Hoci Boh nemá mobil, nezabúdajme k Nemu volať ...

Človek občas odbočí z cesty, niekedy možno ani nevie ako a stráca sa.

Hoci Boh nemá mobil, nezabúdajme k Nemu volať ...
Foto: © pexels.com

Človek občas odbočí z cesty, niekedy možno ani nevie ako a stráca sa. Je to vtedy, keď prvé miesto v našom živote nepatrí Bohu, keď svoj voľný čas využívame na to, čo nás od Neho vzďaľuje. No ak si uvedomíme toto odbočenie, môžeme sa nechať Božou milosťou opäť vrátiť na Jeho cestu, v Jeho blízkosti.

Netreba zúfať, že všetko je stratené, práve moment uvedomenia si, že je všetko stratené, a že jedine On nás môže zachrániť, je moment, kedy sa všetko znova začne uzdravovať. A kto bol stratený, sa nájde.

​Netreba zúfať, že všetko je stratené, práve moment uvedomenia si, že je všetko stratené, a že jedine On nás môže zachrániť, je moment, kedy sa všetko znova začne uzdravovať. 

A tak sa stačí vrátiť k bodu zlyhania a tam sa utiekať k Bohu a nechať sa nasmerovať a liečiť. To nepoukazuje na to, že môžeme neustále robiť chyby, ale pomáha nám to uvedomovať si fakt, že ak to aj my vzdáme, On to s nami nikdy nevzdá! Vie, že nie sme neomyľní, že sa učíme z vlastných chýb celý život a vstupujeme do tej istej rieky nie dvakrát, ale často aj stokrát, no popritom všetkom ľudskom a hriešnom, by sme mali stále mať za príklad Jeho lásku a z nej sa učiť, ako žiť.

A hoci sa občas topíme vo svojich zlyhaniach a pýtame sa Prečo? Ako ďalej? Prečo ja? Kde si, Bože? Pamätajme, že učiteľ je počas testu vždy potichu a Boh čaká, kým Ho pozveme do nášho problému, kým sami prídeme na to, že sme slabí a túžime sa vrátiť k Nemu a mať túžbu prekonávať tieto naše zlyhania, znova vstať, odpustiť sebe, druhému, rovnako milovať druhých, ale aj seba, nevracať sa do minulosti a pozerať viac na to, ako ľahko sa vstáva s Ním, než ako sme hlboko padli bez Neho.

Pamätajme, že učiteľ je počas testu vždy potichu a Boh čaká, kým Ho pozveme do nášho problému.


Minulosť sa minula, už nie je! Hriechy sú odpustené, zlyhania zabudnuté, Božia láska bezhraničná. A ani Jeho vytrvalosť bojovať o naše srdce, nikdy neskončí! Hoci sme Ho už možno veľakrát podviedli a Jeho miesto nahradilo niečo iné alebo niekto iný. On je žiarlivý Boh, ktorý sa túži o nás starať a zahŕňať nás tým, čo nám tento svet dať nedokáže. Zatiaľ, čo my bojujeme o ľudí a chceme, aby nám patrili a chceme, aby sa od hlavy až po päty zmenili podľa našej predstavy, zatiaľ Boh bojuje o nás presne o takých, akí sme!

Uvedomujme si túto skutočnosť, tento záujem a pozornosť, ktorú púta neustále tým, ako klope na dvere nášho srdca, ako nám občas zablokuje cestu nie preto, aby sme mali problémy, ale preto, aby sme inou šli cestou, a tak sa problémom vyhli. Vnímame Ho a dôverujme Jeho plánu s Nami a Jeho láske, ktorá je schopná za nás zomrieť aj žiť. Volajme k Nemu, hlásme sa k Nemu, bojujme aj my o Neho! On je jediný operátor, ku ktorému, keď voláme, nestojí nás to nič, práve naopak, On za nás zaplatil smrťou vlastného Syna, ktorého poslal ako obetu. A za tým všetkým je Láska, za tým všetkým je ON!


Autor: Dominika 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!