Prečo nechodiť s mužom, ktorý nepozná Boha?

...

Ako veriace dievča sa s tým určite stretneš. Prejaví o teba záujem muž, ktorý ťa úplne očarí. Premýšľaš, či s ním začneš budovať vzťah. Potom to príde: zistíš, že tento muž nepozná Boha. Čo bude nasledovať? Ako sa zachováš?

Prečo nechodiť s mužom, ktorý nepozná Boha?
Foto: © freepik.com

​Nebudem tu písať to, čo máš alebo nemáš robiť v takejto situácii. V tomto článku chcem písať o dôvodoch, prečo by podľa môjho názoru veriace ženy nemali vstupovať do vzťahu s mužom, ktorý nemá osobný vzťah s Bohom. Dôvody, prečo hovorím „nie“ sú založené na mojej osobnej skúsenosti a na skúsenostiach žienok v mojom okolí.
 

1| Bude tento muž v budúcnosti pre teba kňazom?

Daný muž môže byť veľmi dobrým mužom. Viem a verím, že viacero mužov, ktorí prejavia o teba záujem, sú v hĺbke duše veľmi dobrými mužmi. Môžete si spolu rozumieť po všetkých stránkach. V jednej však jednota nebude. Bude vám chýbať duchovná jednota. Niekedy je mi smutno z toho, keď počujem veriace žienky hovoriť: „Je pekný, milý, stará sa o mňa, počúva ma, obetuje sa pre mňa, vždy si nájde na mňa čas, má prácu, má auto. Je ku mne dobrý. Veď zas tak moc nevadí, že nie je veriaci. Čo viac si môžem priať?“

Ja na to hovorím: „Máš právo na viac!“ Možno sa ti duchovná jednota na začiatku vzťahu nezdá byť dôležitá. Je to však kľúčová oblasť, aj keď nie jediná podstatná. Priznajme si to. Na začiatku vzťahu máme ružové okuliare. Sme rady, keď je náš drahý po našom boku. Sme veľmi šťastné.

Postupne však príde čas robiť rozhodnutia. Napríklad v oblasti čistoty (bude ťa to stáť veľa sily vysvetľovať, prečo s ním nechceš intímne žiť), spoločnej budúcnosti... Veľmi ťažko sa pre niečo rozhoduje, keď nemáte spoločný, jednotný základ. Keď nejdete za spoločným cieľom. Môžete byť jednotní vo všetkých oblastiach života. Keď však vo vzťahu nie je duchovná jednota, vedie to k viacerým komplikáciám.
 

Ak Boh nezasiahne, neobráti muža, drahá žienka, márne sa budeš namáhať.


Rada by som sa dotkla jednej veci. Mojimi slovami vôbec nechcem mariť Božiu milosť v človeku a zatracovať ho. Vždy je nádej na obrátenie. Viaceré žienky mi však prídu tak nasiaknuté filmom A walk to remember, že ich snaha obrátiť ich priateľa smeruje k úplnému opaku obrátenia.

Ak Boh nezasiahne, neobráti muža, drahá žienka, márne sa budeš namáhať. Poznám viaceré manželské páry, kde muž „toleroval“ vieru ženy na začiatku. Potom, v manželstve, sa situácia obrátila. Muž sa začal žene vysmievať z jej viery, začal ju zosmiešňovať pred priateľmi, aj deťmi. Moja otázka teda znie: „Chceš len toleranciu alebo chceš, aby bol tento muž pre teba a tvoju rodinu kňazom?“

Vieš, to, že ženy prebrali vodcovské úlohy vo vedení duchovna (napríklad v súčasnosti častokrát ženy ťahajú mužov do kostola, volajú ich do modlitby, ženy sú tie, ktoré vzdelávajú deti o viere), ešte neznamená, že to tak musí byť. Ja dokonca verím, že to tak nemá byť. Tým nehovorím, že ženy sú niečo menej alebo že by to nedokázali.
 

Môžete si spolu rozumieť po všetkých stránkach. V jednej však jednota nebude. Bude vám chýbať duchovná jednota.


