30 spôsobov, ako duchovne rásť počas tohto pôstneho obdobia (nielen obmedzením jedla)

Minulý rok som prvý krát pochopila, že pôst je čas zmeniť svoj život a obrátiť sa k Bohu. Nejde len o to, aby človek nejedol sladkosti alebo nepil kávu.

30 spôsobov, ako duchovne rásť počas tohto pôstneho obdobia (nielen obmedzením jedla)
Foto: © pexels.com

Je to také jednoduché.

Ide skôr o to, aby človek využil svoj čas, svoje schopnosti, nielen aby sa vzdal niečoho, z čoho má pôžitok. Alebo lepšie povedané, je potrebné zrieknuť sa vecí, ktoré si vieme vychutnať, aby sme vytvárali lepší vzťah s Bohom. Možno je to rovnako jednoduché ako to, že máme vykonávať všetko pre Pána Boha a tešiť sa z toho. Predsa ak je cieľom celého života vzdávať Bohu slávu, tak aj v pôstnom období by sme si mali zvoliť práve to.

Viem, že v kruhu mojej rodiny sme pôstne obdobie nikdy nespájali s dlhodobými úmyslami. Všetci sme sa vzdali alkoholu, kávy, sladkostí a tak ďalej. Vždy to bolo niečo, čo sme si dali potom až na Veľkonočnú nedeľu - čo však nie je podstata. 

Podstatné je to, aby ste urobili niečo, čo zlepší váš život a privedie vás bližšie k Pánovi, dúfajme, že po celý zvyšok vášho života.

Tu sú nejaké rady, ktoré môže väčšina z nás využiť:

 1. Urobte zmenu - obmedzte čas strávený na sociálnych sieťach. Využite tento čas na modlitbu, venujte ho rodine alebo vašim deťom.

 2. Skončite so sledovaním správ a zamerajte sa radšej na veci, ktoré sa dejú vo vašom dome, meste, práci…

 3. Ukončite posielanie SMS správ, ale rozhodnite sa radšej pre telefónne hovory alebo osobné stretnutia s priateľmi a rodinou.

 4. Cestou do práce sa modlite ruženec. Ak ste príliš zaneprázdnení, rozdeľte si päť desiatkov ruženca na modlitbu päťkrát za deň. Prípadne sa pomodlite jeden desiatok každý deň. 

 5. Chodievajte na prechádzky, hoci aj po vlastnej záhrade.

 6. Prijmite ťažké chvíle a sústreďte sa na radostné momenty.

 7. Prerušte veľmi zraňujúce priateľstvá.

 8. Dajte kompliment každému, kto je k vám neláskavý.  

 9. Modlite sa za toho, koho nemáte radi.

 10. Choďte na spoveď na začiatku pôstu a potom znova pred Veľkou nocou. Tak zistíte, či sa vám podarilo zdokonaliť sa na základe toho, čo ste si určili, že vo svojom živote zmeníte.

 11. Nájdite 40 ľudí, ktorým konajte dobré skutky alebo im povedzte niečo pekné každý deň. Dokonca aj neznámej osobe na pošte.

 12. Určte si každý týždeň čas na to, aby ste si čítali zo Svätého Písma.

 13. Začnite svoj deň pohotovou rannou modlitbou.

 14. Vykonávajte si dennú pobožnosť.

 15. Buďte láskaví ku všetkým, najmä k tým, ktorí sa tak nesprávajú.

 16. Kúpte extra kávu alebo sendvič na raňajky, aby ste ho mohli ponúknuť bezdomovcovi na vašej ceste do práce.

 17. Vyhraďte si jednu hodinu dňa na ticho.

 18. Prejavte radosť, že sa snažíte zlepšiť svoj vzťah k Pánovi. Buďte pre svoju rodinu príkladom lásky a šťastia, pretože k tomu sme všetci povolaní. 

 19. Zamyslite sa nad tým, čo vám chce Boh povedať, keď sa snažíte prekonávať nejaké ťažkosti.

 20. Odpustite tým, ktorí vás o to žiadajú.

 21. Venujte svoj čas dobrovoľníctvu v domove dôchodcov, v sociálnom zariadení pre nevyliečiteľne chorých alebo službe pre bezdomovcov. Prípadne môžete byť dobrovoľníkom na inom mieste, ktoré slúži komunite. 

 22. Nesťažujte sa. Keď sa pri tom pristihnete, rýchlo to nahraďte jednou pozitívnou vecou, ktorá sa vám stala.

 23. Každý večer si prečítajte denné omšové čítania (napríklad tu).

 24. Urobte si každý večer spytovanie svedomia, po ktorom bude nasledovať ľútosť nad hriechmi.

 25. Na konci každého dňa si zapíšte chvíle, v ktorých ste sa cítili šťastne a poďakujte za ne Bohu.

 26. Zamerajte sa na to, aby ste prekonali zlozvyk alebo chybu, ktorá vám kazí charakter.

 27. Zistite príčiny hriechu a spoznajte, ako nad nimi môžete zvíťaziť alebo sa im úplne vyhnúť.

 28. Keď uvažujete o tajomstvách ruženca, aplikujte ich na svoj život a uvažujte, ako vám ho môžu zlepšiť. Napríklad úzkosť v Getsemanskej záhrade predstavuje pokoru. Opýtajte sa sami seba: „Ako môžem byť pokornejší vo svojom každodennom živote?“

 29. Stanovte si čas na zúčastnenie sa na adorácii.

 30. Žite tak, akoby nasledujúci okamih bol váš posledný.

Existuje mnoho spôsobov, ako využiť pôstne putovanie na Božiu slávu. Najdôležitejšou časťou pôstu je oslavovať Boha a zmeniť sa k lepšiemu. Keď sa stávame lepšími, konáme jeho vôľu s jediným cieľom - oslavovať ho. Na to je potrebné upriamiť pozornosť vo všetky pôstne obdobia a počas celého života.


Autor: Christina Antus, autorka na polovičný úväzok a matka na plný - žije v Colorade so svojim manželom a troma deťmi
Preklad: Viera Šoganová
Zdroj:  https://www.catholicdigest.com/faith/lent/30-ways-spiritually-grow-lent-arent-fasting-food/

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!