List budúcej neveste

Ja, muž zatiaľ neznámy, som sa rozhodol napísať Tebe, neveste skrytej v Bohu.

List budúcej neveste
Foto: © pexels.com

„Drahá nevesta, moja milá,

chcem, aby si vedela, že som tu, existujem.

Nie som vymyslená postava Tvojho sveta. Určite ani nespĺňam všetky Tvoje predstavy o mne, lebo mám veľa chýb a nedostatkov. No napriek tomu verím, že pochopíš celý môj mužský vnútorný svet, o ktorom Ti chcem raz porozprávať, ktorý Ti raz túžim odhaliť, a ktorého súčasťou sa staneš aj Ty.

Ver mi, že sa aj ja budem snažiť pochopiť krásu, rozmanitosť a hĺbku Tvojho ženského bytia.

Nemusíš sa báť, že si po Teba neprídem… Lebo keď sa modlíš k nášmu Oteckovi, vedz, že v pravej chvíľke, možno keď to budeš najmenej čakať, spojí naše cesty a stretneme sa!

Často na teba myslím... Si v práci alebo v škole? Ako sa asi máš? Plačeš alebo sa smeješ? Nie si smutná? Čo Ťa trápi? Nechceš sa vyrozprávať? Nebolí Ťa niečo? Nepotrebuješ objatie?

Kiež by som si Ťa mohol silne privinúť do svojho náručia, objať Ťa, pobozkať a povedať: „Zvládneme to! Nemaj strach. Spolu s naším nebeským Ockom sme skutočne silní!“

On nás miluje a my milujeme Jeho. Nie je to krásne? On je náš a my sme Jeho.

Drží nás pevne za ruky, teba z jednej strany a mňa z druhej.

So smútkom musím priznať – a veľmi ma to mrzí –, že sa niekedy chcem vytrhnúť z Jeho dlane, lebo ma zvádzajú pokušenia tohto sveta.

Modlím sa, aby som si zachoval svoj dar čistoty pre Teba, a neupadol do hriechu smilstva.

Tak, ako sa teraz snažím byť verným mužom, chcem Ti byť raz aj verným manželom, nielen na chvíľu, ale celý náš spoločný život.

V mene Pána Ježiša Krista a na príhovor Panny Márie prosím nebeského Ocka o vytrvalosť v modlitbe pre nás oboch. O Jeho ochranu a požehnanie našej každodennej práce.

Aby sme vedeli:

- pochopiť sa v trápeniach,

- tešiť sa v radostiach,

- starať sa o seba v chorobe,

- bojovať v pokušeniach,

- odpúšťať si v hádke,

a najmä milovať sa v Láske!

Nech nás obdarí čistým a milujúcim srdcom, ktoré raz bude ochotné prijať deti ako Jeho veľký dar, a výchovou v kresťanskom duchu ich formovať pravým kresťanským hodnotám.

A nech nás spojí v pravý čas, o ktorom vie len On.

Modlím sa za Teba každý večer a pred spaním si žehnám vankúš krížom, s myšlienkou na Teba, aby si aj Ty mala pokojný spánok.

Sľubujem Ti, že vydržím a počkám na Teba, tak ako čakáš aj Ty na mňa!

S láskou,

Tvoj budúci manžel

Autor: Neznámy bojovník (22)

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!