O fenoméne zlomených sŕdc

V úvode chcem upozorniť, že tento článok je písaný z „mužského“ uhla pohľadu. Pritom je do istej miery subjektívny. Zároveň je písaný z vlastnej skúsenosti, ktorú som buď prežil, alebo som ju opakovane pozoroval vo svojom okolí. Ide fenomén, ktorý je v dnešnej dobe veľmi častý... Je ním fenomén zlomených sŕdc.

O fenoméne zlomených sŕdc
Foto: © pexels.com

Priznám sa... Aj ja sám som ho prežil. Ako to klasicky býva, po rozchode nastalo obdobie, kedy som mal zlomené srdce. Nie je to len fráza, ale bol to skutočný stav.

S Božou pomocou som toto obdobie prekonal a vďačím mu za to, že mi ukázal, kde som pochybil, a čo bolo príčinou takéhoto stavu. Prvou príčinou a tou najdôležitejšou bolo, že som vzťah s partnerkou vyvýšil nad Boha. Niežeby som sa v tom období nemodlil, nebudoval vzťah s Otcom... Zidealizoval som si partnerku a predostrel ju na piedestál. Nevidel som tzv. druhú stránku mince.

Je to už mnoho rokov dozadu, kedy sa to stalo. Avšak, ako čas plynie, tak vo svojom okolí vnímam podobných mladých. Žiaľ, ide najmä skôr o nežnejšie pohlavie, ktoré aby svojmu partnerovi vyhovelo, dalo mu všetko. Nielen svoje srdce, ale aj svoju čistotu, a ako to, žiaľ, býva, tak nie všetky rozprávky končia šťastne. Nie každý princ ostane princom a časom sa zmení na zlodeja, ktorý pošliape čistotu ženy, a pritom jej zlomí srdce. Dôvodov prečo sa zlomí srdce človeka, môže byť viac...

Nájdi najskôr radosť vo vzťahu k nebeskému Otcovi, radosť vo vzťahu k tvojmu Bohu, a až potom ti môže dať tvoj milujúci Otecko, to, po čom túži tvoje srdce.

V mojom prípade nešlo o čistotu, vďaka Pánovi. Skôr išlo o zlomené srdce z nenaplnenej túžby po vzťahu. Avšak napriek tomu si svoju jazvu na srdci nesiem ďalej. Čo mi však leží na srdci, je túžba „varovať“, či už ženy alebo mužov: CHRÁŇTE SI SVOJE SRDCE! Tvoje srdce v prvom rade patrí nebeskému Otcovi až potom tvojmu partnerovi/ partnerke. Nie nadarmo sa hovorí: Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Ž 37,4

Mnohí z nás tento žalm poznajú naspamäť. Napriek tomu zabúdame, čo obnáša v praxi. Zabúdame, že musíme najskôr nájsť RADOSŤ vo vzťahu k nebeskému Oteckovi, až potom nám môže dať „TO“, po čom túži naše srdce. Tým nemyslím len perspektívny vzťah, kde sa princ stane kráľom, a princezná kráľovnou. Myslím všetky naše túžby, ktoré sú v našom vnútri. Počínajúc túžbou po vzťahu, túžbou po dobrej práci, túžbou po narodení zdravých detí... až po celkovú túžbu srdca viesť usporiadaný rodinný alebo zasvätený život.

Preto sa k tebe obraciam s prosbou. Nájdi najskôr radosť vo vzťahu k nebeskému Otcovi, radosť vo vzťahu k tvojmu Bohu, a až potom ti môže dať tvoj milujúci Otecko, to, po čom túži tvoje srdce.

Nezabudnime z nášho srdca pramenia rôzne túžby. Mnohé z nich sú dobré, sú milé pred Otcom, ale opýtajme sa sami seba, chceme mať radšej naplnenú túžbu, aj za cenu zlomeného srdca, alebo skôr plnohodnotný a radostný vzťah s našim Oteckom? Alebo na druhej strane si položme otázku, je dôležitejšia naša zdanlivo dobrá túžba, alebo vzťah s naším Otcom?

Žiaľ, čoraz častejšie sa stretávam vo svojom okolí, že mnohí uprednostnia svoju, hoc aj „dobrú túžbu“, napríklad po vzťahu, pred vzťahom so svojím Otcom. Mnohokrát je výsledok vidieť hneď, občas s odstupom pár mesiacov alebo rokov. Vzťah s priateľom / priateľkou, ktorý je založený len na túžbe mať vzťah, končí mnohokrát v troskách. Prípadne môže byť založený aj na iných obdobných pohnútkach, napríklad uspokojenie potreby pozornosti atď. Takéto uspokojovanie potrieb z krátkodobého hľadiska osoží, ale z dlhodobého hľadiska ide o stavanie zámku na vode.

Skutočnú radosť nehľadajme v pominuteľných veciach a túžbach, pokiaľ sme nenašli SKUTOČNÚ RADOSŤ V PÁNOVI. Možno sa teraz pýtate, čo je tou skutočnou radosťou v Pánovi, ako ju rozlíšim? Po odpoveď nie je potrebné chodiť ďaleko... Stačí si prečítať Mt 7, 18-20.

Po ovocí spoznáme strom. Dobrý strom je taký, ktorý prináša dobré ovocie. Ak plníme vôľu nebeského Otca, tak vojdeme do nebeského kráľovstva. Jeho vôľou je, aby sme mali život a mali ho v plnosti. Tiež chce, aby sme mali radosť a mali ju v plnosti. Preto, ak sme vo vzťahu alebo sa doň len chystáme vstúpiť..., tak si položme otázku, aké ovocie to prináša alebo prinesie?  

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!