Otvorený list kresťanovi trpiacemu depresiou

Vo chvíľach bojov a depresie sme k Bohu bližšie než kedykoľvek predtým. Držme sa tejto pravdy. Tak, ako by sme nikdy nezahanbili pacienta, ktorý sa lieči na rakovinu alebo cukrovku za ich ubolené telá, musíme zmeniť pohľad na psychickú chorobu. Je to boj mozgu a tela. Až potom ju budeme vedieť liečiť správnym spôsobom.

Otvorený list kresťanovi trpiacemu depresiou
Foto: © unsplash.com

’’Smutný kresťan nie je živý kresťan’’

Nepravdivý obraz o mne zvonil v mojom uchu ako hlučný gong. Vznášal sa vo vzduchu ako dym, ktorý čaká, kým zmizne. Nebola som si celkom istý, ako rozhovor začal. Jedna myšlienka nadväzovala na druhú. Náhodou som tam bola hosťom medzi malou skupinkou mužov a žien diskutujúcich o prítomnosti depresie medzi kresťanmi. Rozhovor bol náročný pre každého, ale pre mňa bol mučivý. Málokto presne vedel, že som sa vynárala v tom čase z priepasti depresie. Cítila som sa, akoby som bola opäť v pekle. Moje srdce zúrivo bilo. Telo sa rúcalo pod tlakom depresie. Ježiš ma držal počas celej tejto cesty. Možno sa ťa to dotýka. Možno si tiež počul tie kruté a odsudzujúce slová od ľudí, ktorí to nechápu, pretože to nezakúsili na vlastnej koži. Nedokážu skutočne pochopiť, čím si prechádzaš. Ako advokátke mi puká srdce, keď počujem mýty a klamstvá o depresii, ktorým kresťania veria. Je mi ľúto, ak si to zažil/a. Všimla som si, že existuje niekoľko nepravdivých myšlienok, ktoré sa ustavične šíria medzi veriacimi. Priateľu, tieto tvrdenia nemôžu byť pravdivé a spôsobujú veľa škody vo vnútri tých, ktorí vedú vnútorné boje. Ak si už niekedy počul niektoré z vyššie uvedených tvrdení, tu je niečo, čo by si mal pochopiť:

1. Tvoj boj nie je odrazom tvojej sily

Tvoj boj nesvedčí o tvojej slabosti. V skutočnosti tí, ktorí zápasia s problémami, sú zvyčajne najsilnejší. Ľudia so psychickými problémami nosia na svojich pleciach veľké bremeno. Napriek tomu sa snažia vo svojom živote normálne fungovať ako ostatní.

Kroky odrážajú vernosť, nádej, mimoriadnu a odvážnu silu. Sila znamená zvládnuť každý deň. Sila predstavuje prosbu o pomoc. Sila znamená chápať svoje limity a vzdávať sa svojich očakávaní počas období boja. Sila signalizuje, aby sme neprepadli strachu a skľúčenosti, ktorý počujeme vo svojom vnútri. Sila znamená veriť, že existuje Svetlo na konci tunela aj keď ho nedokážeš vidieť. A radikálna sila znamená uvedomiť si, že ak sa cítime slabí, je tu Ten, ktorý nás posilňuje (2 Korinťanom 12 9 – 11)

Ak nás Boh posilňuje, nikto a nič nás nezastaví. A pretože, ty môj priateľ, ktory vytrvalo zvádzaš tento bolestivý boj, patríš k najsilnejším na tejto zemi. Nikdy never ničomu inému!

2. Tvoj boj nie je odrazom tvojej viery

Nie len že je falošné veriť predstave, že boj so psychickou chorobou je odrazom tvojej viery, ale je to dokonca opak Kristovho posolstva. Ako veriacim nám nikdy nebolo sľúbené, že budeme žiť život bez bolesti, choroby, či boja. V skutočnosti nám pripomína, že sa na tomto svete nevyhneme bojom (Ján 16:33). Avšak, v našom zápase nám bol sľúbený Záchranca, Tešiteľ a Priateľ. Keď sa pozriem na tie najťažšie momenty svojho života, kedy som bojovala s depresiou a úzkosťami, tak vidím Ježiša priamo po mojom boku. Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení (Žalm 46:1).

