Psychológ udáva 5 hlavných dôvodov, prečo sa manželstvá rozpadajú

Nová štúdia publikovaná v časopise Marriage & Family Review odhalila, že príbehy, ktoré manželia zdieľajú na sociálnych sieťach, majú tendenciu odrážať funkčnosť ich manželstva a aj ich osobnú identitu. Popri pozitívnych ukazovateľoch, ako je napríklad napĺňanie vzájomných emocionálnych potrieb, zdieľanie pozitívnych skúseností a spoločné hodnoty alebo jednotná vízia budúcnosti, výskumníci v týchto príbehoch objavili aj negatívne znaky fungovania manželstva, poukazujúce na manželské ťažkosti a nižší pocit spokojnosti. Výskumníci sa domnievajú, že tieto výzvy sa môžu objaviť aj v silných manželstvách. 

Psychológ udáva 5 hlavných dôvodov, prečo sa manželstvá rozpadajú
Foto: © freepik.com

Tu je päť kľúčových dôvodov manželskej dysfunkcie podľa štúdie, a tiež aj návrhy a odporúčania, ako na nich začať pracovať:
 

1. Zrieknutie sa osobných potrieb

Výskumníci predpokladajú, že rozhodnutie uprednostňovať potreby manželstva pred vlastnými potrebami je skôr vedomé rozhodnutie osoby, ako len pasívne akceptovanie nepriaznivých podmienok. Často sa jedná o potláčanie alebo ignorovanie osobných potrieb a túžob. 

Manželia sa dobrovoľne obetujú pre svojich partnerov bez toho, aby im to prinášalo aspoň nejakú radosť alebo zmysel. Napríklad si osvoja vieru partnera alebo predstieraný záujem o jeho koníčky. Partner, ktorý sa takto obetuje, často následne zápasí s nespokojnosťou pochádzajúcou z potláčania osobných potrieb. Kým v určitých určitých situáciách môže byť obeta pozitívna a partnerov zblížiť, účastníci tejto štúdie ju však označili skôr ako negatívum vo vzťahu.
 

Neistota vzniká, keď partneri nie sú schopní definovať svoje potreby a túžby vo vzťahu. To môže vzťah narušiť


Štúdia z roku 2022 uviedla, že takéto zriekanie sa môže vyjsť manželstvo draho a vedie k nižšej spokojnosti vo vzťahu pre oboch. Partner, ktorý sa obetuje, zažíva nepohodu. Prijímateľ zažíva zmiešané pocity vďaky a viny ako dôsledku obetovania sa partnera. Výskumníci odporúčajú otvorene komunikovať o ostobných potrebách, starostlivo zhodnotiť nevyhnutnosť obety predtým, než k nej dôjde a rovnako tak zamerať na pozitívne výsledky takejto obety, ktorú už partneri uskutočnili.
 

2. Negatívne vzorce správania

Manželia sú niekedy neochotní vzájomne sa konfrontovať alebo hovoriť o negatívnych veciach a zlozvykoch vo vzťahu. Napríklad vlastnosti ako sebectvo alebo nedostatok spoločenského povedomia sa môžu pretaviť do negatívnych vzorcov správania, ktoré nenapĺňajú potreby manželského partnera.  

Partnerova pasivita alebo zlyhanie komunikácie spôsobuje pretrvávanie problematického správania sa alebo aj nepríjemné situácie, ktoré majú značný dopad na manželstvo. Manželia môžu niekedy o týchto problémoch hovoriť s inými. To však nerieši hlbší, podstatnejši problém vo vzťahu. Ak chceme zachovať zdravšiu a zmysluplnejšiu manželskú dynamiku, je potrebné dané správanie riešiť otvorene a priamo. 
 

3. Nerešpektovanie hraníc vzťahu

Výskumníci predpokladajú, že “nesprávne zvládanie hraníc” nastane vtedy, keď jedinec uprednostní svoju vlastnú osobnosť pred dobrom svojho manželstva. Kým stanovenie osobných hraníc, napríklad pre osobný priestor a čas, je pre ich individuálny aj vzťahový blahobyt prspešné, naopak nerešpektovanie hraníc môže spôsobovať napätie.

