Nedorozumenia ako dar osobnej obnovy a vzájomného rastu

Nedorozumenia. Určite nemusia byť príjemné. Sú súčasťou nášho každodenného života. Môžu sa tiež dotýkať aj našich vzťahov. Radi by sme sa dnes s vami podelili o prekvapenia z nedorozumení. Keď nastanú situácie a my si nerozumieme. Kedy je potrebné si veci vyjasniť. Tento článok chceme venovať všetkým, ktorí takéto nedorozumenia riešia bez toho, aby boli fyzicky pri sebe, prípadne sú spolu. Pýtaš sa: „Ako takéto nedorozumenia riešiť?“ Veľmi radi Ti na túto otázku odpovieme.

Nedorozumenia ako dar osobnej obnovy a vzájomného rastu
Foto: © unsplash.com

Voláme sa Lenka a Marek. Áno, spoznávame sa a už prišli aj nedorozumenia. Pretože teraz nemôžeme byť spolu v osobne kontakte, používame možnosti, aké máme. Predovšetkým sa zameriavame na aplikácie, ktorých súčasťou je napríklad video rozhovor. Aj keď má internetová komunikácia svoje výhody a nevýhody, naše nedorozumenia sa dajú určite aj takto riešiť. Zhrnieme ich do niekoľkých bodov a opíšeme podrobnejšie:

1. Modli sa!

Duchovné boje sa vyhrávajú na kolenách a v modlitbe. Druhý človek, s ktorým prechádzam nedorozumením, nie je mojím nepriateľom. Neurobil danú vec úmyselne. Jeho cieľom nie je mi ublížiť. Ako dvaja ľudia čelíme inému nepriateľovi, ktorý nemá rád jednotu. Proti nemu je potrebné vytiahnuť všetky duchovné zbrane. Ak čelíte nedorozumeniu, prosím, modlite sa pred samotným rozhovorom aj po ňom. Nech Boh prikryje vašu komunikáciu aj druhú osobu. Nech žiadne slovo, ktoré poviete, nemôže byť použité zlým. Nech ste chránení krvou Ježiša Krista. Čas spoločnej modlitby proti nepriateľovi vás posilní, priblíži k sebe bližšie. Preto sa prosím spoločne modlite.

2. Nevzdávaj to!

Ľudia niekedy čelia falošnej predstave, že pravý vzťah bude dokonalý, bez jediného nedorozumenia. Očakávajú, že sa len pozrú jeden druhému do očí a budú vedieť, na čo ten druhý myslí. Keď to takto nie je, vzdávajú to. Opúšťajú vzťahy. Chceme Ti povedať „nevzdávaj to!“ Povzbudzujeme Ťa, aby si bojoval/a za vzťah. Neutekaj z neho pri prvom nedorozumení. Každé jedno spoločne prekonané nedorozumenie posunie vaše spoznávanie sa a budúci vzťah na vyšší a vyšší stupeň. Práve cez prekonané nedorozumenia spoznáš druhého človeka a poslúžia vám pri vzájomnom raste. Všimneš si, ako reaguje, keď tieto nedorozumenia prídu. O čo krásnejšie je, keď viete spoločne prekonať nedorozumenia bez toho, že by ste boli spolu osobne tvárou v tvár. Keď sa potom stretnete ponesiete sa na tejto vlne odvahy, odhodlania a vybojovanej cesty jeden pre druhého.  

3. Úprimne a otvorene sa rozprávaj!

Keďže nemôžete byť spolu osobne, jediné, na čo sa človek na druhej strane môže spoľahnúť, je Tvoje slovo. Preto v čase riešenia nedorozumení komunikuj. Povedz tomu druhému, ako si to myslel/a. Ako to vnímaš alebo prežívaš. Nezatváraj sa do ulity. Prosím vyjdi zo seba! Hovor možno aj o ťažších veciach. Buď autentický/á. Nehraj divadlo. Daj si dole akúkoľvek masku pretvárky. Keď sa nevidíme osobne, je potrebné budovať úprimnú, otvorenú a slobodnú komunikáciu. Tá sa stane skvelým základom budovania základov vášho vzťahu. Zároveň druhému dovolíš, aby Ťa lepšie spoznal. Stojíš za to byť poznaný/á. Tak sa neboj o sebe hovoriť.

