nebudeme potrebovať žiadnu metaforu. 

Spomeň si napríklad, ako si sa snažil popísať priateľovi chuť nejakého cudzokrajného jedla. Ako by si opísal kiwi niekomu, kto ho nikdy predtým nejedol? Možno by si povedal, že chutí ako mix melónu a jahody, a povrch má podobný broskyni. V momente ako tvoj priateľ konečne kiwi ochutná, tvoj popis sa síce bude zdať trochu pravdivý, ale neúplný. Nepokračoval by si s nekonečnými vysvetleniami o tom, ako kiwi chutí. Teraz to už tvoj priateľ vie oveľa lepšie ako čokoľvek, čo by si mu k tomu doplnil. Takto by sme sa mali pozerať na manželstvo (a manželský sex). Je to len priblíženie sa k niečomu, čo je nekonečne väčšie. Či sme alebo nie sme v manželstve, metafora nie je to podstatné. Sme povolaní usilovať sa o to pravé — o dôverné poznanie a spoločenstvo s Bohom. 

Apoštol Pavol, nezadaný muž, písal o duchovnom význame manželstva. Chcela by som vedieť, či jeho vzťah s Ježišom bol taký dôverný, že už nepotreboval „obraz“. Možno preto, že ochutnal skutočný vzťah, pochopil oboje - aj svätosť manželstva ako obrazu, ale tiež to, ako tento obraz bledne v porovnaní so životom v Kristovi a pre Krista. Neustále pripomínal ranej Cirkvi, že život nájdeme v dôvernom poznaní Ježiša.
 

Vymeniť menšie za väčšie

Mnohí kresťania uverili lacnejšej verzii sexu, dokonca aj v manželstve. Sex nie je iba o osobnom naplnení a uspokojení sexuálnej túžby. Je to volanie k niečomu nekonečne väčšiemu. Je to fyzické pripomenutie toho, že sme nikdy nemali žiť v rozdelení a sebeckom pôžitku. Boli sme stvorení pre zasľúbenie, otvorenie sa, prežívanie a zdieľanie lásky, ktorá nás vyzýva darovať samých seba. 

Ak si single, si pozvaný darovať samého seba cez sebazaprenie a službu Božiemu ľudu. Tvoje nenaplnené sexuálne túžby a potreby sú fyzickým pripomenutím toho, že si určený pre dôverný vzťah – v konečnom dôsledku pre dôverný vzťah s Bohom. Prosím, nemysli si, že nájdením toho pravého partnera sa skončí obdobie nenaplnených túžob a sebazaprení pre Krista. Manželstvo, ako písal Pavol, má svoje vlastné požiadavky, rozptýlenia a sklamania. Dokonca ani v raji, pred pádom, Adam Eve nestačil. Chcela a potrebovala viac.  

Tvoja sexualita bola stvorená, aby ťa učila o vernom Bohu... o túžbe po Ňom, o nasledovaní Ho, radosti v Ňom a zasľúbení s Ním. Nedaj sa tak vyrušiť metaforou, aby ti ušlo to skutočné, po čom tvoje srdce túži. 


Autor: Juli Slattery

Preklad: Františka Olejárová

Zdroj: https://www.boundless.org/adulthood/sexuality/whats-the-purpose-of-sexuality-if-im-single/

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!