Zaľúbila som sa do kňaza, čo s tým?

Týmto textom sa chcem prihovoriť každej žene, ktorá má zranené, zlomené, zmätené a rozpoltené srdce. Chcela by som do jej situácie priniesť slová svetla, útechy a pravdy. Ubezpečiť ju o tom, že z vlastnej skúsenosti viem, čím prechádza. A že z toho existuje cesta.

Zaľúbila som sa do kňaza, čo s tým?
Foto: © pixabay.com

Zaľúbila si sa. To sa stáva. Spoznala si človeka, ktorý ťa možno očaril svojím výzorom, ale ešte viac svojím srdcom. Niekoho, v kom si videla Ježišov obraz. Múdreho, láskavého, počúvajúceho, chápajúceho, pozorného. Máš pocit, že si v ňom našla všetko prijatie a porozumenie, ktorého sa ti dosiaľ v živote nedostalo. Že si spoznala svoju spriaznenú dušu a tvoje srdce od radosti spieva. Je tu však jeden problém. Ten muž je už zadaný. Je to kňaz. 

Neviem, v akom štádiu je v súčasnosti váš vzťah. Či sú to len zárodky náklonnosti, citov a myšlienok, ktoré sa práve prebúdzajú v tvojom srdci. Neviem, či je to už dôvernosť a priateľstvo. Neviem, ako ďaleko ste už dospeli vo vašom zbližovaní sa na fyzickej a intímnej rovine. Určite však viem, že tvoje srdce nie je spokojné. Viem, že túžiš po niečom viac. Viem, že napriek všetkej radosti a opojeniu, ktoré práve prežívaš, niekde v hĺbke duše vieš, že je to chyba. Viem, že sa trápiš, moja milá. A viem, že nevieš, ako z toho von. A tiež predpokladám, že on sám ti na tejto ceste veľmi nepomáha, aj keď ma bolí, že to musím povedať.

Poďme spoločne obrátiť svoj pohľad na Boha. Poď mu povedať úprimne, bez akejkoľvek pretvárky a zakrývania, čo prežívaš. Poď mu vyznať svoj hriech. Vstúpiť do pravdy, ktorá ťa vyslobodí. 

„Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil? Lebo za čo vymení človek svoju dušu?“ Mk 8,36-37

Za čo sa chystáš vymeniť svoju dušu? Za niečo, čo nazývaš láskou? Za kúsok pozornosti a citu, na ktorý si upäla svoje zranené a opustené srdce? Za niekoľko krásnych spoločných ukradnutých chvíľ? Za pretvárku, klamstvo, skrývanie sa? 

A ty, drahá? Za čo sa chystáš vymeniť svoju dušu? Za niečo, čo nazývaš láskou? Za kúsok pozornosti a citu, na ktorý si upäla svoje zranené a opustené srdce? Za niekoľko krásnych spoločných ukradnutých chvíľ? Za pretvárku, klamstvo, skrývanie sa? Ja viem, že tá situácia je ťažká pre oboch. Ja viem, že by si bola radšej, keby to za teba vyriešil niekto iný. Keby to vyriešil on. Ale ty si zodpovedná za vlastnú dušu, za vlastné ženské srdce. Za vlastnú cestu životom, ktorú pre teba pripravil Boh. Môžeš sa postaviť sama za seba, si silná, milovaná Božia dcéra. Zaslúžiš si veľa! Viac, než máš teraz.

Láska nie je hriech. Chcem ti povedať, že nie je nič zlé na tom, že miluješ. Chybou je len to, že si sa nechala oklamať Zlým, ktorý ti v srdci pokrivil obraz pravej lásky. Láska totiž nie je túžba ani cit, nie je to vášeň ani príťažlivosť. Nie je to dokonca ani iba hlboké porozumenie, priateľstvo či spriaznenosť duší. Láska znamená chcieť pre druhého dobro. Skutočné dobro aj za cenu vlastnej obety. A skutočným dobrom je Boh. Náš Otec nám prikázal, že máme milovať seba a že máme milovať druhých tak, ako seba samých. Najväčšou láskou, ktorú môžeš preukázať sebe a tomu, koho miluješ je, že ho budeš chrániť pred hriechom. Pred všetkým tým, čo by ho oddelilo od Boha a pripravilo o večnosť. Nie je láskou ani šťastím prežiť pár spoločných rokov tu na zemi v hriechu a pohoršení a nakoniec zažiť večné odlúčenie od Boha v nebi. Možno sú moje slová prísne, ale sú pravdivé. Ponúkam ti ich ako liek na tvoje srdce, pretože viem, že to je to, čo v skutočnosti hľadáš a potrebuješ. Ty chceš nájsť svetlo, nájsť pravdu, nájsť cestu a najmä pravú lásku. 

