Tebe - žene, ktorá si zneužívaná

V mene všetkých žien, dobrých, Božích mužov, Cirkvi a aj Boha Otca – chcem Ti povedať, ako veľmi mi je ľúto všetkého, čím si si musela prejsť. Bolesti, ktorú si nikdy nemala cítiť. Sĺz, ktoré si nikdy nemala vyroniť. Života, ktorý si nikdy nemala zažiť. Ty, drahá, potrebuješ počuť VEĽMI ŠPECIFICKÚ radu, ktorá prevýši akékoľvek iné rady.

Tebe - žene, ktorá si zneužívaná
Foto: © pexels.com

Nádherná, 

áno, vidím Ťa. Stále si vzácna a silná a úchvatná, pre mňa i pre BOHA. Stále si dychberúca žena, a Tvoja existencia je nenahraditeľná, bez ohľadu na to, ako s Tebou bolo zaobchádzané alebo aké klamstvá Ti boli hovorené v priebehu rokov. 

Stojím tu na stráži – modlím sa za Teba, záleží mi na Tebe a bojujem za Teba v Duchu Svätom.

V mene všetkých žien, dobrých, Božích mužov, Cirkvi a aj Boha Otca – chcem Ti povedať, ako veľmi mi je ľúto všetkého, čím si si musela prejsť. Bolesti, ktorú si nikdy nemala cítiť. Sĺz, ktoré si nikdy nemala vyroniť. Života, ktorý si nikdy nemala zažiť. 

Píšem veľa o manželstve a vzťahoch, a preto je pre mňa veľmi dôležité povedať Ti toto všetko. Ponúkam rady ženám v tom, ako sa správať k svojmu manželovi a ako vyzerá manželstvo a manželka Božími očami. Ale Ty, drahá, potrebuješ počuť VEĽMI ŠPECIFICKÚ radu, ktorá prevýši akékoľvek iné rady. OK? Počúvaš ma? 

Ak Ťa niekto slovne, emocionálne, sexuálne alebo fyzicky zneužíva – MUSÍŠ požiadať o profesionálnu pomoc. Bodka. Nie preto, že by niečo nebolo v poriadku s Tebou – ale preto, že si zaslúžiš podporu. Tiež preto, že Ti pomôžu vysporiadať sa s človekom, ktorý Ťa zneužíva a zadefinovať si zdravé hranice.   

Som jednou z najväčších podporovateľov myšlienky nikdy nevzdávať boj za našich milovaných, ktorí sú ponorení v hriechu, alebo zašli príliš ďaleko. Pravidelne hovorím o zmierení a odpustení. Neverím, že NIEKTO by mohol byť stratený prípad. Viem, že KAŽDÝ vzťah môže byť uzdravený, ak zasiahne Boh. Ale „musíme používať mocné Božie zbrane, nie zbrane tohto sveta, aby sme zborili hradby ľudského uvažovania a zničili falošné argumenty.” (2 Kor 10, 4)

To znamená, že nezostávame v situácii, v ktorej sme zraňovaní a umožňujeme konanie hriechu. Nesnažíme sa opraviť osoby či vzťah prirodzenými, ľudskými prostriedkami. Niekedy je odpoveďou odísť – snáď len na určité obdobie – kým sa ten, kto nám ubližuje, nestane zodpovedným a neuzdraví sa. Ak je to potrebné, odídeme a začneme bojovať duchovnými zbraňami, ako modlitba, byť v súlade s ostatnými, zodpovednosť, snaha o duchovné dospievanie, definovanie hraníc. 

