Keď prvý dojem klame. Ako bojovať s predsudkami?

Určite to poznáte aj vy. Keď niekoho prvý krát vidíme alebo sa s ním zoznamujeme - hneď vo svojich myšlienkach hľadáme odpovede, aký podľa vás ten daný človek je, hodnotíme, čo má oblečené, vnímame jeho mimiku, isté vyžarovanie a podobne. Začíname súdiť a posudzovať ešte skôr, než tú osobu lepšie spoznáme. Naša fantázia začína pracovať na plné obrátky a často si v súvislosti s neznámou alebo neznámym domýšľame veci, ktoré ani nie sú pravdivé, lebo sa nezakladajú na našej osobnej skúsenosti. Bodaj by to tak nebolo, ale keď človek je raz taký - tvor posudzovačný...

Keď prvý dojem klame. Ako bojovať s predsudkami?
Foto: © pexels.com

,,Nesúďte, aby ste neboli odsúdení.'' (Mt 7, 1)

 Ježiš nás učí, aby sme prijímali každého jedného takého, aký je - bez ohľadu na to, ako vyzerá, ako je finančne zabezpečený, či má rodinu alebo je single, či je úspešný/á alebo nemá pracovnú kariéru... 

My nemáme právo súdiť; súdiť môže len náš nebeský Otec. Veď kto každého jedného človeka pozná najlepšie zo všetkých, ak nie len On? Nikto. Boh vie o každom všetko, lebo vidí do ľudského vnútra, vidí do srdca každého človeka, keďže je dielom Jeho rúk. Pozná nás, pretože nás stvoril. 

Od nás chce, aby sme aj my prijímali a milovali druhých, prijímali každého ako svoju sestru a svojho brata - veď všetci sme Jeho deťmi. Aby sme v ľuďoch okolo nás videli samého Ježiša. Pretože On sám je v každom jednom z nás. A preto čo robíme druhým, robíme Jemu.

„Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“ 

Antoine de Saint-Exupéry

 “Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Mt 25, 40) 

V prvom rade sa spoznajme, porozprávajme sa a potom uvidíme a zistíme, akí tí druhí naozaj sú. Nazrime do vnútra človeka, do jeho srdca, lebo to, ako vyzerá zvonka, hovorí len málo o tom, aký naozaj vo svojom vnútri je.

Ak si chceme vytvoriť komplexný názor na človeka, potrebujeme vidieť jeho srdce. To, ako sa správa k ostatným, to, ako žije svoj kresťanský alebo bežný život, aké postoje zaujíma k rôznym témam, či sa snaží hľadať Pravdu v každodenných činnostiach. Na koniec sa môžeme sami seba spýtať: “Je niečo, čo ma na tomto človeku inšpiruje? V čom by som si od neho mohol zobrať príklad? Spoznajme, aký skutočne je, nie ako si ho my sami fantazírujeme - veď KAŽDÝ je Božie stvorenie. Iste, prvý dojem, ktorý každý z nás vytvorí, má svoju váhu, ale nikdy neukáže skutočné JA človeka. 

Mám osobnú skúsenosť (a verím, že nie som sama) s tým, že moje prvé posúdenie druhého človeka a myšlienky o ňom, keď som sa s ním po prvý raz stretla alebo ho len videla, sa po čase zmenili, lebo som ho bližšie a viac spoznala a našla u neho také vlastnosti, ktoré som obdivovala, ktoré ma fascinovali, a ktoré mi  v konečnom dôsledku robia radosť,  a práve preto som sa pri takýchto ľuďoch začala cítiť príjemne. 

Viem, je ťažké nesúdiť na prvý pohľad, ale vždy si spomeňte, že chcete najprv toho človeka viac spoznať a myslím si, že po chvíľke určite nájdete jeho pozitívne vlastnosti, ktorými bol obdarený od nášho Nebeského Otca.

Môžeš sa pomodliť aj túto modlitbu: ?

“Pane, viem, že som hriešny.

Daj, aby som vedel prijímať ostatných s láskou. 

Daj, aby som  neposudzoval ostatných na základe ich výzoru, ale snažil sa spoznať ich srdce. 

Daj, aby som vedel byť nápomocný tým, ktorých na prvý pohľad nepovažujem za sympatických.

Uzdrav moje srdce, aby nemalo predsudky voči iným. 

Daj mi priateľské srdce, ktoré bude mať náruč otvorenú pre pomoc. 

Daj mi láskavé srdce a nauč ma milovať všetkých ľudí, ktorých mi posielaš do cesty, lebo Ty jediný ich môžeš súdiť, nie ja. 

Amen.”


Autorka: Terézia Ungvarská

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!