Děkuju mužům, kteří za mě dávají svůj život

Přemýšlela jsem nad tím, proč jsem tak ráda ženou. Vidím tolik žen, které se snaží vyrovnat mužům a někdy jakoby zapírat svou ženskost. Myslím, že jsem přišla na jednu z příčin toho, proč se nebojím být ženou, proč jsem dokázala přijmout svou křehkost, něžnost, citlivost a všechnu ženskost v každé buňce mého těla. Měla jsem veliké štěstí. Bůh mě obklopil opravdovými, statečnými muži, jejichž síla se projevuje šířkou srdce, velkorysostí a pohotovostí. Díky každému z Vás! Díky Bohu za Vás! Chtěla bych, abyste alespoň trochu zahlédli, jak moc jste změnili můj život a co vše činíte skrz možná zdánlivě „nepatrné“ skutky v životech žen kolem Vás. Chci Vás povzbudit, abyste vytrvali v boji na straně Dobra a rostli a sílili den po dni. Abyste za nás stále dávali život kapku po kapce, protože to má opravdu smysl. Já ve Vás vidím hrdiny našeho století. Proto tu odkrývám část svého srdce, několik chvil, za které bych chtěla moc poděkovat. Abyste prostě věděli, jak velkou můžou mít cenu kapky Vaší statečnosti, velkorysosti a nesobecké lásky.

Děkuju mužům, kteří za mě dávají svůj život
Foto: © pexels.com

Děkuju Vám za to, že nejste pasivní, že jste aktivními bojovníky na straně Dobra i uprostřed bojů mého života.

Děkuji za Vaši snahu udělat vše, co je ve Vašich silách.

Děkuji za to, že jste Boží a já Vám můžu důvěřovat.

Děkuju tomu muži, který se mnou zůstal v zimě ve vánici na vrcholku hory a spravoval mi snowboard, když mi nešel obout a všichni kamarádi ujeli.

Děkuji tomu muži, který na mě položil svou bundu, když jsem ležela ve sněhu se zlomenou rukou.

Děkuji tomu muži, který pravidelně spravuje všechny věci, co se mi podaří rozbít (a že jich není málo).

Děkuji všem těm mužům, kteří mi pomáhají nosit těžké věci. Děkuju průvodčím ve vlaku, kteří mi pomáhají s taškou.

Děkuji všem mužům, kteří mi podrželi dveře.

Děkuji tomu muži, který mi koupil pepřáky a naučil mě s nimi zacházet. A zalepil tak svým činem a svou přítomností v mém životě ránu a strach z toho, že mi chtěl cizí člověk ve městě ublížit.

Děkuji tomu muži, který mi, když jsem zmatená a nervózní pobíhala před premiérou představení z místa na místo, řekl: „Všechno bude dobrý.“

Děkuji tomu muži, který mě chrání v pracovní skupině, kde jsem jediná žena. Děkuji mu za to, že ke mně přistupuje citlivě a je ochoten se mě zastat před ostatními muži.

Děkuji všem mužům, kteří se mě někdy zastali před ostatními.

Děkuji těm mužům, kteří mi svým jednáním připomínají, že mám hodnotu taková, jaká jsem.

Děkuji těm mužům, kteří mi svým jednáním připomínají, že mám hodnotu taková, jaká jsem.

Děkuju všem mužům, kteří mi vyjadřují, že mě mají rádi bez ohledu na to, zda procházím měřítky tohoto světa.

Děkuji tomu muži, který mi jako puberťačce vykal a oslovoval mě slečno, protože mi to ve zmatených pubertálních letech pomohlo uvědomovat si mou důstojnost.

Děkuji všem mužům, kteří se na mě dokázali podívat pravdivým, láskyplným pohledem a pojmenovali mé dary a schopnosti, které jsem si neuvědomovala.

Děkuji všem mužům, kteří za mě děkují.

Děkuju všem mužům, kteří ke mně přistupují s otcovskou starostlivostí a péčí.

Děkuji tomu muži, který mě pevně stiskl k sobě, vzal do náruče a rozesmál mě, když jsem byla nemocná, bez života a cítila v srdci beznaděj.

