Richard Vašečka: Vášeň v manželstve závisí od pohľadu na vášho partnera

Rozhovor s Richardom Vašečkom – autorom série Milovať a ctiť. My sme sa s Richardom rozprávali nielen o jeho rodine a Bohu, ale i o tom, ako udržať vášeň aj v dlhodobom vzťahu.

Richard Vašečka: Vášeň v manželstve závisí od pohľadu na vášho partnera
Foto: © pixabay.com

Pán Vašečka, slovenskí čitatelia vás poznajú nielen ako poslanca NRSR či učiteľa, ale najmä ako autora kníh o vzťahoch zo série Milovať a ctiť, ktoré pomohli už mnohých párom a rodinám. Odkiaľ čerpáte know-how o láske, ktoré do svojich kníh vkladáte?

Prameňom, z ktorého čerpám v prvom rade, je Božie Slovo. Neprestáva ma fascinovať svojou múdrosťou, hĺbkou a zároveň neustálou aktuálnosťou a praktickosťou. Ani si neviem predstaviť, že by som svoje vyučovanie založil na niečom inom. Pokladal by som to priam za opovážlivosť.
K tomu pridávam aj svoju osobnú skúsenosť z manželstva s Martuškou a z našej rodiny či kresťanského spoločenstva. Keby som túto skúsenosť nemal, bol by som len teoretikom, a myslím, že by to bolo cítiť.

Vo svojich knihách sa často venujete aj témam, ktoré sa v bežných domácnostiach s deťmi nerozoberajú. Vy ich však máte rozpracované do takej miery, ako by ste v týchto princípoch odmalička fungovali. Bolo to tak? Bola vaša rodina/rodičia vašimi prvými učiteľmi skutočnej lásky a úcty?

Som vďačný Bohu za svoju rodinu a za svoje detstvo. Cez svojich rodičov a súrodencov som prijal veľa požehnania. Špeciálne ma formovali názory a postoje starého otca z maminej strany, ktorého sme volali „deduško“. Dodnes si ich pamätám a silno ma ovplyvňujú. Samozrejme, nie všetko bolo ideálne. Ale to, čo chýbalo, doplnil Otec, ten nebeský. Takže niečo mám zo svojej pozemskej rodiny a niečo som získal skrze život viery. Len Boh je dokonalý v úcte a láske. Bez Neho by som isto nebol tým, čím som – ani ako človek, ani ako autor.

Mnoho mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú založiť si rodinu, majú kdesi vo vnútri rebéliu a myšlienku, že nechcú žiť rodinu a manželstvo, ktoré videli vo svojom detstve. A čo vy, ako sa spájala vaša predstava o manželskom živote s predstavou vašej manželky?

Aj ja som prešiel obdobím dospievania, keď som o svojej rodine a o svojej budúcnosti uvažoval všelijako. Ale ako som už naznačil vyššie, keď som uveril a keď do môjho života zasiahol Ježiš, všetko sa zmenilo. Potom som si už nezakladal na svojich predstavách a nespoliehal som sa na svoju silu či dobrotu, ale rozhodol som sa dôverovať Bohu vo všetkom – aj vo veciach manželstva a rodiny. Toto rozhodnutie nás s Martuškou spája, a tak napriek tomu, že sme dosť rozdielni a pochádzame z rozličného prostredia, máme pevný základ, na ktorom môžeme stavať. Jedno z kľúčových hesiel nášho spoločného života je „hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané“. 

Od momentu, kedy ste so svojou manželkou začali chodiť, až do fázy, kedy máte spolu fungujúcu rodinu, sa láska medzi vami a aj váš pohľad na ňu menili. Ako? Nemysleli ste si niekedy, že láska medzi vami vyprcháva?

Udialo sa všeličo a mnohé sa zmenilo, ale jedna vec sa nikdy nezmenila – vedomie, že Martušku milujem. O tom som nikdy nemal pochybnosti. Ani keď ma vážne nahnevala či zranila. A myslím, že z jej strany je to podobné. Buď na láske spoločne pracujete a ona žije a znova a znova vstáva z popola, alebo sa stratí vo víre života. To vstávanie z popola je vzájomné odpustenie a zmierenie. Keď začnete počítať a dožadovať sa „spravodlivosti“, je po láske.

Mnoho ľudí si dnes zamieňa vášeň a zamilovanosť s ozajstnou láskou. Akoby sme sa stali závislí na motýľoch v bruchu a chvení, ktoré nám zamilovanosť ponúka. A  keď o ne prídeme, sme presvedčení, že láska je preč. Toto vyúsťuje do rozvodov a rozpadov rodín. Čo znamená skutočná láska pre vás? A čo vášeň? Dá sa vášeň udržiavať a budovať aj v dlhotrvajúcom vzťahu? Ako?

