10 krokov ako dosiahnuť dobré manželstvo na celý život

Myslím, že nikto sa nechce za každú cenu len tak vydať alebo oženiť, ale chce mať podľa možností dobré manželstvo. A ten, kto má dobré manželstvo, nechce, aby skončilo, ale aby trvalo po celý život. S vierou sa môžeme dokonca nádejať, že naša láska pretrvá večnosť. Pretože skutočná „láska nikdy nezanikne“ (1Kor 13,8).

10 krokov ako dosiahnuť dobré manželstvo na celý život
Foto: © freepik.com

Manželstvo ako také je dobré. Dokonca, keď sa pozrieme do knihy Genezis, podľa Božích slov je manželstvo, celoživotný zväzok muža a ženy, veľmi dobrý: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (Gn 1,27-31).

Na dobré manželstvo sa však treba dobre pripraviť a na dobrom manželstve treba usilovne pracovať. Nespadne nám z neba. Teda, vlastne spadne. Dobré manželstvo je totiž Boží dar z neba, Božia milosť, ktorú dostávame vo sviatosti manželstva a v osobe nášho manželského partnera. S touto milosťou, s týmto darom však treba s vierou a s láskou každodenne spolupracovať. Bez toho by nám to nič neosožilo.
 

„Rátaj s ľudskou slabosťou, rátaj s Božou milosťou, a neprerátaš sa.“


Dobré manželstvo nie je ideálne manželstvo, dokonalý vzťah bez chýb. Dobré manželstvo je vzťah dvoch hriešnikov, ktorí sa rozhodli po celý život žiť vo vzájomnej láske a úcte s pomocou Božou. Ako hovorí svätec: „Rátaj s ľudskou slabosťou, rátaj s Božou milosťou, a neprerátaš sa.“

Dobré manželstvo je také, v ktorom manželia nerezignovali na rozhodnutie milovať a ctiť. Dobré manželstvo je také, v ktorom manželia s Božou pomocou na ňom každodenne pracujú.

Preto sme v projekte Milovať a ctiť vydali knihu „Dobré manželstvo na celý život“ s podtitulom „10 krokov ako ho dosiahnuť“. Môže pomôcť mladým či snúbencom, ktorí o manželstve snívajú či sa na neho pripravujú, ale aj manželom, ktorí v ňom už žijú. Pretože manželstvo nie je záležitosťou na pár mesiacov či pár rokov, ale na desaťročia, na celý život.

10 krokov ako dosiahnuť dobré manželstvo na celý život je 10 osvedčených spôsobov ako zaručene smerovať k dobrému manželstvu. Ak chcete pre seba dobré manželstvo na celý život, tak: 

  1. Rozprávajte sa.

  2. Milujte sa.

  3. Prijímajte sa.

  4. Buďte vďační.

  5. Buďte spolu a robte veci spoločne.

  6. Prejavujte si úctu.

  7. Starajte sa o seba.

  8. Podriaďujte sa.

  9. Buďte jednotní.

  10. A nakoniec – nevzdávajte to!


Je to podobné, ako s každou jednou ľudskou činnosťou. Treba to pravidelne robiť, treba sa to naučiť, treba si na to zvyknúť, treba v tom vytrvať.

Učiť sa komunikácii či nezištnej láske treba už počas chodenia. Netreba s tým však prestať nikdy, ani v manželstve. Stále je čo sa učiť, stále je v čom sa zlepšovať. Aj maratónski bežci mávajú v určitej etape krízu, ktoré musia prekonať a vydržať, inak nedosiahnu cieľ.

Manželstvo totiž nie je šprint, ale maratón. Mnohí poznajú svetového rekordéra v behu na 100 metrov, Jamajčana Usaina Bolta. Je to veľký a silný muž. 195 cm vysoký a 94 kg vážiaci. Naproti tomu svetový rekordér v maratónskom behu (čo je viac ako 42 km), Eliud Kipchoge – z Kene, ako ináč – meria len 167 cm a váži 52 kg. A zďaleka nie je taký známy ako Usain Bolt.
 

...skúste bežať päť alebo desať kilometrov a uvidíte, že do popredia sa budú drať iné vlastnosti. Jednou z nich bude bezpochyby vytrvalosť. Ide o vytrvalosť – v láske.


Pod vplyvom sveta si aj mnohí kresťania predstavujú, že pri dosahovaní dobrého manželstva majú navrch krásni, inteligentní, romantickí, vtipní a dobre zarábajúci ľudia. Tento omyl však vyplýva práve z predstavy manželstva ako behu na krátku vzdialenosť. Na sto, dvesto, povedzme maximálne na štyristo metrov. Tam rozhodujú svaly, výbušnosť, výkon. Ale skúste bežať päť alebo desať kilometrov a uvidíte, že do popredia sa budú drať iné vlastnosti. Jednou z nich bude bezpochyby vytrvalosť.

Lebo ako hovorí Ježiš: „V mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Mt 24,13).

Nejde o nejakú neuváženú tvrdohlavosť či zaťatosť. Ani o nejaké pasívne znášanie ťažoby života. Ide o vytrvalosť – v láske. Vytrvať v láske. Nedovoliť, aby láska vychladla. To je základ a úloha dobrého manželstva. Na celý život.

Spomínaných desať krokov vám pomôže dobre manželstvo na celý život vybudovať a v ňom aj vytrvať.

Nech vám Boh požehná dobré manželstvo na celý život!


Tento článok je úvodom do série ďalších článkov od autora Richarda Vašečku, na ktoré sa môžete v blízkej dobe tešiť.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!