Modlitba zaľúbených

Táto modlitba je určená pre čerstvo zaľúbených veriacich. Zahŕňa všetky oblasti potrebné na budovanie zdravého vzťahu. Na jednej strane privádza vďačnosť za zaľúbenosť a na druhej pozýva do bláznivej odovzdanosti sa Božej vôli a životu v čistote.

Modlitba zaľúbených
Foto: © unsplash.com

Modlitba zaľúbených

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Žalmy 37:4 SSV

Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce.
Pieseň piesní 2:7 SSV

Ďakovala...
Dobrý Bože, ďakujem Ti za to, ako si stvoril túto zem a všetky dobrá.
Ďakujem Ti tiež za moju rodinu a priateľov, sú pre mňa veľkým darom.
Ďakujem Ti, že aj mňa si stvoril ako dar a vložil si do mňa túžbu darovať sa.
Ďakujem Ti, že si ma stvoril ako muža/ženu.

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. 
(Žalmy 139:1)

Ďakujem Ti za moju priateľku/ľa (meno).
Ďakujem Ti za to, že Ťa pozná.
Ďakujem Ti za to, že ona/on je Tvoje dieťa.
Ďakujem Ti, že je chrámom Ducha svätého.
Ďakujem Ti, že si ju/jeho obdaril rôznymi darmi a talentami.
Ďakujem Ti, že sme sa spoznali.
Ďakujem Ti za všetko, čo sme doteraz spolu zažili.
Ďakujem Ti, že obaja máme túžbu sa spoznávať viac.
Ďakujem Ti, že máme slobodnú vôľu a môžeme sa rozhodovať v slobode Božích detí.
Ďakujem Ti...
(ďakuj za to, čo ti napadne, za čo si najviac vďačná/ý)

GOD IS NUMBER ONE
Nebeský Otec, veľmi Ťa túžim mať v tomto vzťahu na prvom mieste, pretože si uvedomujem, že jedine Tvoja láska ma urobí skutočne šťastným/nou, a tak spolu so sv.Augustínom vyznávam:

Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe."
(Vyznania 1, 1)

Ježišu celý/á sa Ti odovzdávam.
Odovzdávam Ti svoje pocity a túžby.
Odovzdávam Ti moju sexualitu.
Odovzdávam ti svoje plány a predstavy.
Odovzdávam Ti celé moje srdce.
Odovzdávam Ti všetky zážitky s (meno).
Odovzdávam Ti všetky sľuby a záväzky.
Odovzdávam Ti všetky chyby a zlé rozhodnutia.
(odovzdaj, čo cítiš)

Duchovný boj
V mene Ježiša Krista, mocou jeho predrahej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a Zmŕtvychvstania, mocou Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sedí po pravici Otca, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, krstnou mocou, ktorú mi dal Ježiš, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť a odmietam ich.

Zriekam sa ducha nečistoty.
Zriekam sa ducha smilstva.
Zriekam sa ducha sebaodmietania.
Zriekam sa ducha strachu.
Zriekam sa ducha klamu.
Zriekam sa ducha zlých vášní.
Zriekam sa ducha rozdelenia a nejednoty.
Zriekam sa ducha zmätku a nepokoja.
Zriekam sa ducha choroby.
Zriekam sa ducha sebeckosti a egoizmu.
Zriekam sa ducha pýchy a narcizmu.
(môžeš pokračovať podľa zápasu, ktorý aktuálne vnímaš)

Pane Ježišu Kriste, rozkáž týmto zlým duchom, aby ma opustili; aby sa tebe podriadili a nikdy viac sa ku mne nevrátili.
 

PROSBY

Prosím ťa Pane, zošli na nás svojho Svätého Ducha aby nás viedol.
Duchu Svätý, veď čas, miesto, spôsob ako, kedy a kde budeme tráviť spolu čas.
Veď nás prosím svojou láskavou múdrosťou, aby sme včas spoznali chyby alebo vlastnosti toho druhého, ktoré by boli prekážkou na vytvorenie zdravého manželstva.
Prosím Ťa, nedovoľ, aby sme sa pozerali jeden na druhého cez strach alebo zranenia z minulosti.
Prosím Ťa, nedovoľ, aby nás rozdelila závisť a prekliatie od druhých ľudí.
Nedovoľ, aby nás rozdelili zlé rozhodnutia alebo naše chyby pochádzajúce z ľudskej slabosti.
Prosím Ťa, uzdravuj nás.
Prosím Ťa, formuj nás.
Prosím Ťa, pomôž nám žiť v čistote srdca a tela.
(Pridaj vlastné prosby)

Pane, Ty si pôvodca lásky, Ty sám si láska, a preto ťa prosím, ak je to tvoja vôľa požehnaj naše rozhodnutia a prebuď medzi nami skutočnú, čistú a pravú lásku, hlboké priateľstvo a naplň tento vzťah radosťou a oslavou Boha Otca.

Vytvoril Martin z lásky k Bohu a Timke... heart


Originálnu verziu od autora si môžete pozrieť tu (PDF): Modlitba zaľúbených

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!