Emocionálne porno

Prekvapuje ma, že kresťania venujú pozornosť len sexuálnej pornografii, ale nikdy im nenapadla EMOCIONÁLNA PORNOGRAFIA. Čo ak je naša emocionálna reakcia rovnakou súčasťou našej sexuálnej integrity ako naša telesná reakcia? Čo ak sme sa príliš zamerali na sexuálnu žiadostivosť, až sme upadli do emocionálnej žiadostivosti?

Emocionálne porno
Foto: © pexels.com

Prekvapuje ma, že kresťania venujú pozornosť len sexuálnej pornografii, ale nikdy im nenapadla emocionálna pornofgrafia.  Nedávno sa ma pýtali na to, čo si myslím o populárnej televíznej šou „The Bachelor”  (niečo ako u nás Nevesta pre milionára). Je to reality šou, ktorá sleduje atraktívneho mladého muža. Snaží sa nájsť vhodnú nevestu, ktorú si  vyberá z plejády dievčat. Počas celého programu sa citovo naviaže na každú mladú dámu. Zvádza ich a randí s nimi. 

Pýtajú sa ma, aký mám názor na tento druh zábavy. Odpovedám: „Či už ide o knihu alebo televíznu šou, napadnú má dve jednoduché slová  ̶  emocionálne porno.” Čo je to emocionálne porno? V žiadnom prípade sa nesnažím selektovať programy, ktoré môžu resp. nemôžu pozerať veriaci. Verím, že existujú pojmy, ktoré odzrkadľujú myšlienky emocionálneho porna. Prenikajú do srdca ako zdanlivo nepodstatný problém, ktorý máme tendenciu ignorovať.

Aby sme to správne pochopili, pozrieme sa najskôr na negatívne následky sexuálneho porna. Sexuálna pornografia  zahŕňa sexuálne skutky, ktoré sú v kontraste so správnym vnímaním lásky. Sú zobrazené nereálnym spôsobom na dosiahnutie sebeckého potešenia. Snažia sa nastaviť človeka tak, aby žil za múrmi svojej fantázie a bol vzrušený ľuďmi, situáciami a vecami, ktoré v skutočnosti neexistujú. Porno vnucuje človeku nereálne očakávania. Otrávi jeho telo a myseľ. Ako kresťania máme vo zvyku dávať sexuálnu žiadostivosť na začiatok svojich hriechov. V mojom kresťanskom spoločenstve boli filmy a televízne relácie s akýmikoľvek náznakom sexuálnej scény zaradené na “čiernu listinu”. 

Čo ak je naša emocionálna reakcia rovnakou súčasťou našej sexuálnej integrity ako naša telesná reakcia?

Čo ak sme sa príliš zamerali na sexuálnu žiadostivosť, až sme upadli do emocionálnej žiadostivosti?

Ten istý jed dokáže ovplyvniť aj náš emocionálny svet. Čo ak to, čo pozeráme, napĺňa naše srdce lžami a nereálnymi očakávaniami?

Núti nás žiť vo svete fantázie a má dosah na naše skutočné vzťahy. Čo ak filmy, knihy a televízne relácie, ktoré nás zabávajú, spôsobujú, že sme podnecovaní ľuďmi, situáciami a vecami, ktoré reálne neexistujú ? 

Čo ak budujeme nereálne a nezdravé očakávania v láske a zaľúbenosti prostredníctvom zábavy? Možno je načase prehodnotiť veci, ktoré sa dostávajú do našich myslí a ovplyvňujú naše srdcia. 

Možno je načase urobiť inventúru vecí, ktoré nasávame. Spýtajme sa samých seba, aký smäd sa snažíme uhasiť v našich životoch? Hasíme ho zdravým spôsobom? Je to túžba po intimite? Po láske? Po ubezpečení?

Najnebezpečnejšie na emocionálnej aj sexuálnej pornografii je to, že sme zahĺbený vo svojej svojej fantázii. Môže to viesť k zlyhaniu v reálnom živote. Ak žijeme vo svojej fantázii, prestaneme žiť skutočný život.  Začíname prehodnocovať kritériá v láske a náklonnosti. Našim meradlom sa stáva žiadostivosť a pôžitok. Kladieme na svojich partnerov nezdravé a nereálne očakávania. Pomaly padáme do jamy sklúčenosti a nespokojnosti s realitou. 
Je to ako snažiť sa vychutnať kúsok ovocia po zhltnutí sladkostí. Všetko čo bolo sladké, náhle stráca svoju sladkosť. Čo uspokojovalo, stráca schopnosť uspokojovať. Prirodzený svet stráca svoju príťažlivosť. Tak ako nemôžeš žiť  s pomocou sladkostí, nemôžeš žiť pridlho vo svojej fantázii.  
Realita vždy zvíťazí.

Priatelia, boli ste stvorení, aby ste si vychutnávali emocionálne a sexuálne potešenia v skutočnom živote a v skutočných vzťahoch.  Neotupujte svoje  zmysly, ktoré vám dal Boh, tým že sa poddáte chvíľkovým potešeniam z nereálnych očakávaní. Boli ste stvorení pre niečo oveľa viac ako je toto.


Autor: Debra Fileta
Preklad: Soňa Pätoprstá

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!