Svedectvo muža: Pocit zlyhania mi diktoval kto som a ja som tomu veril

Do vzťahu, do naozaj úzkeho vzťahu s mojím nebeským Otcom som sa dostal, keď som mal 16 rokov. Nechcem písať o mojom prvotnom obrátení, ale o tom, čo mení môj život každý deň. Poď sa so mnou pozrieť aké to bolo a ako to prežívam dnes.

Svedectvo muža: Pocit zlyhania mi diktoval kto som a ja som tomu veril
Foto: © freepik.com

Odmala som vyrastal v hlboko veriacej rodine. Bol som oboznámený s tým, kto je to Boh, Cirkev (spoločenstvo) a čo vlastne znamená veriť.

Miništroval som od 4 rokov, takže dá sa "povedať", že Bohu som bol blízko (resp. On bol blízko mne), každý deň pri oltári. Avšak moje vnímanie Boha bolo doslova "sirotské".  Do šestnástich som žil v presvedčení, že Božiu priazeň si musím zaslúžiť. Neustále som mal na mysli, že Otcov postoj ku mne sa mení na základe toho ako sa správam a čo momentálne žijem.

Pri páde, hriechu alebo zlyhaní som mal pocit, že ma Otec prestáva mať rád a stále ma miluje menej a menej. Neviem, či to poznáte, keď ste v stave zlyhania a máte pocit, že to každý človek, ktorého stretnete, na vás vidí. A presne toto zmýšľanie zabíjalo moju intimitu s Otcom. Satan využil každú možnosť, aby mi v myšlienkach zobrazoval môjho Otca ako hnevlivého, sklamaného a vzdialeného Boha a snažil sa ma presviedčať, že som odstrkovaný, nemilovaný a že na mňa už aj sám Boh zabudol.
 

Za Ním môžem prísť kedykoľvek, nech som kdekoľvek a viem, že ma príjme takého, aký som, so všetkým, čo si nesiem. On je Otcom, ktorý tu je neustále pre mňa.


Môj Otec mi dnes neustále zjavuje pravdu o sebe, pretože som sa rozhodol veriť len Jemu a nie klamstvám o tom, aký On je. Viete, spoznávam, že Boh všetkej krásy, nekonečne milosrdný a láskavý, je dokonalý Otec! Nie je to Boh, ktorý nás kritizuje alebo vyžaduje od nás úmorné a nemožné skutky, aby sme si zaslúžili Jeho blízkosť.

My môžeme milovať Jeho, pretože On prvý miloval nás (porov. 1 Jn 4, 19). Toto je pre mňa kľúčová vec. On nám dovolil ho milovať. Otvoril svoje srdce pre našu nedokonalú lásku aj s rizikom, že ho zraníme. Nemal strach a vystúpil na kríž, aby sme my mali život. Nik z nás nemusí platiť žiadnu cenu za Jeho blízkosť, pretože On za nás zaplatil tú najvyššiu cenu. A toto ma ženie dopredu. Za Ním môžem prísť kedykoľvek, nech som kdekoľvek a viem, že ma príjme takého, aký som, so všetkým, čo si nesiem. On je Otcom, ktorý tu je neustále pre mňa. Nemusím hľadať uspokojenie a potvrdenie úspešnosti v nikom a ničom inom.
 

Ak mi niekto povie, nepáčiš sa mi, viem, že z toho nemusím zažívať depresiu, pretože v očiach môjho Otca som nádherný a dokonalý, pretože On ma tak stvoril.


Ak mi niekto povie, ,,nepáčiš sa mi'', viem, že z toho nemusím zažívať depresiu, pretože v očiach môjho Otca som nádherný a dokonalý, pretože On ma tak stvoril. Nemusím zaspávať s nepokojom, čo budem robiť zajtra, či zarobím dosť peňazí, aby som prežil, čo si oblečiem alebo čo budem robiť "ak", pretože môj Otec je všemocný Boh a viem, že nezaváha ani sekundu, aby sa o mňa postaral. V ňom samom som pochopil, čo to znamená zažívať Božie kráľovstvo, že aj ja som Kráľovský syn, ktorý má Otca neobmedzených možností.
Priatelia, prajem každému z nás, aby sme boli čoraz viac závislí len na Otcovi a nie na tom, čím sa nás svet snaží nasýtiť.
 

Johny Vaško

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!