Ak si zneužívaná, tu je pár krokov, ktoré je potrebné urobiť, podľa pokynov a pod vedením Ducha Svätého:

1. POŽIADAJ O PROFESIONÁLNU POMOC

Aj v Tvojom okolí sa určite nachádzajú kostoly a kresťanské súkromné praxe a služby, ktoré ponúkajú pomoc. Najjednoduchšie je zavolať najbližšiemu kostolu, vysvetliť, že hľadáš podporu kvôli zneužívaniu a požiadať o odporúčania na profesionálnu pomoc. Ak by Ti nevedeli alebo nemohli poradiť na prvom mieste, kam zavoláš, treba sa obrátiť na ďalšie miesto. Nevzdávaj sa. Môj tip – väčšie kostoly majú väčšinou viac kontaktov a zdrojov. 

Pozn. redakcie:

Na Slovensku existuje Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, t.č. 0800 212 212 (non-stop), ktorá je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie. Poradkyne na linke poskytujú krízovú pomoc a všetky potrebné informácie. Pripravené sú hovoriť o všetkých druhoch násilia, s ktorými sa ženy vo svojich životoch stretávajú. Spolu s volajúcou ženou sa snažia minimalizovať riziko, ktorému je v násilnom vzťahu vystavená. Informácie, ktoré volajúca žena poskytne, sú absolútne dôverné. Národná linka je zároveň miestom prvého kontaktu, kde sú ženám poskytnuté všetky dôležité informácie o násilí páchanom na ženách, najmä o násilí v blízkych vzťahoch. Poradkyne odpovedajú taktiež na základné otázky týkajúce sa právnej pomoci a asistujú ženám pri hľadaní ďalšej pomoci v jej regióne (1). Viac informácií tu: https://www.employment.gov.sk/sk/linka/

Pre podrobnejšie informácie o zákonoch a strategických rámcoch, ako i aktivitách Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách navštívte stránku (2): https://www.zastavmenasilie.gov.sk/

Pripájame aj zoznam krízových liniek, poradní, krízových centier pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia (zoznam je z roku 2015): 

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/urady/VK/oznamy_2015/kontakty_na_subjetky_poskytujuce_pomoc_obetiam_domaceho_nasilia_a_tyrania.pdf

2. AK TEN, KTO ŤA ZNEUŽÍVA, ODMIETA PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ A PRIJAŤ POMOC,  A ZÁROVEŇ/ALEBO POKRAČUJE V ZNEUŽÍVANÍ, JE POTREBNÉ FYZICKÉ ODLÚČENIE. MOŽNO BUDE POTREBNÉ AJ ÚPLNÉ PRETRHNUTIE KONTAKTU

Nečakaj. Nediskutuj o tom a neanalyzuj. Odíď a zver sa s tým niekomu, komu dôveruješ, aby si mala oporu.

Tento proces sa nazýva odlúčenie do zmierenia. Cieľom je konečné uzdravenie a vrátenie sa jeden k druhému – takže to nemusí byť definitívne alebo stále. Je to len začiatok zdravšieho života. Určite BY SI NEMALA zostávať vo fyzickej prítomnosti toho, kto Ťa zneužíva, pre Tvoje dobro a pre jeho dobro. Keď odídeš: 

  • zaručuješ bezpečie sebe samej,

  • chrániš ostatných, ako sú deti, domáce zvieratá, a ďalší zainteresovaní,

  • zabraňuješ tomu, aby sa zlé chovanie opakovalo,

  • motivuješ toho, kto Ťa zneužíva, k zmene a zodpovednosti,

  • meníš Tvoj príbeh na príbeh silnej, Božej ženy, ktorá bojuje za Božie hodnoty,

  • život toho, kto Ťa zraňuje, vkladáš do rúk živého Boha,

  • robíš významný krok na ceste k Tvojmu vlastnému uzdraveniu.

Tvoj partner možno bude na Tvoje stanovenie si nových hraníc reagovať tvrdo. To je normálne. A preto POTREBUJEŠ PODPORU. Na žiadne vyhrážky neodpovedaj inak ako upovedomením príslušných orgánov, a ak je to potrebné, prijmi opatrenia na ochranu Tvojho bezpečia. Na zvládnutie tohto všetkého budeš potrebovať konkrétne rady – znova opakujem, prosím, hneď spolupracuj s profesionálnymi poradcami.

