Čím muž zraňuje ženu

Žena je pre muža pomoc rovnocenná (Gen 2,18). Z hebrejského Ezer Kenegdo. Ezer znamená pomoc - ten, kto ťa zachráni zo smrteľného nebezpečenstva. Kenegdo znamená rovnocenná - oproti mne, s kým sa budem dopĺňať a viesť dialóg.

Čím muž zraňuje ženu
Foto: © pexels.com

Človek potrebuje druhého, aby rozpoznal svoju IDENTITU muža a IDENTITU ženy. Identita je moja tvár. Ja svoju tvár nevidím, iba pozerajúc sa na druhého, cez vzťah s druhým či vzájomným dopĺňaním sa – a takto odkrývam svoju tvár.

Žena a muž nie sú rovnakí, ale sú rovnocenní. To, že nie sú rovnakí znamená, že sú rozdielni - je to dar, ktorý treba odkrývať v druhom – a to vzájomným dopĺňaním sa, čím vzniká dokonalá jednota.

Vzájomným dopĺňaním sa muža a ženy vzniká dokonalá jednota.

ŽENA je emotívnejšia, potrebuje povzbudenie a docenenie.
MUŽ je rozumový, nezávislejší a hľadá viac slobody.

Čím muž zraňuje ženu?

1. Slovom:

- keď jej nehovorí: Mám ťa rád! Si úžasná! Milujem ťa! Si krásna! – nie 1x, žena to potrebuje počuť pravidelne

- keď ju nepoprosí o odpustenie: Odpusť mi! Prepáč mi!

- keď ju nepochváli: pred deťmi, inými ľuďmi, tým jej neprejaví úctu a vzácnosť (Prísl 31,28)
ŽENA potrebuje cítiť, že nie je len prostriedok, pre službu či úžitok, ale je cenná kvôli tomu, že je, že existuje

- keď sa nechce s ňou zdieľať: s tým, čo prežíva, s čím sa borí, ako sa mal počas dňa = tichá domácnosť
ŽENA potrebuje byť vtiahnutá do dobrodružstva Muža a zdieľať jeho dobrodružstvo.

- keď nenechá ženu vyjadriť svoj názor, vyrozprávať sa, čo cíti, čo prežíva

- keď sa nezaujíma, čím žena žila počas dňa

- tvrdými a hrubými slovami, ktoré ju odpíšu pred inými /napr. vtipy o blondínkach/

- keď sa nepoďakuje za vyžehlené, vypraté veci, obed – muž to berie ako samozrejmosť

- keď si nevšíma detaily - nevšimne a nepochváli jej oblečenie, make-up, účes. Príklad: ŽENA príde od kaderníka: „Miláčik, pozri sa na mňa.“ MUŽ: „A za toto si dala toľko peňazí?!“

- mužovou NEROZHODNOSŤOU: MUŽ všetko necháva na ženu.
ŽENA sa však chce nechať viesť MUŽOM – to jej dáva istotu, stabilitu a ochranu!

- keď (muž) nezdieľa víziu = predstavu, ktorú má pre spoločný život. Nepovie jej, ako si čo predstavuje on - ako spravovať majetok, ako vychovávať deti, priority pre ich budúcnosť. Nezapjojí ženu do širšej vízie – ako by to mohli realizovať spolu a na čo sa zamerať.

2. Gestom:

- keď sa (muž) zbavuje sa zodpovednosti: nie je pri výchove detí, chode rodiny, peniaze,...

- keď ju neprekvapí niečím neočakávaným:
napr. - pozvanie do reštaurácie len tak, aby boli spolu
        - na narodeniny: kúpi kvety, ktoré má rada
        - urobí v nedeľu obed, pripraví stôl, obrúsky       
        - poupratuje izbu, dom

- keď nie je gentleman:
napr. - otvorí dvere
        - nechá vojsť ženu prvú
        - zoberie jej kabát
        - nenechá ju niesť ťažké veci

- nemá poriadok vo veciach: rozhádzané topánky, oblečenie

- chodí neupravený, neumytý, zarastený...


MUŽ najviac zraňuje ženu tým, keď:

- jej nedáva ISTOTU, STABILITU, OCHRANU = dôveru

- je NEROZHODNÝ

Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža. (Ef 5, 25 - 33)


Spracované podľa prednášky zo semináru pre mužov – KOINONIA JÁN KRSTITEĽ.
Spracovala: Simona

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!