Tajomstvo šťastia: Naučiť sa podrobiť Božej vôli - Bezhranicnalaska.sk

Tajomstvo šťastia: Naučiť sa podrobiť Božej vôli

Celý svet momentálne prechádza ťažkou skúškou. Napriek tomu je však dôležité, aby sme aj v tomto období nachádzali nejaké štastné chvíle, uchovávali si dôveru k Bohu a nádej v lepšie zajtrajšky. :)

Tajomstvo šťastia: Naučiť sa podrobiť Božej vôli

Hoci vás to môže prekvapiť, odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Jediným spôsobom, ako vždy budeme šťastní, je podrobiť sa Božej vôli. Presne tak! Hoci to môže znieť príliš zjednodušene, je to definitívna odpoveď. Ak neustále robíme to, čo Boh chce, aby sme robili, budeme šťastní.

Ale ako utrpenie zapadá do tejto predstavy? Zjavne nemôžeme byť šťastní, kým trpíme, však? Verte tomu, alebo nie, môžeme. Aj keď forma tohto šťastia nebude obrovské blaho, ktoré pociťujeme, keď sa nám veľmi dobre darí; môžeme zažiť hlboký pokoj, alebo radosť dokonca aj keď sa zdá, že nie sme schopní vyriešiť ťažkú situáciu.

Zamyslite sa nad týmito piatimi vecami, ktoré vám pomôžu prekonať dokonca najväčšie trápenie:

1. Je to Božia vôľa. Nič sa nám nemôže stať bez Božieho súhlasu. Čokoľvek, čo sa nám prihodí v živote, je Božia vôľa. Aj keď toto poznanie by nás nemohlo zbaviť všetkej bolesti, môže nám definitívne pomôcť ju vydržať.

2. Je to pre vás dobré. Svätý Pavol objasňuje vo svojom liste Rimanom, že Boh môže vyťažiť dobro zo všetkých vecí (pozrite Rimanom 8,28) vrátane bolesti a utrpenia. Možno nikdy úplne nepochopíme detaily, ale ťažkosti, ktoré prežívame, sú naplánované tak, aby nám pomohli dostať sa do neba.

3. Vtedy je vhodné dôverovať Bohu. Hocikedy ak prežívate utrpenie, dostávate príležitosť na to, aby ste dôverovali Pánovi. V priebehu času tieto príležitosti môžu viesť k väčšej viere. Ak všetko ide hladko vo vašom živote, prečo by ste potrebovali dôverovať Bohu?

4. Je to dočasné. Všetko pozemské utrpenie je dočasné. Pominie sa v tomto živote, alebo v ďalšom. Keď zomierate, vaše problémy zanikajú s vami. Viete, že toto utrpenie nebude trvať stále. Tento samotný fakt vám trochu uľahčí váš kríž.

5. Môže vás to zjednotiť s Kristom. Keď trpíme, máme príležitosť zúčastniť sa na Kristovom poslaní spásy (pozrite Kolosanom 1,24). Zjednotenie nášho a Ježišovho utrpenia nám dovoľuje to zužitkovať. Na druhej strane, ak sa na to sťažujeme, spôsobuje to, že premárňujeme veľkú príležitosť.

Ak si myslíme, že šťastie môžeme nájsť len vtedy, keď nemáme problémy, nikdy nebudeme šťastní. Dokonca je nemožné prežiť deň bez toho, aby sme trochu netrpeli, alebo bez nejakých ťažkostí. Len ak ochotne prijmeme Božiu vôľu, môžeme nájsť skutočné šťastie... dokonca aj keď to zahŕňa utrpenie!

 „Utrpenie sa pominie; ochota trpieť ostáva večne. – Svätá Terézia z Lisieux

Gary Zimak


Preklad: Viera Šoganová
Zdroj: www.catholicdigest.com

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!