Čo robiť, ak on/ona nie je panic/panna

Dostala som e-mail od mladého muža ̶ panica, ktorý bol znepokojený sexuálnou minulosťou svojej partnerky. Nebol si istý, či pokračovať, alebo nepokračovať vo vzťahu s niekým, kto už má sexuálne skúsenosti.
Jeho názor je jedným zo stoviek mladých mužov a žien, ktorých stretávam počas mojej poradenskej praxi. Uviazli v sklamaní, pretože ich partner nie je na tej istej úrovni v oblasti predmanželskej čistoty.

Čo robiť, ak on/ona nie je panic/panna
Foto: © pexels.com

Možno ste sa ocitli v podobnej situácii. Dodržali ste predmanželskú čistotu, ale stretli ste sa s niekým, kto tak neurobil. 

Veľa kresťanov sa nedokáže preniesť cez partnerovu sexuálnu minulosť, čo je vykreslené aj v knihe Real Marriage (Skutočné manželstvo) od Marka Driscolla a Grace Driscollovej. Diskutujúci rozoberajú svoje vzťahy verejne, kde upriamujú pozornosť na osobné problémy a následky predmanželskej sexuality. 

Sexuálna minulosť zanecháva hlboké jazvy a bolestivé rany aj v našej modernej spoločnosti, kde predmanželská čistota nie je vždy pravidlom. 

SEXUÁLNA MINULOSŤ NIE JE NAJDÔLEŽITEJŠIA VEC

Sú momenty, kedy sa veľmi sústredíme na detaily. Ako kresťania nedokážeme vidieť celkový obraz a vnímame predmanželskú čistotu zo zúženej perspektívy. 

Sexuálna čistota je veľmi dôležitá. Ak by to tak nebolo, tak by ju Boh nespomínal neustále vo Svätom písme. On pozná bolesť a spustošenie, ktoré spôsobuje nesprávne chápaný sex v krátkodobých i dlhodobých vzťahoch. O danej téme píšem v ôsmej kapitole, ktorú nájdete v mojej knihe s názvom True Love Dates (Pravá láska randí). Zapamätajme si ako kresťania, že aj keď je čistota dôležitou súčasťou prekvitajúceho manželstva, nie je najdôležitejším faktorom

Ak ste sklamaní kvôli sexuálnej minulosti svojho partnera, prípadne sa cítite uväznení vo svojej vlastnej minulosti, tak vám ponúkam niekoľko dôležitých bodov, ktoré by ste mali zvážiť: 

1. NAŠA SEXUÁLNA MINULOSŤ JE PREJAVOM TOHO, KÝM SME BOLI. NIE JE NEVYHNUTNÝM OBRAZOM TOHO, KÝM SME.

Keď poskytujem poradenstvo mladým párom, začínam od tohto bodu bez ohľadu na ich problém. Minulosť človeka môže ovplyvniť to, kým sa stane. Je dôležité si však uvedomiť, kto stojí pred vami dnes. Videla som nespočetné množstvo mladých ľudí, ktorí zahodili potencionálne kvalitný vzťah, pretože si nedokázali predstaviť manželstvo s partnerom, ktorý/ktorá nie je panicom/pannou.  Na druhej strane som sa stretla so vzťahmi, ktoré boli postavené na vzájomnej predmanželskej čistote, ale boli nefunkčné v ďalších dôležitých bodoch. Uvedené skutočnosti boli vo vzťahu prehliadané až úplne potlačené v porovnaní s čistotou. Myslím si, že máme sklon sa zameriavať na detaily, ktoré môžu mať zničujúce dôsledky. 

Zvážme, aká je daná osoba v súčasnosti. Slúžime Bohu milostivému a milosrdnému, ktorý nás vytrhol zo  starého sebeckého života. Zasadzuje nás do pôdy svätosti a spravodlivosti. Pre tých, ktorí majú skutočný vzťah s Ježišom, nemôže byť sexuálna minulosť určujúcim bodom ich života. Definuje ich vzťah s Ježišom Kristom, ktorý by mal prekypovať v  každej oblasti ich života. Tento vzťah im dáva rásť a dozrievať. Napĺňa ich a umožňuje im byť takými ľuďmi, akými ich Boh povolal. Hľadajte vzťah naplnený Duchom Svätým v každej oblasti partnerovho života. Nech sa stane pre vás prameňom rozhodovania pri budovaní partnerského vzťahu.  Čistota je stav srdca, mysle a ducha. Je to viac ako len jednoduché označenie vlastností. Aký životný štýl má váš partner teraz? 

