Vernosť a pokora sa nemá nikdy vytratiť z našich sŕdc

...

Častokrát sa pýtame sami seba, či sme dostatočne odvážni a schopní nasledovať Božie volanie alebo plniť Jeho vôľu. Upadáme do nepochopenia, nedokážeme sa odovzdať do Božích rúk. Diabol sa práve vtedy začína ozývať a klamať nás. Hovorí nám, ako sa Boh o nás nestará, na všetko sme sami. V najhoršom prípade, že si treba všetko vybojovať sám.

Vernosť a pokora sa nemá nikdy vytratiť z našich sŕdc

Mnohokrát som sa stretla s podobnými klamstvami, ktoré mi Diabol nahováral. Bolo ťažké prehlasovať a veriť, že Boh je naozaj môj Kráľ a Pán. Diabol prichádzal do myšlienok ako na návštevu. Myslela som si, že je to Božie dopustenie a situácia, v ktorej som sa ocitla bola len dočasná. No nebolo to tak. Kládla som si otázky, kričala som v zúfalstve na Boha, aby ma konečne vypočul, ozval sa, dal znamenie, čokoľvek. Moje srdce bolo plné bolesti, súženia a Božie volanie neutíchalo. Modlila som sa z vernosti. Žalm 22. Dlhé mesiace čítania toho istého žalmu. Myslela som si, že hovorí o mne. Celú dušu som mala ako roztrhanú. Necítila som absolútne nič. Moje modlitby boli iba o jednom: Pane, neopúšťaj ma. Mám strach. Bojím sa. Potrebujem ťa. Nechcem nič, čo nechceš Ty! On musí rásť a mňa musí ubúdať. (Jn 3,30)

Vtedy som pocítila, že Pán ma chce učiť pokore. Pokore na kríži. Tam, kde sa to všetko skončilo a aj začalo. Tam, kde bola samota, výsmech a urážky. Miesto, ktoré bolo pre mňa zlomové a kam ma práve On zaviedol. Naučil ma, ako sa nevzdávať, veriť mu, aj keď ho necítim a to najhlavnejšie, veriť v Jeho načasovanie. Bolo pre mňa ťažké sa stotožniť s pocitom, že niečo podobné mám prežívať. Aj napriek tomu mi Boh dával istotu, že On tam je so mnou a neopustí ma.

Začala som vyznávať, že Boh je môj pravý Pán a Kráľa dávať mu svoju dôveru. Začala som sa Ho pýtať: Kam vedie moja cesta? Bože kam mám ísť? Kde ma chceš mať? Chcela som vedieť, kde a kam to bude, no Boh to však nechcel odokryť. Jedného dňa som bola v kaplnke a modlila som sa. Bol tam len On a ja . Plakala som. Nevedela som, kam mám smerovať. Nevedela som, kde ma Pán volá. Pane, mám ísť? Za Tebou? Chcem plniť len a len tvoju vôľu.

Kľakla som si a ďakovala Bohu za to, že aj napriek tomu ako sa veci mali, tak on je spravodlivý a milujúci Otecko. Ocko, ktorý sa stará a vie kedy má vypočuť modlitby. Ocko, ktorý vie milovať tak bezhranične a nekonečne ako nikto iný.

Vtedy mi to došlo. Všetko som riešila z vlastných síl, všetko som si chcela vybojovať sama. Cítila som sa sklamane a previnene voči Ockovi. Pozvala som ho do toho problému a prosila, aby odňal všetko zlé z mojej mysle.

Hovorila som mu, aká som už z toho vyčerpaná, nemám síl pokračovať ďalej. Vtedy mi to došlo. Všetko som riešila z vlastných síl, všetko som si chcela vybojovať sama. Cítila som sa sklamane a previnene voči Ockovi. Pozvala som ho do toho problému a prosila, aby odňal všetko zlé z mojej mysle. Po dlhých mesiacoch som znova pocítila Božiu lásku a Ducha Svätého. Jeho prítomnosť ma napĺňala radosťou a pokojom.

Ocko, okúsila som tvoju neutíchajúcu a neochvejnú lásku. Lásku, ktorou ma miluješ. Tú, ktorá ma znova obmyla a darovala mi to najcennejšie - možnosť znova sa nadýchnuť. Tú, ktorá je milosrdná. Nikdy sa nevyrovná pozemskej. Ty si môj Ocko, ktorý sa stará. Daruj mi to, čo chceš Ty. Ty ma nikdy neopustíš, lebo ma miluješ. Viem, že sa netreba báť zlého. Ty mi dávaš odvahu a vytrvalosť.