„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.“ Mt 13, 44

Vieš o tom, že ty si ten poklad? Že ty si tá vzácna perla? Pohľad na teba skutočne vzbudzuje radosť a prirodzenú túžbu chrániť ťa a milovať. Kupec z podobenstva si uvedomuje, že poklad, ktorý našiel a ktorý ho tak fascinuje, nemôže len tak vykopať a vziať. Musí kúpiť celé pole. Dať zaňho všetko, čo má. To je obraz toho, ako by to malo vyzerať. Návod, ako ťa získať pre muža, ktorý sa o teba uchádza. Musí dať za teba všetko, čo má. Musí kúpiť celé pole, ak chce získať poklad. Vziať to dobré, aj to zlé. Prevziať zodpovednosť, záväzok. Ponúknuť ti manželstvo a oporu na celý život. A toto ti kňaz nemôže dať. Nemôže ti dať to, čo nemá. On už totiž všetko daroval Bohu. Boh je ten poklad, ktorý našiel a za ktorý vymenil všetko to, čo mal a mohol v budúcnosti mať. Aj teba. Možno teraz prežíva istú krízu a zatúžil po kráse a dobre, ktoré v tebe uvidel, ale nemôže si ťa kúpiť. Môže ťa len okradnúť. Môže si len vziať to, čo mu nepatrí. Preto ťa prosím, chráň svoje srdce! Bohu na ňom veľmi záleží. 

Miluj kňaza, ktorý si získal tvoje srdce, ale miluj ho v modlitbe. Miluj ho tým, že mu dovolíš slobodne a bez prekážok žiť povolanie, ktoré si sám vybral a ktorému sľúbil vernosť ešte skôr, než ťa spoznal. Miluj ho tým, že ho opustíš alebo tým, že sa od neho vzdiališ. Miluj ho v bolesti, lebo to je pravá láska, ktorá sa nám ukázala na kríži.

Moja milá! Miluj kňaza, ktorý si získal tvoje srdce, ale miluj ho v modlitbe. Miluj ho tým, že mu dovolíš slobodne a bez prekážok žiť povolanie, ktoré si sám vybral a ktorému sľúbil vernosť ešte skôr, než ťa spoznal. Miluj ho tým, že ho opustíš alebo tým, že sa od neho vzdiališ. Miluj ho v bolesti, lebo to je pravá láska, ktorá sa nám ukázala na kríži.

A miluj prosím aj seba. Odpusť si, lebo Boh ti odpúšťa a vôbec sa na teba nehnevá. Odpusť rovnako aj jemu. Odpusť mu všetko to, čo sa medzi vami stalo. Všetky slová, skutky, postoje, ktoré neboli také, aké mali byť. Čakala si od neho veľa a on nebol schopný naplniť tvoje očakávania. Áno, tiež je len človek a padá. Služba, pastorácia, samota je ťažká. A diabol pokúša. 

Pán tak veľmi túži po vás oboch. Túži vás zahrnúť svojou láskou a naplniť všetky potreby, ktoré máte. Čaká len, kedy prídete a hodíte sa mu do náručia so všetkými slzami a bolesťou vášho srdca. Milá moja, On ti sľubuje väčšie, skutočné a reálne veci. Vzťah, lásku, vernosť, ktoré budú trvať až do smrti. Ktoré budeš môcť prežívať verejne, na svetle, vo všetkej radosti, slobode a pravde. Tak málo mu dôveruješ? Tak veľmi pochybuješ o jeho moci a schopnosti poslať ti do života muža, ktorý bude čisto a úprimne ľúbiť iba teba? 

Viem, že to nie je ľahké. Viem, že cesta uzdravenia a oslobodenia je dlhá. Viem, že si žiada pevnú vôľu a odhodlaného ducha. Viem, že si sa na nej až doteraz cítila sama. Zviazaná predsudkami, vinou a hanbou. Teraz to môžeš zo seba všetko striasť. Teraz môžeš byť slobodná. Nie si v tom sama. Ježiš ťa objíma, oslobodzuje ťa, uzdravuje ťa a odpúšťa. Pozbieraj všetku lásku svojho srdca a vlož ju spolu s tým kňazom do Božieho náručia. Vráť ho tam, kam patrí- Bohu. A ja ti sľubujem, že celé nebo bude jasať nad tým, že v jednom srdci opäť zvíťazila pravá, obetavá láska nad sebectvom a žiadostivosťou.

Vyprosujem ti všetko požehnanie a myslím na teba vo svojich modlitbách!

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!