Děkuji tomu muži, který se o mě staral na oslavě, když mi bylo špatně. Děkuju za tu horlivost, se kterou donesl úplně vše, co ho jen napadlo, že by mi mohlo pomoct.

Děkuji tomu muži, který okamžitě zastavil skupinovou práci a šel hledat paralen, když jsem se během práce tiše zmínila, že mě bolí hlava. Děkuji za to, že práci převzal za mě a poslal mě si lehnout, když žádný prášek nenašel.

Děkuji těm mužům, kteří za mě někdy vzali můj úkol nebo povinnost a poslali mě si odpočinout nebo tančit.

Děkuji tomu muži, který se mě často ptá, s čím potřebuju pomoct.

Děkuji těm mužům, kteří mi často opakují, že mi to sluší. Protože tomu někdy nevěřím, nebo na to zapomínám.

Děkuji tomu muži, který mi řekl, že nemám hubnout, že se mu líbí, jakou mám postavu přesně taková, jaká jsem.

Děkuji tomu muži, který mi řekl, že nemám hubnout, že se mu líbí, jakou mám postavu přesně taková, jaká jsem.

Děkuji všem mužům, kteří se o všech ženách a jejich křivkách vyjadřují s úctou.

Děkuji všem mužům, kteří se mnou mají trpělivost a nezlobí se na mě, ani nezvyšují hlas, ani mi nic nevyčítají, když mi něco nejde, ale trpělivě mě učí stejnou věc pořád dokola.

Děkuji všem mužům, kteří za mě bojují modlitbou.

Děkuji všem mužům, kteří mají odvahu vést se mnou dlouhé rozhovory o Bohu, životě, vztazích, o našich srdcích a Božím obrazu, který je v nich odtisknut…

Děkuji tomu muži, který, když jsem mu během dlouhého rozhovoru vypověděla všechen zmatek, co jsem v srdci měla a do kterého jsem se dostala, řekl, že to není tak velký zmatek, a měl odvahu to vše se mnou kousek po kousku rozmotávat.

Děkuji mužům, kteří se nebojí otevřít mi srdce a podělit se se mnou o svoje myšlenky a pocity.

Děkuji tomu moudrému muži, za kterým vím, že můžu přijít s jakoukoli otázkou a on ji ani mě neprohlásí za hloupou.

Děkuji tomu moudrému muži, za kterým vím, že můžu přijít s jakoukoli otázkou a on ji ani mě neprohlásí za hloupou.

Děkuji všem mužům, z jejichž ruky jsem dostala květinu. Protože díky tomu kvetu.

Děkuji všem mužům, kteří ke mně byli pravdiví a čestní a nehráli si s mým srdcem.

Děkuju tomu muži, který mi popřál spoustu dobrého a dal mi pusu na čelo.

Děkuju tomu muži, který má vždy odvahu mi povědět pravdu, i když to zrovna není příjemné. Který mi dokáže s láskou říct, když něco dělám špatně.

Děkuji tomu muži, který mě dokáže kritizovat tak láskyplným způsobem, že se v ten moment cítím víc milovaná než kritizovaná.

Děkuji tomu muži, který mě dokáže kritizovat tak láskyplným způsobem, že se v ten moment cítím víc milovaná než kritizovaná.

Děkuji těm mužům, kteří mi zůstávají nablízku nejen když se směju, ale i když pláču.

Děkuji těm mužům, kteří mi pomáhají nést mé kříže.

Děkuji těm mužům, kteří mi naslouchají natolik dobře, že si pamatují, co jsem řekla.

Děkuji těm mužům, kteří si na mě udělají vždy čas, pro které je mé srdce vzácné a snaží se mi to vyjádřit.

Děkuji těm mužům, kteří za mě dávají život den po dni, kapku po kapce. Protože to je hrdinství, kterého si opravdu vážím.

Bůh skrze Vás změnil můj život. Máte zásluhu na tom, že opravdu toužím být ženou, matkou, sestrou… a vážím si toho, že jimi můžu být.

Autor: Marie Osičková

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!