Láska je Ježiš. Práve včera som počul na liturgii Pavlove vyznanie: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ Ak takto žijem vo vzťahu so svojou manželkou, nemôžem nežiť v láske, ktorá stále rastie.
Vášeň závisí od pohľadu, akým sa dívate na svojho partnera. Ak ste vďační, vážite si ho, prejavujete mu uznanie a pochvalu, prikladáte na oheň vášne. Ak stále frflete, kritizujete ho a sťažujete sa, lejete na ten oheň vodu.

Čo je podľa vás základný stavebný kameň každého dobrého manželstva?

Ochota zomrieť a žiť pre svojho manžela, manželku. „Nik nemá väčšej lásky ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ „Už nežijem ja (...).“ „Čo je láska, poznali sme z toho, že on za nás položil svoj život.“
A ak by ste to chceli odo mňa podrobnejšie, odporúčam vám moju knihu „Recept na dobré manželstvo“, kde hovorím o siedmich ingredienciách dobrého manželstva, ktoré som vytýčil: modlitba, priateľstvo, intimita, zdravie, vďačnosť, milosrdenstvo, stolovanie.

Niekedy sa zdá, že vychovávať deti ku kresťanským hodnotám a vštepovať im vzťah s Bohom môže byť veľmi náročné. Deti sú niekedy frustrované zo „svätuškárstva“ a staromódnosti svojich rodičov a chcú sa z toho vymaniť. Akým spôsobom sa dá v dieťaťu vzbudiť vášeň pre vieru a Krista a zároveň z neho vychovať človeka pripraveného na svet 21.storočia?

Nesmiete byť staromódny svätuškár. Deti a špeciálne dospievajúci potrebujú okrem prežívania viery v rodine aj kresťanské spoločenstvo so svojimi rovesníkmi. A samozrejme, vy sami potrebujete mať nielen náboženskosť, ale skutočnú živú vieru a vášeň pre Krista vo svojom srdci. Toto sa nedá oklamať. Deti nebudú také, akými ich chcete mať, ale také, akými ste vy sami. Takže základom je obrátenie a viera rodičov. Deti potrebujú vidieť a počuť svedectvo o tom, ako Boh koná dnes. Potrebujú od svojich rodičov počuť evanjelium a biblické princípy. Dôležité je spoločné aktívne prežívanie bohoslužieb a sviatostí. Takisto každodenná spoločná modlitba. Tiež treba byť pripravení otvorene a bez falošnej sebaistoty hovoriť s deťmi o ich otázkach a pochybnostiach.

Čo je podľa vás základná myšlienka/pravda, ktorú by malo dieťa v rodine prijať a ktorú si odnesie do života? 

Milujem ťa a nikdy ťa neopustím. Ale aj keby sme my, rodičia, zlyhali, Boh nikdy nezlyhá, nikdy nezabudne, nikdy neopustí, nikdy neprestane milovať. A ide o život. O večný život.

Kto je vaša obľúbená postava z Biblie a prečo?

Okrem Ježiša a Márie? Abrahám. Otec národov a otec viery. Otec podľa tela a ešte viac otec podľa Ducha.

Sú nejaké knihy, ktoré vás zakaždým nejakým spôsobom oslovia, hoci ste ich čítali už mnohokrát? Čím to je, že niektoré knihy človeku utkvejú v mysli natrvalo a stanú sa akoby jeho programovým vyhlásením života?

Je to, samozrejme, Sväté Písmo. Ale už od mladosti ma ako chlapca a neskôr ako muža fascinovali hrdinovia a príbehy klasických dobrodružných románov – špeciálne postava Old Shatterhanda od Karla Maya a knihy od Julesa Verneho.

Akú knihu ste čítali naposledy?

Nedávno som opakovane prečítal sci-fi sériu od Isaca Asimova o Nadácii.

Čo je vašim najväčším životným snom?

Dožiť sa šťastnej staroby s Martuškou a vidieť deti svojich detí. A potom sa so všetkými stretnúť v nebi. Mám, samozrejme, veľa snov, ale všetkých som ochotný zriecť  sa v prospech týchto.

Čo by ste odkázali všetkým, ktorý si prečítajú tento rozhovor?

Buďte vďační a budete spokojní.

Rozhovor pripravila: Dominika Farkašová

Richard Vašečka je známym autorom kníh o vzťahoch a manželstve. Najznámejšími sú Budem ťa milovať a ctiťA nikdy ťa neopustím či séria Milovať a ctiť.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!