Spomínam si na jednu situáciu, keď ma ukričanú a osamelú zrazu obklopila Božia prítomnosť. Práve vtedy, keď som to najviac potrebovala.

Boj so psychickou chorobou nemá nič spoločné s nedostatkom viery; v skutočnosti, pre mňa a toľkých ďalších, bol tento boj motorom k prehĺbeniu viery.

Pretože niektoré dni, v tých najťažších chvíľach, bola pre mňa viera to jediné, čoho som sa mohla držať. Tvoj boj nie je odrazom tvojej viery.  V skutočnosti, ak je Boh blízko pri tých, ktorí majú srdce zlomené... v tej chvíli si k Bohu bližšie než kedykoľvek predtým. Drž sa tejto pravdy. Neprestávaj sa Ho držať bez ohľadu na to, čo ti ktokoľvek hovorí.

3. Tvoj boj môže byť uľahčený

Počas mojej cesty depresie a úzkosti som sa naučila, že viera a skutky idú ruka v ruke.  Ak máme vieru, hýbeme sa. Keď Ježiš uzdravil ochrnutého pri betsatskom rybníku, povedal mu: „Vstaň a choď!“ (Ján 5:8). Kráčať napriek ochrnutiu sa nezdalo možným - práve tak nemožne, ako sa často zdá byť schopný ''žiť'' v boji s depresiou alebo úzkosťami. Ježiš nám podáva pomocnú ruku a hovorí nám, aby sme vstali a kráčali. Urob ďalší krok. Pohybuj tou časťou tvojho tela, ktorú považuješ za mŕtvu alebo umierajúcu. Konaj. A ver Bohu, že ti dá silu, aby si urobil ďalší krok. Konať, v tejto oblasti nášho života znamená, pochopiť úlohu, ktorú zohráva poradenstvo a liečba v zmiernení bojov. Sú primárnymi prostriedkami k prevzatiu iniciatívy za svoje psychické zdravie a sú efektívne!

Tak, ako by sme nikdy nepotupili pacienta, ktorý sa lieči na rakovinu alebo cukrovku za ich ubolené telá, potrebujeme zmeniť pohľad, aby sme videli psychickú chorobu ako boj mozgu a tela. Až potom ju budeme liečiť správnym spôsobom. Nie len že je to v pohode, ale je dokonca nevyhnutné vyhľadať terapiu, následne posúdiť tvoju potrebu liekov. Existuje veľa spúšťačov psychickej choroby, či už pramenia zo zranenia, hormónov, chemickej nerovnováhy alebo zo stresu, psychická choroba preniká každú oblasť tvojho života. Je na tebe, aby si sa ustil, či dostávaš pomoc, akú potrebuješ a či sa staráš o seba bez ohľadu na to, čo si ktokoľvek myslí alebo čomu verí. Nedovoľ cynizmu, strachu, obavám alebo nesprávnym presvedčeniam iných, aby ti zabránili dopriať si dar uzdravenia.

Mojou najhlbšou modlitbou je, aby sa ako spoločenstvu veriacich, pohli naše postoje a naše srdcia sa vtedy premenia, keď budeme čeliť tejto dôležitej problematike tak, že vytvoríme prostredie, kde budeme prijímať a povzbudzovať tých, ktorí bojujú so psychickou chorobou a trpia, ako by sme ich odsúvali nabok.

 

Poznámka redakcie: Ak vieš, o niekom, kto práve tieto slová potrebuje počuť, zdieľaj alebo mu ho rovno pošli a povedz mu, že tu nie je sám.


Autor: Debra Fileta
Zdroj: moralrevolution.com
Preklad: Soňa Pätoprstá

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!