Len snívam o tom, že muži budú tí, ktorí budú kňazmi pre naše rodiny. To znamená, že nás povedú k Bohu. Nie, aby sme ich my, ženy, ťahali k Nemu. Toto môže byť veľmi ťažko realizovateľné s mužom, ktorý nemá osobný vzťah s Bohom. Mojou ďalšou otázkou dobudúcna je: „Ty chceš viesť deti k Bohu, tvoj muž nie. Ako ich teda budete vychovávať?“ Videla som už veľa zmätených detí presne z tohto dôvodu. Preto je veľmi dôležité si pred vstupom do vzťahu zodpovedať otázku: „Bude tento muž pre mňa a našu rodinu kňazom?“
 

2| Si ochotná počkať na muža, ktorý bude pre teba kňazom?

Toto je ďalšia z dôležitých otázok. Žienka častokrát nie je jednoducho ochotná počkať si. Deje sa to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je netrpezlivosť. Príliš dlho čakala na svojho princa. Keď už konečne nejaký príde, berie ho. Bez rozlíšenia, bez uváženia a hrnie sa do vzťahu.

Drahá žienka, dopraj si čas. Nadýchni sa a vydýchni. To, že nejaký muž o teba prejaví záujem ešte neznamená, že s ním musíš vstúpiť do vzťahu. Nehovorím, že daný muž nie je dobrý. Len hovorím, že stojí za to byť trpezlivá, počkať a dopriať si čas na rozlíšenie. Občas to bude chcieť povedať „nie“ na dobrú možnosť, aby si mohla povedať „áno“ na najlepšiu možnosť.

Najlepšou možnosťou myslím možnosť, ktorú má pre teba pripravenú Boh. Nie tú, pre ktorú sa rozhodneš, lebo tu žiadna iná nie je. Je to vec tvojej viery a dôvery v Boha. Boh je maximálne schopný napísať špeciálne pre teba tvoj príbeh lásky. Ušitý priamo na tvoju mieru. Stojí ti za to počkať si naň?

Ďalšou vecou je, že ženy bojujú so svojím okolím, ktoré im hovorí: „Ako to, že ešte nikoho nemáš? Nevieš niekoho zbaliť? Si úplne nemožná. A, to je tá Lenka, ktorá ešte s nikým nechodí. Musí to byť pre ňu ťažké. Musí trpieť. Blíži sa ku tridsiatke, už by mala niekoho mať.“
 

Nenechaj sa inými ľuďmi dotlačiť do toho, že začneš budovať vzťah s hocikým. Ty a Boh ste jediní zodpovední za tvoj život a rozhodnutia. Nie ľudia v tvojom okolí.


Tieto vety a nevyslovené očakávania druhých veriace ženy často dotlačia do toho, že začnú chodiť s hocikým. Len aby umlčali reči iných a ukázali im, že na to majú. Drahá žienka, je jedno, čo hovorí okolie. Môže sa aj na hlavu postaviť. Nenechaj sa inými ľuďmi dotlačiť do toho, že začneš budovať vzťah s hocikým. Ty a Boh ste jediní zodpovední za tvoj život a rozhodnutia. Nie ľudia v tvojom okolí. Máš plné právo rozhodnúť sa podľa toho, čo chceš ty. Až keď si budeš istá, že to, čo ti daný muž ponúka, je naozaj to, čo chceš ty a prediskutovala si to s Bohom, až potom vstúp do tohto vzťahu.

Som presvedčená, že odpoveď na túto otázku je vecou ženskej sebaúcty. Žienky často podceňujú samé seba a hovoria: „Na tohto muža nikdy nebudem mať. Som len sivou myškou. Nič neznamenám. Tento muž je príliš vysoká méta.“ Z tohto presvedčenia potom skončia s mužom, ktorý si ich nezaslúži.

Nič nie je vysokou métou pre dcéru Kráľa, drahá priateľka. Ak máš sklony podceňovať samú seba, je načase začať sa pýtať Boha, ako ta vidí. Je načase vydať sa na cestu uzdravenia (viď moje predchádzajúci článok).

Veľa žien si taktiež myslí a žije v tom, že až keď budú s niekým vo vzťahu, ich život bude mať zmysel. Drahá žienka, tvoj život má zmysel už teraz. Aj bez toho, aby si s niekým chodila. Môžeš žiť spokojný život s Bohom, spoznávať Ho, spoznávať mužov v tvojom okolí, budovať priateľstvá. Nečakať na to, že až keď budem s niekým chodiť, vtedy začnem žiť.
 