Nakoniec, nie je nič dôležitejšie ako večná spása vás oboch, Teba i Tvojho partnera. Viem, že ho miluješ. Miluj ho dostatočne na to, aby si ho priviedla späť k Bohu. Miluj ho dostatočne na to, aby si mu umožnila naučiť sa bojovať na Božej strane. 

3. ROB PRESNE TO, ČO TI PROFESIONÁLNY PORADCA POVIE, ABY SI UROBILA

Niekedy sa to bude zdať ťažké, nemožné. Niekedy to bude presný opak toho, čo budeš chcieť urobiť. Napriek tomu to urob a pros Boha o silu. Profesionálni poradcovia vedia, čo robia a pomohli už mnohým ľuďom v podobných situáciách. 

Prísne dodržiavanie rád Tvojho poradcu je významným prvkom v procese Tvojho uzdravenia a uzdravenia Tvojho vzťahu. 

4. MODLI SA

Modli sa za každého zainteresovaného v danej situácii a modli sa s otvoreným srdcom. Pros Boha, aby zasiahol. Umožni Tvojou modlitbou Bohu, aby zbúral všetky hradby. 

Všetkých pozdvihni v modlitbe k Bohu a pros Ho, aby uskutočnil svoju dokonalú vôľu v živote každého človeka. Modli sa za ich požehnanie a milosť a uzdravenie a večnú spásu. Toto sú najčistejšie modlitby, ktoré môžeš Bohu obetovať. 

5. PRACUJ NA SEBE

Toto obdobie je pre Teba naozaj dôležité. Boh nechcel, aby sa Ti tieto veci stali – ale PREMENÍ Tvoj popol na krásu, ak Ho prijmeš za partnera v procese Tvojho uzdravovania. Raz sa obzrieš späť a uvidíš, ako Ťa Božie všemohúce ruky preniesli cez toto všetko do bezpečného prístavu. Uvidíš, ako Ťa podopieral, keď si už nemala síl kráčať alebo zdvihnúť hlavu. Spomenieš si, ako pozbieral Tvoje slzy do svojich nádob (Ž 56, 9), vedel aj presný počet vlasov na Tvojej hlave (Lk 12, 7), a NIKDY Ťa nezanechal a neopustil (Dt 31, 6). 

Najlepšia rada, akú Ti môžem dať – obráť sa na Boha so všetkým, čo zažívaš. Pros Boha, aby očistil Tvoje srdce a obdaril Ťa pokojom. Pracuj na odpustení. 

Môj mentor Dominic Herbst, kresťanský psychológ a zakladateľ služby Restoring Relationships, hovorí: 

„Odpustenie je často nepochopené.
Odpustením nehovoríš iným, že ich správanie ospravedlňuješ, alebo že si ich správanie akceptoval.
Odpustením sa vzdávaš Tvojho osobného práva na pomstu voči tomu, kto Ti ublížil. Neospravedlňuješ to, čo Tvoj partner vykonal, ale zbavuješ seba samého pomstychtivých pocitov, a súd nad partnerom vkladáš do rúk živého Boha.
Najsilnejšie vyobrazenie odpustenia sa odohralo na kríži, kde Ježiš dáva svoj život. Uprostred všetkého vysmievania, poníženia a mučenia, Ježiš poslušne odovzdáva svoj život za spásu sveta strateného v hriechu. Aký paradox! Najväčšia paródia spravodlivosti je premenená na najväčšie, večné víťazstvo, uvoľňujúc takú moc, že hriech, satan a smrť sú úplne premožené.
Keď odpúšťame, rovnaká úžasná moc zostupuje z neba do našich životov.“

Posledná vec, ktorú by som chcela je, aby si sa stala zatrpknutou. To by ovplyvnilo Tvoj vzťah s Bohom, s inými a Tvoju budúcnosť. Nie to, čo sa nám stane, nás ničí – ale to, ako na danú situáciu odpovieme. Zatrpknutosť a neodpustenie sú tým, čo by nakoniec zruinovalo náš život. Pros Boha, aby očistil Tvoje srdce, pomohol Ti odpustiť a uzdraviť sa, a viedol Ťa ďalej k Tvojmu cieľu. 