4. Počúvaj, čo druhý hovorí!

Niekedy sa nám stane, že všetky situácie premietame cez našu osobnú skúsenosť. Skúsenosť toho, čo sme my sami zažili. Predpokladáme, že človek oproti nám to vníma rovnako. Nie je to však pravda. Oproti Tebe je originálny, jedinečný človek. Nie je rovnaký ako ty. Preto, prosím, nepremietaj nedorozumenia cez svoju skúsenosť, ale počúvaj tú jeho/jej. Buď tu preňho/ňu a snaž sa ho/ju pochopiť. Čo od druhého chceš, to mu prines. Ak túžiš po pochopení, začni ho/ju chápať. Ak túžiš po prijatí, začni ho/ju prijímať. Počúvať druhého a chápať ho je ako keď sa korene stromu vnárajú hlbšie a hlbšie do zeme. Strom vášho spoznávania sa stane pevnejším.     

5. Skúmaj svoje srdce!

Čas spoznávania sa a následný čas vzťahu je časom, kedy o sebe veľa zistíš. Je to tiež čas osobnej obnovy. Prečo? Lebo druhý človek nám často nastaví zrkadlo nášho vnútra. Tým, že sa nám stáva blízky, vstupuje nám do čoraz viac osobnejších oblastí. Niekedy nám to nemusí byť príjemné. Čo je však dôležité pre čas spoznávania sa: skúmaj svoje srdce. Prečo reaguješ ako reaguješ? Je v tvojom srdci nejaké zranenie, ktoré potrebuje byť uzdravené? Nejaká zlá skúsenosť, ktorou si prešiel/a a teraz sa bojíš, že to bude mať rovnaký záver? Neodpustil/a som niekomu? Prečo reaguješ, ako reaguješ? Skúmaj svoje srdce a modli sa za jeho uzdravenie. Tvoje srdce je krásne, vzácne. Skúmaj hĺbku jeho komnát.

6. Zachovaj pokoj!

Ak si človek, ktorý nemá rád takéto nedorozumenia, možno ich riešenie bude pre Teba náročnejšie. Niekedy sa môže stať, že ľudia v čase nedorozumení nespia, nejedia, trápia sa, boja sa, že to celé skončí. Dôležité však je učiť sa aj v tejto oblasti zachovať pokoj. Človek v strese urobí ešte x ďalších prekvapení navyše. Láska určite nie je o tom, aby sme boli nepokojní. Nie. Je potrebné naučiť sa zachovať pokoj aj v strede riešenia nedorozumenia. Obidvaja si ho chcete vysvetliť. Modli sa nech Ti Boh ukáže, čo konkrétne robiť, aby si si pokoj zachoval/a. Máš sa modliť? Máš urobiť konkrétny čin dopredu k danému človeku? Máš zmeniť spôsob ako uvažuješ? Veríme, že Boh je Bohom pokoja. Ako dobrý Otec sa o tento pokoj chce podeliť. Tak ho len prijmime z Jeho rúk.      

7. Nehľadaj dokonalosť!

Dnešná doba hľadá dokonalosť všade. Aj vo vzťahoch. Ty sa však zoznamuješ s človekom, ktorý má svoje chyby, nedostatky, previnenia. Niektoré z nich Ťa môžu zaskočiť. Dôležité však je sústrediť sa na to, že ani ja sám/a nie som dokonalý/á. Preto dokonalosť neočakávaj od druhého. Najprv sa pozri na seba, až potom na druhého. Nehľadaj v ňom/nej dokonalosť. Tvoje očakávania by ho/ju len uväznili v klietke, ktorú si mu/jej vytvoril. Dovoľ druhému/druhej byť tým, kým je. Dvaja nedokonalí ľudia môžu spolu vytvoriť niečo dokonalé práve preto, že je v ich strede Boh. On je základom dokonalosti. Nie my sami.

Načrtli sme niekoľko základných bodov ako riešiť nedorozumenia, keď spolu nemôžete byť osobne, prípadne ste spolu. Veríme, že sa pre Teba môžu stať povzbudením, potešením v čase, ktorým teraz prechádzaš. Veríme, že môžu byť darom a svetlom na ceste k spoznaniu druhého človeka. Nech si Boh použije tieto naše slová pre Jeho dielo. Pre budovanie toho krásneho medzi vami dvoma.  

Žehnáme Ti obidvaja, aby si v čase riešenia nedorozumení bol/a s Bohom. Aby si sa nevzdával/a, aby si hovoril/a a počúval/a, skúmal/a svoje srdce, zachovával/a pokoj a nehľadal/a dokonalosť. Nech Boh požehná váš spoločný čas spoznávania sa a aj čas vášho vzťahu. Nech ste Ním vedení na tejto krásnej ceste plnej sviežosti, svetla, krásy a nádeje.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!