2. NAŠA NESCHOPNOSŤ ODPUSTIŤ PARTNEROVI (ALEBO SEBE SAMÝM) SEXUÁLNU MINULOSŤ MÔŽE BYŤ ZÁLEŽITOSŤOU SRDCA, KTORÁ NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ SO SEXUALITOU.

Niekto mi raz povedal, že ak si človek nedokáže odpustiť svoju minulosť, tak nebojuje s pocitmi viny ako s hriechom pýchy. Pýcha je hlas, ktorý nás presviedča, že to, čo sa stalo, je príliš veľkým hriechom, aby mohol byť zmytý Božou milosťou. Sú naše hriechy silnejšie ako Ježišova vyliata krv? Pýcha je zakorenená aj vtedy v srdci, ak druhému nedokážeme odpustiť previnenia, ktoré urobil.

Ak bojujete so sexuálnou minulosťou svojho partnera, položte si otázku, či ste vo svojom živote skutočne pochopili a prijali Božiu milosť. Niečo podobné bolo v príbehu o sluhovi z Matúšovho evanjelia v 18. kapitole, ktorému bol zmazaný obrovský dlh, ale on nedokázal odpustiť menší dlh svojmu vlastnému sluhovi. Aj keď je vaša minulosť  iná ako minulosť vášho partnera, Božia milosť vás oboch prikryla. Ak sa nedokážete naučiť milovať svojho partnera tak, že ho zahrniete milosťou, potom je pre vás čistota tela dôležitejšia ako čistota srdca. Pamätám si, že práve Ježiš sa pozerá predovšetkým na srdce. (Ján 8, 1-11) 

3. NAŠA SEXUÁLNA MINULOSŤ NÁS BUDE VŽDY OVPLYVŇOVAŤ, ALE NEMUSÍ NÁS STÁLE PRENASLEDOVAŤ.

Nechcem, aby to vyznelo tak, že tí, ktorí majú sexuálne skúsenosti, sú bez následkov. To nie je pravda. Skúste sa opýtať akéhokoľvek veriaceho manželského páru, v ktorom sa jeden alebo obaja partneri zaplietli do predmanželského sexu. Poukážu na dôsledky tohto konania v ich vzťahu. Tí z nás, ktorí sme vedome prebudili svoje sexuálne túžby pred manželstvom v akomkoľvek rozsahu, si prinesieme do manželstva ďalšiu stopu, ktorú je potrebné spracovať. Kto vstupuje do manželstva, si prináša so sebou aj zoznam zranení, ktoré je potrebné uzdravovať. Je to sexuálna minulosť, rodinné problémy, minulé hriechy, nedostatky v komunikácii atď. Kto je dokonalý v čistote tela, mysle a duše? Všetky tieto úrovne vplývajú na náš vzťah. Záleží len na nás, či ich premeníme na požehnanie alebo trápenie. 

Pripomínajme si, že máme pozerať na celkový obraz čistoty. Ježiš nás pozýva žiť v sexuálnej čistote. Miluje vzťahy a chce, aby sme ich prežívali bez zbytočnej bolesti. Ježiš vie, aké je ťažké spojiť dve nedokonalé ľudské bytosti v jedno telo. Napriek tomu nás miluje. Pozná naše chyby a našu telesnosť. Opätovne nás dvíha a dáva nám silu žiť svätý a spravodlivý život. 

Vo vzťahu hľadajte tento druh čistoty, ktorý preniká do každej časti vášho partnera – mysle, tela i duše. Je to čistota, ktorá odzrkadľuje, kým je váš partner vďaka Kristovi dnes. Nie, čím bol a odkiaľ prišiel. Čistota dáva priestor milosti, milosrdenstvu a odpusteniu. 

Toto sú piliere, ktoré budete v manželstve potrebovať viac ako čokoľvek iné.


Autor: Debra Fileta
Preklad: Františka Olejárová
Jazyková úprava: Anna

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!