VZÁCNA – pamätaj, že si majstrovské Božie dielo (Ef 2,10). Je čas umožniť Mu, aby Ťa zachránil. Načúvaj Jeho tichému hlasu. Naber odvahu a vykroč. Predtým, než sa vyberieš na túto cestu, dovoľ mi pomodliť sa dnes za Teba: 

Drahý nebeský Otec, 

so slzami v očiach a ťažkým srdcom prichádzam dnes pred Tvoj trón v mene mojej sestry, ktorá je zranená, zlomená, vystrašená a hľadá Ťa. Pane – stretni sa s ňou na mieste jej najväčšej núdze. Duchu Svätý, vylej na ňu svoju prítomnosť ako rieku práve v tomto okamihu, aby vedela, že si s ňou tu a teraz. Pritiahni si jej srdce k Tvojmu Otcovskému srdcu a uchýľ ju v tôni Tvojich krídel (Ž 91). 
V mene Ježiš vyprosujem odvahu, statočnosť, silu a požehnanie do všetkého, čo ju čaká. Priveď ju k pravde, uzdrav ju a urob ju slobodnou.    Daruj jej milosť, aby Ťa nasledovala a uvidela pravdu Tvojimi očami. 
V mene Ježiš teraz prikazujem všetkým hradbám, aby boli zlomené a rozdrvené. Prehlasujem Ježišovu krv nad ňou a nad každým človekom v jej živote. Žiadam Ťa, Pane, aby si si pritiahol srdce človeka, ktorý ju zneužil. Spútavam každý odpor a uvoľňujem ducha usvedčenia a kajúcnosti. Spútavam neveru a klamstvá a uvoľňujem vieru a pravdu. V mocnom mene Ježiš prehlasujem slobodu, uzdravenie a zmierenie nad jej životom.  
Vládca nebies, vyjdi a vyrovnaj všetky chodníky v jej živote. Choď pred ňou a ukáž jej cestu. Pritiahni do jej života ľudí a zdroje, ktoré potrebuje pre svoj boj. Odkry všetky plány nepriateľa a stoj okolo nej ako ochranný múr. 
Žehnám jej, keď odchádza, aj keď prichádza. Žehnám jej v meste, aj na vidieku. Pane, prosím Ťa, obkoles ju ohnivým kruhom, kruhom lásky,    Tvojimi anjelmi, a oblakom Tvojich svätých. Postaraj sa o každú jej potrebu a poteš jej srdce. 
Pane, ďakujeme Ti za Tvoje prisľúbenia. Ďakujeme Ti, že všetko meníš na dobro pre tých, ktorí Ťa milujú (Rim 8, 28). Nech sa tieto semienka viery a modlitby zakorenia a prinesú ovocie. Nech sa ich rast nikdy nezastaví, až kým sa moja sestra, jej partner a celá jej rodina nepremenia v druhého Krista. Ďakujem Ti za Tvoju vernosť a za to, kým si pre nás, v nás a cez nás, v mene Ježiš. Amen. 

Pre všetkých vás – ktorí ste zneužívanie prekonali, ktorí ste už na druhej strane, ktorí osobne poznáte niekoho, kto je zneužívaný, ktorí by ste chceli zdieľať slová povzbudenia, alebo jednoducho preukázať lásku k našej sestre – prosím, vylejte si srdcia pre našich čitateľov v komentároch. 


(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, online: https://www.employment.gov.sk/sk/linka/

(2) Stránka Zastavme násilie, online: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/

Autor: Lizzie Smiley
Preklad: Františka Olejárová
Zdroj: www.moralrevolution.com

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!