Naučil si ma, že vernosť a pokora je to, čo sa nikdy nemá vytratiť z našich sŕdc. 

Odvtedy sa moje modlitby zmenili. Začala som sa modliť za veci, ktoré som si myslela, že budú pre mňa tabu alebo som sa za ne modlila, ale nebola som v nich vytrvalá.

Na druhej strane ďakujem Bohu za každú jednu skúšku, ktorú mi pripravil. Bez nich by som nebola tam, kde som teraz. Pritiahol si ma bližšie k sebe, obmyl ma svojou láskou a milosrdenstvom a ukázal mi, že pravá výzbroj do boja je modlitba.

Napriek všetkému som sa nebála odovzdať do Božích rúk a veriť mu. On nás venčí milosrdenstvom a víťazstvom. On je ten, ktorý má pre nás to správne načasovanie. On je ten, ktorému máme odovzdávať každú jednu starosť, obavu, svoje  životy. On nás jediný dokáže pochopiť a vie, čo momentálne potrebujeme. Počas Kalvárie som si uvedomila, že On tam bol celý čas so mnou. Počúval ma v Getsemanskej záhrade, stál vedľa mňa, keď ma vypočúvali, bol v srdci každého kto bol pri mojom odsúdení, pomáhal mi niesť kríž a s láskou ma objímal na kríži. Pochoval ma do hrobu a pripravil mi nový život, ktorý som s pokorou a s Jeho prisľúbením a znamením prijala. Život, pre ktorý som musela zomrieť, aby som sa mohla očistiť a odovzdať tak, ako to On mal v pláne už od začiatku. Prijala som život, v ktorom si Pán poslal do cesty ľudí a okolnosti na seba začali nadväzovať, tak ako mal v pláne. Pochovala som moje staré ja, a keď kričí na mňa z hrobu, tak sa len obzriem a poviem: „Už som nové stvorenie, nemáš sa prečo ozývať!“ Boh mi ukázal, že každé Jeho volanie má zmysel. V mojom prípade ma malo ochrániť pred zranením, bolesťou a súžením. Na druhej strane ďakujem Bohu za každú jednu skúšku, ktorú mi pripravil. Bez nich by som nebola tam, kde som teraz. Pritiahol si ma bližšie k sebe, obmyl ma svojou láskou a milosrdenstvom a ukázal mi, že pravá výzbroj do boja je modlitba.

 Neboj sa vstúpiť do Jeho srdca. Začuješ ten najkrajší tlkot, lásku a porozumenie. Nikto iný ti ho na tomto svete nedá. Jedine Boh. Pravý Boh, ktorý ťa miluje a chce byť súčasťou tvojho života.

A čo povedať na záver? Boh má pre každého prichystaný plán, len sa netreba báť. Pán čaká práve na tvoje pozvanie, aby mohol riešiť veci spolu s tebou a pomôcť ti ich prekonať. Ver mi, s Bohom všetko ide ľahšie, ak Mu to odovzdáš. Neboj sa vstúpiť do Jeho srdca. Začuješ ten najkrajší tlkot, lásku a porozumenie. Nikto iný ti ho na tomto svete nedá. Jedine Boh. Pravý Boh, ktorý ťa miluje a chce byť súčasťou tvojho života. Dovoľ Mu, aby ti ukázal svoju lásku a učil ťa milovať svet tak, ako On miluje nás. Dovoľ mu plniť Jeho vôľu s tebou. On ťa nezradí. Tak ako mne poslal tých správnych ľudí za neobvyklých podmienok, tak aj tebe môže a vie poslať to, čo potrebuješ. Len sa netreba báť, veriť Mu a naslúchať. Pozvi Ho do svojich problémov a On ich vyrieši za teba.

 

Pane, ďakujem Ti za Tvoju dobrotu, za lásku, ktorou ma obdarúvaš. Ďakujem Ti za každého jedného človeka, ktorého si mi poslal. Za ich lásku, vernosť, úprimné priateľstvo, za dôveru. Požehnaj Pane čas, ktorý spolu strávime. Nech sa deje Tvoja vôľa v nás. Poslal si mi ich do cesty, ktorú si mi Ty sám určil. Na ceste životom ma majú sprevádzať, tak nás požehnávaj, veď a nech všetko zlé odíde v mene Ježiš a my môžeme nasledovať Teba v úprimnosti srdca. 

Autor: Simona Bacharová

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!