Boh ťa miluje aj v procese

„Myslím si, že najväčšia a najdôležitejšia túžba je túžba páčiť sa Bohu. Táto túžba by mala byť pretavená do každého jedného momentu. Od nej by sa malo odvíjať naše konanie a zmýšľanie.“

Boh ťa miluje aj v procese

Zahŕňa viac ako si na prvýkrát všimneme –  lásku k blížnym aj k nepriateľom, ochota pomôcť, pohotovo reagovať na volanie Otca, poslušnosť Božiemu slovu, prijatie a nesenie svojho kríža, sústredené počúvanie Jeho hlasu.  

Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú (Hebrejom 11,16).

Ak sa chcem naozaj páčiť Bohu, tak ma to bude aj niečo stáť. Cena je osobná premena. Premena je zdĺhavý a náročný proces. Často sa stáva, že ak človek nie je trpezlivý, nedarí sa mu a začne sám seba ospravedlňovať vetou  „veď Boh ma miluje takého, aký som“.

Vysvetlím to na jednoduchom prípade. Dievča, ktoré žilo hýrivým životom, sa obráti a stane sa veriacou. Spozná, že ju Pán miluje. Ale z minulosti jej ostali nepekné hriechy, myšlienky, zranenia a postoje. Namiesto toho, aby dovolila Bohu, nech ju postupne premieňa, ostáva taká istá, len sa oháňa vetou „Som Božia princezná, On ma miluje takú ako som...“

V poriadku, On ťa miluje, to ti nikto nevezme. Ale zamýšľal/a si sa niekedy nad tým, že keď ty odmietaš zmenu zmýšľania, môžeš zraňovať Ježiša? Každý z nás je hriešny, každý máme chyby a každého Boh miluje.

Že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy,  a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti (Efezanom 4,22-24).

Miluje ťa aj v procese. Dovoľ si byť v procese. Nemusíš škatuľkovať, hovoriť výsledky, chváliť sa modlitebným časom. Iba seď pri Učiteľových nohách a počúvaj. Samozrejme, že iba počúvanie nestačí – treba aj tak konať.

Proces premeny je ťažký, náročný, bolestivý, zdĺhavý… ale nie je to nič, čo by Boh s Tebou nezvládol. Proces premeny je aj nádherný.  S Bohom si ho aj obľúbiš.

Martina Beniačová

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!