3| Čo všetko si ochotná obetovať?

Vzťah je určitý druh obety. Keď si vo vzťahu, budeš sa musieť obetovať pre dobro toho druhého. Otázka ale znie, čo všetko si ochotná obetovať kvôli vzťahu s mužom, ktorý nemá osobný vzťah s Bohom. Neraz kvôli tomuto vzťahu obetujeme svoje sny, túžby. Znížime svoje štandardy. Podlezieme ich.

V mnohých prípadoch sú žienky ochotné kvôli tomuto vzťahu obetovať aj svoj vzťah s Bohom. Môže sa to diať v úplných maličkostiach, ako napríklad v tom, že tomuto mužovi dáš prednosť pred Bohom. Rečiam tohto muža budeš veriť viac ako slovám Boha. Postupne to celé povedie k zabíjaniu tvojho srdca.

Buď k sebe teraz úprimná: „Predstav si, že si vo vzťahu s mužom, ktorý ťa vedie k Bohu. Predstav si, že tvoj vzťah s Bohom bude pod jeho vedením rozkvitať.“ Stojí za to počkať si na tohto muža, povedať teraz inému mužovi „nie“?  
 

4| Malá prosba a výzva k mužom

Tieto moje slová sú adresované mužom. Veľakrát, keď sa rozprávam so žienkami, ktoré chodia alebo chodili s mužmi, ktorí nemali osobný vzťah s Bohom, tak mi povedia toto: „Keď kresťanskí muži sú často bojazliví, neprejavia záujem. V niektorých oblastiach sú muži bez vzťahu s Bohom na vyššej úrovni.“ Z tohto dôvodu by som sa chcela prihovoriť všetkým kresťanským mužom: Si silný a máš na to! Si schopný!
 

Neraz kvôli tomuto vzťahu obetujeme svoje sny, túžby. Znížime svoje štandardy. Podlezieme ich.


Buduj vzťah s Bohom, buduj priateľstvá. Keď sa ti nejaká žienka páči, prosím, nepodceňuj sa. Buď odvážny a vstúp do boja o jej srdce. Nájdi si duchovného vodcu, ktorý ťa povedie v tejto oblasti. Viem, že takíto muži existujú. Sama ich poznám. Som vďačná, že ich vo svojom okolí mám. Snívam však o tom, aby takýchto mužov stretli aj žienky, ktoré tvrdia tú vetu vyššie. Amen!

Na záver si len dovolím menšiu rečnícku otázku: „Prečo by si mala chodiť s mužom, ktorý nemá osobný vzťah s Bohom? Na čo to bude?“ Ja som po viacerých diskusiách s inými ženami nenašla ani jednu schopnú odpoveď na túto otázku. Skôr sme natrafili na dôvody „prečo nie“.  


Redakčná poznámka (katolícky kňaz o. Peter Olas):

Ja si osobne nemyslím, že by tu šlo o opovrhovanie pármi, ktoré žijú spoločnú lásku napriek rozličnému vierovyznaniu a ktoré si zaslúžia obdiv. Na mňa tento článok pôsobí ako povzbudenie hľadať životného partnera, s ktorým budeme stáť na rovnakom základe - Boh. Bohužiaľ, hľadanie si partnera podľa tejto priority je veľmi zriedkavé. Neznamená to, že nemôžeme byť zaľúbení do neveriaceho človeka, ale osobná hlboká a čistá viera by mala byť jednou z vlastností, ktoré nás na druhom človeku oslovia. V každom vzťahu neskôr prichádza prebudenie sa do reality a oveľa lepšie sa stavia na spoločných základných hodnotách. Nehrajme sa na spasiteľov v manželstve, ale radšej hľadajme človeka, s ktorým budeme môcť zdieľať svoj osobný vzťah s Bohom. Ak to nepotrebujeme, to nie je dobrý znak. Na druhej strane, článok vôbec nehovorí o neláske k neveriacim, tak mu nedávajme obsah, ktorý nemá. Určite nie je nemožné žiť dobré manželstvo v nejednote viery, ale je to ťažšie. Skúsme teda menej odsudzovať autorku, ktorá sa snaží poukázať na niečo dobré a nesnažme sa podchytiť ju v reči zato, že MY poznáme prípady, kde to napriek všetkému funguje. smiley

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!