Štúdia popisuje prípad účastníčky, ktorá vedome zdieľala iba pozitívne skutočnosti o jej manželovi a čelila nepohodliu, keď jej manžel, ktorý uprednostňoval úprimnosť za akýchkoľvek okolností, zverejňoval aj tie detaily, ktoré si ona priala ponechať v súkromí.
 

Výskum dokazuje, že ak rešpektujeme potreby a hranice partnera, významne to ovplyvňuje kvalitu vzťahu.


Nerešpektovanie hraníc vzťah ničí. To sa prejavuje vtedy, keď jeden z partnerov zanedbáva investovanie do manželstva alebo aktívne prispieva k jeho rozpadu tým, že ponižuje svojho partnera alebo aj vlastné manželstvo.

Výskum dokazuje, že ak rešpektujeme potreby a hranice partnera, významne to ovplyvňuje kvalitu vzťahu. Následky nesprávneho zvládania hraníc ešte viac poukazujú na potrebu nájdenia citlivej rovnováhy medzi osobným vyjadrením sa a zachovaním harmónie vzťahu. 
 

4. Zvládanie vonkajších stresových faktorov

Vonkajšie vplyvy a nešťastia majú na manželskú harmóniu obrovský vplyv. Ťaživé situácie ako strata milovanej osoby, boj s chronickými zdravotnými problémami alebo zápasenie s finančnými ťažkosťami si môžu vybrať svoju daň aj v tom najpevnejšom manželstve. Tieto udalosti môžu ovplyvniť mentálne zdravie partnerov a ich schopnosť komunikovať vo vzťahu efektívne. 

Tu je niekoľko spôsobov ako minimalizovať vplyv vonkajších stresových faktorov a posilniť manželské puto: 

  • Vytvorte si emocionálne zdravé prostredie pre otvorený dialóg. Opierajte sa o seba navzájom, ako aj o externú pomoc a podporu (psychológ, vzťahový poradca...).
  • Spoločne pracujte na mechanizmoch zvládania stresu. Napríklad spoločnými aktivitami, novými koníčkami, zmysluplnými činnosťami. Vnímajte výzvy ako príležitosť na rast a vzdelávanie. 
  • Nešťastia často vyžadujú prispôsobenie sa a flexibilitu v rolách, zodpovednostiach a očakávaniach. Byť otvorený zmene spoločne ako tím môže napätie zmierniť. 
  • Napriek výzvam sa snažte uprednostňovať spoločne kvalitne strávený čas. Môže to byť jednoducho o tom, denne si nájsť chvíľu na rozhovor alebo si naplánovať pravidelné rande.
  • Podporujte sa a zdôrazňujte aj individuálnu starostlivosť o seba samých, keďže aj táto oblasť je životne dôležitá pre vzájomnú podporu vo vzťahu. 
     

5. Boj s neistotou

Neistota vzniká, keď partneri nie sú schopní definovať svoje potreby a túžby vo vzťahu. To môže vzťah narušiť. Manželia sa cítia nenaplnení a nepochopení, keďže nevyjadrené túžby jedného partnera môžu narážať na nesplnené očakávania druhého, zapríčiňujúc tak emocionálne napätie. 

Povzbudzovanie k otvorenej komunikácii o osobných túžbach, rozvíjanie aktivít, ktoré podporujú sebareflexiu a sebapoznávanie. Napríklad navštevovanie workshopov, čítanie kníh alebo spoločné hľadanie poradenstva pre lepšie pochopenie individuálnych potrieb, podporovanie osobných záujmov, budovanie empatie a trpezlivosti k partnerovým trápeniam môže pomôcť prekonať neistotu vo vzťahu.
 

Ako nám to môže pomôcť v našom manželstve?

Rozpoznanie týchto znakov dysfunkčnosti manželstva môže párom pomôcť ako plán na identifikáciu oblastí, ktoré sa dajú zlepšiť. Upevňovanie manželstva si vyžaduje dvojitý záväzok, smerom k osobnému rastu aj ku snahe spolupracovať s partnerom, zakorenenej v sebareflexii, empatii a aktívnej komunikácii na každom kroku spoločnej cesty.


Autor: Mark Travers

Preklad: Františka Olejárová

Zdroj: forbes.com

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!