Modlitba za budúceho manžela

Veľa modlitieb sa mi ponúkalo, mnoho ich už bolo napísaných… ale ani jedna nebola môjmu srdcu blízka, ani v jednej som sa nenašla. A tak prišiel On… Duch Svätý so svojou mocou a milosťou. A toto je Jeho dielo, ktoré sa zrodilo z túžby nájsť, teda skôr byť nájdená človekom, ktorý mi bol v Jeho úžasnom pláne predurčený.

Modlitba za budúceho manžela
Foto: © freepik.com

​Ľudia mi vraveli, že nikto taký neexistuje. Ale pre objasnenie, ja vo svojom zamyslení netúžim po vysokom tmavovlasom fešákovi so zelenými očami, čo bude vedieť hrať na gitare, milovať upratovanie a ktorého najobľúbenejším miestom v domácnosti bude kuchyňa - samozrejme, nie aby v nej jedával, ale vyváral celej rodine :) .

Moje zamyslenie hovorí o mužovi, Božom bojovníkovi, ktorého srdce je pevne zakorenené v Bohu. O človeku, ktorému Desatoro nie je cudzie, ktorý nie je ľahostajný voči svojmu okoliu, ktorý odumrel sebe, aby mohol žiť pre ostatných.

“Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte VŽDY jeho tvár.”  (Ž 105, 4)

Denne sa snažím o to isté, denne sa pokúšam zomierať sama sebe, aby som tu mohla byť pre iných. Preto si myslím, že netúžim po človeku, ktorý by neexistoval. Hľadám len to, čo sama ponúkam. A aj takouto formou, cez svoje zamyslenie, sa mu snažím pomáhať v jeho každodenných skúškach, zatiaľ “len” takto na diaľku, ale verím, že raz tieto jeho prekážky budem zdolávať spolu s ním.

Prajem si, aby bolo toto moje zamyslenie povzbudením pre mladých, ktorí túžia, hľadajú, vyčkávajú… Zistite, čo VY ponúkate svetu, a potom spoznáte, koho hľadáte. A verte mi, ona či on bude existovať. Chyba, už EXISTUJE, ak je to Jeho vôľa. Preto najprv hľadajte Jeho vôľu, ostatné vám bude vyjavené.

 

Ocko,

Ty si spojil srdce Tvojej milovanej Nevesty Márie so srdcom Tvojho verného služobníka Jozefa;
spoj aj moje nehodné srdce so srdcom toho, ktorého si mi vybral za najlepšieho spoločníka na ceste životom;
daj, prosím, tomu, ktorému raz vložím srdce do dlaní...

Chápavé oči, ktorými nebude hľadieť žiadostivo ani opovržlivo, ale ktorými vždy uvidí biednych a utrápených tohto sveta...
Pozorné uši, ktorými nebude vyhľadávať klebety ani plané reči, ale ktorými bude stále pripravený zachytiť volanie núdzneho i Tvoj Otcovský hlas...
Radostné pery, ktorými nevysloví nadávku ani urážku, ale ktorými bude hlásať Tvoje evanjelium deň čo deň...
Milosrdné ruky, ktorými nebude hroziť ani trestať, ale ktorými bude dvíhať padnutých z prachu zeme...
Silné nohy, ktorými nebude šliapať po bedároch, ale ktorými bude kráčať po ceste, ktorú mu ukážeš...
A milujúce srdce, ktoré nebude mať kamenné múry, ale ktoré bude otvorené pre každého, kto bude potrebovať prijatie a teplo domova.

Ocko, daj, aby…

budoval, čo bude zničené,
obväzoval, čo bude zranené,
spájal, čo bude rozdelené,
dvíhal, čo bude padnuté,
zohrieval, čo bude skrehnuté,
hladil, čo bude stŕpnuté
a MILOVAL, čo mu bude zverené.

Svätý Jozef, pretože si Boha miloval nadovšetko, tebe bol zverený najväčší poklad na zemi – Boží Syn, Ježiš, i Jeho Matka, Mária;
daj, aby som svoje srdce raz zverila do rúk tomu, ktorý bude Boha milovať viac ako mňa, a mňa ako seba samého.
Daj, aby podľa tvojho vzoru s láskou, verne a zodpovedne spravoval všetko, čo mu Nebeský Otec odovzdá do starostlivosti.
Daj, aby raz deti prijal ako veľký dar tak, ako si ty prijal Jeho jediného Syna, miloval ich bezpodmienečne a vždy myslel na ich dobrá, nielen pozemské, ale hlavne nebeské.
A daj, aby vo všetkých ľuďoch videl samého Krista a bol si vedomý, že službou iným slúži samotnému Stvoriteľovi.

Ocko, nech v pokore dokáže ohnúť kolená pred Tebou, nech sa v každom čase s dôverou obracia na Tvoje nekonečné milosrdenstvo a nech Ťa nasleduje s nerozdeleným srdcom, verný svojmu povolaniu, do ktorého ho pozveš.

 

AMEN.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!