Trojzložkové lepidlo pre zdravý vzťah. Čo potrebuješ k tomu, aby vám to klapalo?

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. /1 Kor 13, 4-7/

Trojzložkové lepidlo pre zdravý vzťah. Čo potrebuješ k tomu, aby vám to klapalo?
Foto: © freepik.com

Túžba po manželstve je prirodzená a dobrá, keďže ju Boh vložil už do prvého človeka. Adam sa cítil sám, potreboval niekoho, s kým by sa dopĺňal.
Potom Pán Boh povedal: "Nie je dobré byť človeku samému.’’ /Gn 1,18/ Preto veríme, že Boh spolu s nami sníva sny o tom, aby sme žili plnosť lásky a to práve v manželstve. Ale ako žiť tento Boží sen o manželstvách? Kde nájsť inšpiráciu pre veľké sny o požehnanom manželstve?

To, pre akého partnera sa rozhodneme, bude zásadne určovať ďalšie smerovanie vzťahu, a preto chcem predstaviť moje obľúbené pravidlo pri výbere partnera, ktoré som si osvojil od mojich priateľov - manželov Peťa a Veroniky Liptákovcov.

Ide o tzv. 3-zložkové lepidlo. Aby vzťah a manželstvo vydržalo, sú potrebné všetky tri zložky (viď nižšie). Samozrejme, tomu všetkému je nadradená Božia vôľa, Božie povolanie. Ako kresťania veríme, že do vzťahu sme pozývaní naším Bohom a my na Jeho výzvu len odpovedáme. On pre nás už dávno vybral toho najlepšieho partnera, On nás pozná najlepšie a vedie nás po ceste nášho života. Ak chytáme opraty tohto rozhodnutia do vlastných rúk a Boha vynechávame, sme ako slepci blúdiaci pustatinou, ktorí nikdy neuzrú zasľúbenú zem Božieho požehnania, ktoré Pán pripravil pre manželstvo.

Čiže kľúčom takéhoto požehnania je modlitba a vnímanie Božieho Ducha, ktorý k nám hovorí. Náš Boh nám naozaj vysníval najlepšieho partnera, s ktorým máme tvoriť jednotu, a tento partner by vo vzťahu k nám mal mať všetky tri aspekty vzťahového lepidla, o ktorom hovorím vyššie:

1. Duchovná jednota

To znamená byť duchovne na jednej vlne, nielen v tom, že veríme v toho istého Boha, ale dokonca aj v konkrétnej spiritualite; napr. partnerka je vášnivou mariánskou ctiteľkou, ktorá sa zásadne modlí len ruženec a má odpor voči modlitbe chvál. Naopak, partner miluje stáť pred Bohom vo chvále a hľadá Ježiša cez štúdium Biblie.
Pri takomto páre bude dosť ťažké vytvoriť duchovnú jednotu. Ak máme byť ako manželia naozaj jedným telom a jednou dušou, a kráčať spoločne za Kristom, nemôže jeden ťahať razantne doprava a druhý doľava.

2. Duševný súlad

Ak by som si odmyslel našu sexualitu, ako rozdiel pohlaví (boli by sme iba ako ,,anjeli’’), tak napriek tomu by moja Veronika zostala mojím najlepším priateľom. To znamená, že sa musíte vedieť zdieľať - vedieť si povedať o svojom prežívaní, o svojich citoch. Hovoríme tu o veciach, ktoré nás spájajú. Napríklad obaja máme radi domácu pohodu s čajíkom v ruke, alebo si len tak vyraziť autom a po ceste si urobiť viaceré neplánované zastávky a pod.

3. Vzájomná telesná príťažlivosť

Tento bod je až tretí v poradí, no tiež ho nemožno zanedbať, aj keď znie tak ,,neduchovne’’. Medzi mužom a ženou je potrebné, aby tam bola istá ,,chémia’’ alebo inak povedané ,,iskra’’.

Tiež som presvedčený, že práve čítanie sv. Písma a jeho aplikovanie do života je jeden z hlavných zdrojov požehnania do manželských vzťahov. V tejto knihe kníh sa nachádza veľa inšpirácií. Na záver ti chceme dať do pozornosti jeden z mojich obľúbených: ,,My milujeme, pretože on prvý miloval nás.’’ /1 Jn 4, 19/

Žehnám ti, aby si mal svoj zrak upretý na Bezhraničnú lásku - Ježiša, ktorý o láske len nerozprával, ale ju reálne dokázal - svojou obetou na dreve kríža.


Tento článok je taktiež publikovaný aj priamo v Biblickom diári :)

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!