Ty, mladý človek, neboj sa konať veľké veci!

...

Všetci vieme, čo sa v posledných týždňoch odohralo a stále odohráva v našej krajine. Politické, ekonomické a morálne problémy sa na nás valia z rádia, televízie, novín a internetu. No skôr než by som tu riešila politiku, chcem sa prihovoriť vám – nám mladým.

Ty, mladý človek, neboj sa konať veľké veci!
Foto: © pexels.com

Prednedávnom sa tu uskutočnilo viacero pochodov v mnohých mestách Slovenska. Tisícky z nás tam išli vyjadriť svoj nesúhlas s aktuálnou situáciou. Avšak čo nastalo potom? Vrátili sme sa domov a spravili sme si čiarku pri bode: Boj za lepšie Slovensko. No tu sa to všetko len začína.

Možno si hovoríš: „Veď na mne až tak nezáleží, čo robím. Som len nepodstatný človiečik spomedzi 5 miliónov Slovákov. Kým som ja, aby na mne záležalo.“ NIE. Je dôležité, čo robíš a ako konáš! Sám Ježiš povedal: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom“ (Lk 16, 10). Som kresťan. A musím jednať ako kresťan kdekoľvek sa nachádzam. Nie len ísť na pochod. Naše každodenné boje sú omnoho dôležitejšie, než jedna účasť na pochode (tým nechcem znevažovať jeho dôležitosť).

A musím jednať ako kresťan kdekoľvek sa nachádzam. 

Si single? Buduj svoje priateľstvá a buď vzorom pre tvojich blížnych a aj pre tých, ktorých každodenne stretávaš.
Si vo vzťahu? Tak sa snaž milovať svojho partnera tak, ako Ježiš miluje svoju Cirkev. 
Si po rozchode? Uzdrav svoje vnútro a vráť sa k priateľstvám, ktoré možno upadli, keď si bol/a vo vzťahu. Zúžitkuj skúsenosti, ktoré si získal/a týmto vzťahom. Môžeš tým pomôcť ľuďom, ktorí riešia podobné problémy ako kedysi ty.
Si v manželstve? Buduj svoju rodinu. Tvoje deti sú nositeľmi budúcnosti. Tým, koho z nich vychováš určuješ, aká bude nasledujúca generácia. 

„Hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice“ (Mt 10, 16). Tým, že si kresťan si nedostal len nejaké znamienko na čelo. Si povolaný, si povolaná byť apoštolom tejto doby. Šíriť lásku tam, kde je nenávisť, rozsievať odpustenie, kde je hnev a roznecovať pokoj tam, kde zúri vojna. 

Si povolaný, si povolaná byť apoštolom tejto doby. Šíriť lásku tam, kde je nenávisť, rozsievať odpustenie, kde je hnev a roznecovať pokoj tam, kde zúri vojna. 

„Ale Pán mi riekol: „Nehovor: Mladučký som, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ – hovorí Pán“ (Jer 1, 7-8). A keď je teda Pán s nami, kto je proti nám?! (Rim 8, 31) Čoho sa bojíš? Veď sám Pán je s tebou pri všetkom, čo podnikneš. On ťa podrží, aj keď sa budeš cítiť na dne, aj keď budeš mať pocit, že si jediný, kto bojuje za niečo správne.

Ak sa my vzdáme, kam tento svet dospeje? Boh nás stvoril na svoj obraz a dal nám túto Zem. Stali sme sa jeho deťmi a máme šíriť to, čo nám zjavil skrze Ježiša Krista a čo nás naučil skrze Písmo. Nevieme, kedy príde naša hodina. Ale keď príde, čo Mu povieme? Bojovali sme za jeho kráľovstvo už tu na Zemi? Alebo sme len sklonili hlavy a išli s davom. Nie nadarmo sa hovorí: „Len mŕtve ryby idú s prúdom.“ Preto nech si kdekoľvek, či si v škole, v práci, na internáte, doma, s priateľmi, bojuj tak, aby si až raz, keď príde tá chvíľa mohol ako apoštol Pavol povedať: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod“ (2 Tim 4, 7-8).

Áno, ja viem, že padneš. Ja padám tiež. Padáme všetci. Ale zmyslom nášho kresťanstva je vstať, zhodiť zo seba to bahno hriechu a kráčať ďalej! Preto sa neboj a nevzdávaj sa, ak sa ti niečo nepodarí. Ako raz povedal jeden múdry človek, nikdy nie si tak nízko, aby pod tebou nebola ešte Božia ruka. 
Choď a bojuj svoj boj. Nie si bezvýznamný. Nie si číslo 452 345 v zozname Slovákov. Si ako jedna časť puzzle, bez ktorej skladačka nie je úplná a aj na tebe závisí, ako konečný výsledok bude vyzerať. Buď verný v mále a modli sa, aby ti Boh dával silu kráčať ďalej.
To, aký bude zajtrajšok závisí od toho, čo urobíme dnes. Preto buďme verní, lebo aj keď niekedy nie sme, On zostáva verný. (2 Tim 2, 13)
Nech ťa žehná Pán.  

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!